TEMA Vakfı Çevre Politikaları Bölüm Başkanı Arıyor

TEMA Vakfı Çevre Politikaları Bölüm Başkanı Arıyor

Tema Vakfı, Türkiye’deki çölleşme, kuraklık, ağaçlandırma, su kirliliği gibi, çevre sorunları ile ilgili çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşudur.

 • Tercihen yüksek lisans mezunu,
 • Alanında en az 5 yıl iş tecrübesine sahip,
 • Çevre ve doğa koruma konularına hakim,
 • Çevre konusunda uluslararası anlaşmaların koruma ve denetlenme usulleri ile bilgili ve tecrübeli,
 • Ulusal ve Uluslararası Sürdürülebilir Finansman Çalışmaları, Ekvator Prensipleri vb. anlaşma ve süreçler hakkında bilgili,
 • Sosyal ve çevresel etki değerlendirme süreçleri konusunda bilgili,
 • Ekip yönetimi konusunda tecrübeli,
 • İlişki kurma konusunda yetkin ve çözüm odaklı,
 • Etkili sunum becerilerine sahip, temsil ve ifade yeteneği güçlü,
 • Planlama ve organizasyon konusunda gerekli yetkinliklere sahip,
 • Çok iyi derecede İngilizce bilen ve aktif konuşabilen,
 • MS Office Programlarını etkin biçimde kullanabilen,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

sivilalan.com'u Telegram'da Takip Edin!sivilalan.com'u Linkedin'de Takip Edin!

İŞİN TANIMI

TEMA Vakfı insan faaliyetlerinin doğal varlıklarımız üzerindeki olumsuz etkilerini gerçekleşmeden önlemek ve azaltmak amacıyla çeşitli hukuki araçları, yerelde ve ulusalda savunuculuk araçlarını kullanır, mevzuattaki değişiklikleri takip eder, bilgi, politika notları ve bilimsel raporlar ile meseleleri kamuoyuna duyurur.

 • Vakfın savunuculuk kampanyalarını hazırlamak, yürütmek, yerel aktörlerle işbirliği ve iletişimi geliştirmek, 
 • Toprak, su, mera, orman, biyoçeşitlilik konularındaki politika ve uygulamaları takip etmek, gerekli durumlarda mevzuata ve/ya doğal varlıkları tehdit eden tesislerin Çevre Etki Değerlendirme Raporları, Toprak Koruma Kurulu Kararları, Çevre Düzeni Planlarına yönelik kampanyalarını yönetmek,
 • Hukuk müşavirliğinin ilgili mevzuatlara ve uygulamalara yönelik yürüttüğü hukuki çalışmalar için hazırlanan araştırma ve raporların kontrolünü sağlamak, 
 • TEMA Vakfı’nın doğal varlıkları koruma mücadelesinde plancılık prensiplerini kullanarak strateji geliştirmek ve geliştirilen stratejiyi uygulamak,
 • Vakfın fon kaynakları ile finanse edilen çalışmaların etkin şekilde yürütülmesi, taahhüt edilen faaliyetlerin bölümün bütçe sınırları içinde ve iş takvimine uygun yürütülmesini sağlamak için proje ekibini yönetmek,
 • Vakfın uluslararası üyelikleri kapsamındaki ilişkilerini sürdürmek, Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri Taraflar Konferansı gibi uluslararası etkinlikleri takip etmek, bu toplantılara katılmak, politika yapıcıları etkilemek üzere çalışmalar yürütmek,
 • Bölüm çalışmalarını finanse etmek amacıyla kaynak yaratmak için fon fırsatlarını takip etmek, proje fikirleri geliştirmek, proje başvuru süreçlerini koordine etmek,
 • Türkiye’de çıkarılan ve çıkarılması planlanan Çevre Düzeni Planları başta olmak üzere üst ölçekli mekânsal planların hazırlık, onay, askı süreçlerini takip etmek, bu planların doğal varlıklar üzerinde tehdit oluşturabilecek kararlarına yönelik savunuculuk faaliyetleri yürütmek,  
 • Başta TEMA Vakfı temsilcileri olmak üzere Vakıf genel merkezi dışından gelen yazılı ve sözlü destek taleplerini toprak, su, mera, kırsal kalkınma, orman, tarım arazilerinin korunması, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik konularında TEMA Vakfı Öncelik Belirleme Stratejisi doğrultusunda değerlendirmek.

Başvurularınızı 31.07.2020’a kadar [email protected] adresinden yapabilirsiniz (Not: Başvurularda pozisyon adının yazılmasını rica ederiz)

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler