Cinsel Şiddete Karşı Öyle Değil Böyle!

Cinsel Şiddete Karşı Öyle Değil Böyle!

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği cinsel şiddeti besleyen toplumda doğru bilinen yanlışlara dikkat çekmek, cinsel şiddete maruz bırakılanları suçlayan ve failleri aklayan algı ve pratikleri görünür kılmak ve bunlara alternatifler üretmek için Öyle Değil Böyle kampanyası başlattı. 

Ayça Damgacı, Berrak Tüzünataç, Ceren Moray, Esra Dermancıoğlu, Hasibe Eren, Laçin Ceylan, Seyhan Arman ve Tülin Özen’in de aralarında bulunduğu isimler, cinsel şiddetle ilgili üretilen yanlış inanışlara, bu inanışları besleyen dile ve yaklaşıma Öyle Değil Böyle dedi. 

sivilalan.com'u Telegram'da Takip Edin! sivilalan.com'u Linkedin'de Takip Edin!

Cezayir Restoran’da yapılan kampanya lansmanında toplumun her kesiminden insan cinsel şiddet konusunda çözümün bir parçası olmaya çağırıldı. Cinsel şiddetin toplumda herkesi ilgilendiren, toplum içinde öğrenilen, dolayısıyla önlenebilecek bir şiddet türü olduğu; onu besleyen toplumsal algının dönüşmesiyle ortadan kaldırılabileceği vurgulandı.

Öyle Değil Böyle Kampanyası ile kamuoyuna, cinsel şiddetin önlenebilmesi için toplumun her kesiminden kişi ve kurumların bu sorunu etkin bir şekilde ele alarak koruyucu-önleyici çalışmaların önemini kavraması ve cinsel şiddeti meşrulaştıran dilin dönüşmesi için sorumluluk alması gerektiği mesajı verildi. 

Bir toplum sağlığı sorunu olan cinsel şiddete yönelik toplumdaki algının dönüşmesi için başlatılan kampanya ile kamuoyunda tanınan ve hak ihlallerine karşı tepkisiz kalmayan, her fırsatta tavrını ortaya koyan, mücadeleyi daha geniş kesimlere taşıyacak,  sosyal anlamda belirli bir kanaat oluşturabilecek isimlerle, cinsel şiddete yönelik yanlış inanışları yani mitleri ve gerçek olanı kamusal alanda bir kez daha görünür hale getirmenin, mevcut koşulların seyrini değiştirmenin, bu sayede toplumda bir farkındalık yaratmanın hedeflendiği ifade edildi. 

Cinsel şiddete maruz bırakılanları mağdurlaştıran, yargılayan, utandıran bir dil ve yaklaşım yerine; güçlendirici, dayanışmacı ve hak temelli bir dil ve yaklaşım için 

Öyle Değil Böyle 

Cinsel şiddetten bahsederken maruz bırakılanın eylemlerine değil, fail ve kurumların sorumluluklarına odaklanan bir dil ve yaklaşım için 

Öyle Değil Böyle 

Şiddeti yeniden üreten bir dil yerine şiddetin dilde başladığını savunan bir yaklaşım için 

Öyle Değil Böyle

Çünkü değişim bizimle başlar! 

Sevgi ve Dayanışmayla

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği 

ÖYLE DEĞİL BÖYLE

MİTLERE KARŞI GERÇEKLER

“Kadın dediğin edepli giyinecek”

değil

Cinsel şiddet mitlerini yeniden üretme

Berrak Tüzünataç

Cinsel şiddetle ilgili toplumda yaygınlaşmış ve gerçek olmayan genellemeler, inanç ve yargılar bulunur. Bunlar doğru bilinen yanlışlar veya mitlerdir. Cinsel şiddeti yeniden üreten, sürdüren, görünmez kılan mitler toplumsal cinsiyet kalıplarından beslenir. Toplumun cinsiyetlerinden ötürü kişilerden beklediği roller ve davranışlar cinsel şiddete zemin ya da bahane oluşturamaz.

“O saatte orada ne işi varmış?”

değil

Cinsel şiddet failin suçudur

Tülin Özen

Cinsel şiddet, hayatta kalanın ne giydiğiyle, mesleğiyle, hangi saatte nerede olduğuyla, medeni haliyle, cinsiyet kimliğiyle ve/veya cinsel yönelimiyle ilgili değildir. Bunlar hayatta kalanın cinsel şiddeti “hak ettiğini”, eksik, yetersiz, yanlış kararlar verdiğini ima eden inanışlardır. Oysa cinsel şiddet sadece failin suçudur ve sadece failin sorumluluğundadır.

Evlilermiş, sevgililermiş, ilişkisi varmış

değil

Karşılıklı onay yoksa cinsel şiddet vardır

Ceren Moray

Evlilik içi cinsel şiddet suçtur ve cezası vardır. Kişilerin partnerleriyle ilişki biçimleri her ne olursa olsun, ister evli ister flört ediyor olsun, ister birlikte yaşasın, her ilişkide onay almak zorunludur. Onayın olmadığı her eylem cinsel şiddettir. Cinsel şiddetin kişilerin medeni durumları üzerinden cinsellik gibi gösterilmesi faili ve toplumdaki yanlış inanışları güçlendirir. Bir toplum sağlığı sorunu olan cinsel şiddeti gizler. 

 “Koskoca profesör, yapmış olamaz”

Değil

Herkes cinsel şiddetin faili olabilir

Laçin Ceylan

Cinsel şiddet faili, gündelik hayatta saygı duyulan, sevilen ve önemli olan bir kişi, aileden birisi, bir tanıdık, sevgili ya da bir yabancı olabilir. O kişinin ünlü biri, birinin babası, eşi vs. olması şiddetin uygulayıcısı olmayacağı anlamına gelmez! Cinsel şiddet uygulamak kişilerin mesleklerinden, statülerinden, ait oldukları ekonomik, sosyal ve kültürel sınıflarından bağımsızdır. 

Alt tarafı şaka yaptım

değil

Tecavüz tehdidinin şakası olmaz

Seyhan Arman

Cinsel şiddet şaka malzemesi değildir! Şaka adı altında cinsiyetçi, cinsel şiddeti olağanlaştıran ve olumlayan ifadeleri kullanmak cinsel şiddet tehdididir. Cinsiyetçi şakalar, küfürler, ayrımcı ifadeler şiddeti besler. Değişim dilde başlar, toplumu dönüştürmek dili dönüştürmekle mümkündür.

“Birlikte alkol almışlar”

değil

Cinsel şiddetin bahanesi olmaz

Hasibe Eren

Cinsel şiddete maruz bırakılanın yediği, içtiği, giydiği, söylediği, yaşam tarzı; kısacası herhangi bir davranışı cinsel şiddetin bahanesi olamaz. Cinsel şiddet uygulayanın suçudur. Bahane bulmaya çalışmak mağdur suçlayıcılıktır. Mağduru suçlayanlar “hiç kimse cinsel şiddeti hak etmez” yerine “bazı insanlar cinsel şiddeti hak eder” düşüncesinden beslenir. 

“Benim başıma gelmez”

değil

Herkes cinsel şiddete maruz bırakılabilir

Esra Dermancıoğlu

Cinsel şiddet toplumsal bir sorundur. Her yaştan, sınıftan, cinsiyet kimliğinden, cinsel yönelimden ve yaşam tarzından insan cinsel şiddete maruz bırakılabilir. Toplumda sadece belli bir kesimin bu suçun mağduru olduğu yaklaşımı doğru değildir. Örneğin erkeklerin yaşadığı cinsel şiddet toplumsal yapının ataerkilliği nedeniyle az görünürdür.

“Dürtülerini kontrol edemiyor”

Değil

Cinsel şiddet öğrenilir, yani önlenebilir

Ayça Damgacı

Cinsel şiddet kişilerin kontrol edilemeyen dürtüleriyle, cinselliğiyle ilgili değildir; güç ve iktidar ilişkileriyle ilgilidir. Toplumda öğrenilir, kaynağını toplumsal cinsiyet normlarından alır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıyla cinsel şiddet önlenebilir. 

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler