UNDP ve Hatay Belediyesi’nden Çevre Sorunları ve İklim Değişikliği ile Mücadelede Güç Birliği

UNDP ve Hatay Belediyesi’nden Çevre Sorunları ve İklim Değişikliği ile Mücadelede Güç Birliği

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Hatay Büyükşehir Belediyesi, çevre sorunları ve iklim değişikliği ile mücadelede güç birliği yapıyor. Avrupa Birliği  (AB) tarafından finanse edilen “Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP)” kapsamında belediye hizmetlerini güçlendirmek için çeşitli altyapı projelerine imza atan UNDP, Hatay Büyükşehir Belediyesi için “Sera Gazı Emisyon Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı”nı hayata geçirdi. Hatay’da gerçekleşen etkinlik ile duyurulan girişim, Belediye yetkilileri, UNDP uzmanları, Çevre Mühendisleri Odası, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyen ve uzmanların katılımıyla “Belediyeler için Karbon Ayak İzi Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı Hazırlamanın Önemi: Yerelde İklim Değişikliği ile Mücadeleye Hazır mıyız?” başlıklı panelde ele alındı.  

sivilalan.com'u Telegram'da Takip Edin! sivilalan.com'u Linkedin'de Takip Edin!

“Hatay İli Sera Gazı Emisyon Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı Kapanış Toplantısı”, üst düzey katılım ile Hatay’da düzenlendi. UNDP tarafından uygulanan proje, Hatay Büyükşehir Belediyesi’ni iklim değişikliği ile mücadelenin yanı sıra, temiz, yaşanabilir, yeşil, çevre, insan ve iklim dostu, “sürdürülebilir şehircilik” konularında desteklemeyi amaçlıyor. 

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve UNDP ile İlbank ortaklığında hayata geçen proje ile Hatay Büyükşehir Belediyesi için “Sera Gazı Emisyon Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı” oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi’ni sera gazı emisyonu ve karbon salımlarını azaltmak, katı atık ve atık su kaynaklı çevre ve sağlık sorunları ile mücadele etmek ve kentin iklim değişikliğine uyumu için gerekli plan, politikalar ve uygulamalar konusunda desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında, “Hatay İli Sera Gazı Emisyon Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı Raporu”nun da lansmanı yapıldı. Girişim, UNDP’nin Belediye Hizmetlerini Güçlendirme birimi tarafından yürütülmüştü. Eylem planı ve rapor, Hatay’ı iklim değişikliği ile mücadelede temel uluslararası belge olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) hedefleri doğrultusunda hazırlamayı amaçlıyor. 

Belediyelerin Güçlendirilmesi ve Yerelde Dayanıklılık İnşası: Hatay Özelinde Yerel Yönetimler İçin Karbon Ayak İzi – Sera Gazı Emisyon Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı Kapanış Toplantısının açılışında Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Dolğun, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş birer konuşma yaptı. 

UNDP Mukim Temsilci Yardımcısı: “Şehirler iklim değişikliği ve çevre mücadelesinde ön safta”

Konuşmasında belediyelerin, global düzeyde de iklim değişikliği ve çevre sorunları ile mücadelede ön safta yer aldıklarını vurgulayan UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov, günümüzde şehirlerin dünya nüfusunun yarısından fazlasına ev sahipliği yaptığını, ekonomi, ticaret, enerji ağları, kritik alt yapı ve sosyokültürel hayatın çoğunun şehirlerde bulunduğunu, bu nedenle insani kriz, çevre sorunları, doğal afetler ve iklim değişikliğinin negatif etkilerinden en çok şehirlerin etkilendiğini belirtti. Yerleşim yerleri ve yerel topluluklarının krizlere karşı dayanıklılığının artırılmasının kritik önemde olduğunun altını çizen Khojimatov, küresel düzeyde çevresel sorunların ve iklim değişikliğinin, göç meselesi ile giderek artan ölçüde ilişkili olmaya başladığını ifade etti.   

“Milyonlarca insan, iklim değişikliği nedeniyle göçmen olabilir”

Sadece 2018 yılında 7.2 milyon insanın, iklim değişikliği nedeniyle göçmen durumuna düştüğünü belirten Khojimatov, “Yakın gelecekte milyonlarca insan iklim değişikliğinin negatif etkileri nedeniyle göç etmek durumunda kalabilir. 2008 yılından bu yana yaklaşık 265 milyon kişi, iklim değişikliği ve ona bağlı sebeplerle yaşadıkları coğrafyaları terk etmek zorunda kaldı. İklim değişikliği ve çevresel felaketler, önümüzdeki dönemde ciddi ekonomik kayıplar, istikrarsızlık ve yeni çatışmaları besleyebilir” dedi. UNDP’nin krizlere yanıt yaklaşımının yerel ihtiyaca cevap veren, uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümlere odaklandığını söyleyen Khojimatov, “2014 yılından bu yana belediyeleri desteklemek, insani ve çevresel krizlere yönelik çözüm önerilerimizin en önemli bileşeni, Türkiye’deki işimizin de en önemli parçası. Hatay Belediyesi bu kapsamda en önemli ortaklarımızdan biri.” dedi.   

Bölgenin atık sorununa yapısal çözümler, çevre ve insan sağlığı için önemli projeler 

Hatay Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan İklim Değişikliği Eylem Planının karbon salımını azaltmak için bir yol haritası ortaya koyduğunu ifade eden Khojimatov, “Hatay Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin söz konusu yol haritasına sahip 16 Büyükşehir Belediyesinden birisi olacak” dedi. UNDP’nin Hatay’da büyük ölçekli altyapı yatırımları yaptığını belirten Khojimatov, “Hatay’da belediye hizmetlerini güçlendirmek için şu ana kadar 10 milyon dolarlık yatırım yaptık. AB’den sağladığımız finansman ile düzensiz çöp depolama alanlarını rehabilite ettik, bölgenin çöp sorununa yapısal çözümler getirecek atık transfer istasyonları ve atık su arıtma tesisleri inşa ettik. Hatay merkezde ve ilçelerinde atık toplama, transfer alanlarına taşıma sistemleri, araç ve ekipmanları temin ederek hizmete sunduk. Ortaya koyduğumuz sistem, atık toplama işini daha az maliyetle daha verimli hale getirdi. Modern araç ve ekipman ile, daha fazla çöpü, daha az kilometre yol yaparak, modern çöp depoloma alanlarına taşıyoruz, atmosfere daha az zararlı gaz salımına vesile oluyoruz” dedi.  

UNDP Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi (TDP) Belediye Hizmetleri Bileşeni Proje Müdürü Sertaç Turhal, UNDP’nin belediye hizmetlerinin güçlendirilmesine ilişkin faaliyetlerini aktardığı sunumunda “Projelerimiz kapsamında Güneydoğu Anadolu’da dört ilde (Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis) hayata geçirdiğimiz yatırımlar ile yılda 140 bin ton karbondioksit eşdeğeri sera gazanın azaltılmasına katkıda bulunduk” dedi.  

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen “Belediyeler için Karbon Ayak İzi Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı Hazırlamanın Önemi: Yerelde İklim Değişikliği ile Mücadeleye Hazır mıyız?” başlıklı panelde, Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, UNDP Afet Risk Yönetimi &İklim Dayanıklılığı Danışmanı Erdem Ergin, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Dolğun, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Berkant Ödemiş, UNDP İletişim Başkanı Dr. Faik Uyanık moderatörlüğünde iklim değişikliği ile mücadeleyi ele aldılar. 

Hatay İli Sera Gazı Emisyon Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı

Proje kapsamında Hatay için bireysel ve kurumsal bazda karbon ayak izi ölçümü ve ilgili izleme değerlendirme mekanizmalarının belirlenmesi, şehir için ulusal ve uluslararası standartlarda karbon ayak izi envanteri oluşturuldu. Hatay Büyükşehir Belediyesini, 2030 hedeflerine uyumu için destekleyecek gerekli kısa, orta ve uzun vadeli hedef, politika ve uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlayan eylem planı hazırlandı. Diğer yandan, Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilirlik, iklim dostu şehircilik, sera gazı azaltımı gibi konulardaki teknik, kurumsal, organizasyonel ve insan kaynağı kapasitesini güçlendirecek eğitim modülleri oluşturuldu. Ayrıca, iklim değişikliği ile mücadele konusundaki yerel farkındalığı artırmak için internet bazlı “Karbon Ayak İzi Veri Tabanı ve Hesaplama Modülü” hazırlanarak, Büyükşehir Belediyesinin ve Hataylıların kullanımına sunuldu.   

Bireyler, kurumlar ve toplulukların krizlere karşı dayanıklılıklarını güçlendirmeyi amaçlayan proje, yerel idareler için de sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor. UNDP’nin tüm dünyada sürdürülebilir kalkınma konusundaki 50 yılı aşkın uzmanlığını, AB finansmanı ve belediyelerin özellikle altyapı konusundaki sorunlarını çözüm bulmak geliştirdiği teknik uzmanlık ile birleştiren proje, iklim değişikliğine adaptasyon, sera ve karbon gazı altımı dahil, temiz, sağlıklı bir çevre ve sürdürülebilirliği esas alan yaşanabilir, çevre ve iklim dostu, yeşil şehirler oluşturmak için ulusal ve yerel paydaşlarıyla birlikte çalışmayı esas alıyor.          

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler