İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Projeler ve STK Yönetimi Yüksek Lisans Programı 2019-2020 Bahar Dönemi Başvuruları Açıldı!

Ülkemizde özellikle son yirmi yılda sivil toplum kuruluşlarının (STK) çoğulcu ve katılımcı demokrasinin güçlenmesinde ve işleyişinde önemli rollerinin bulunduğuna dair bir farkındalık oluşmaya başladı. Farkındalığın artmasına paralel bir biçimde, ülkemizde STK’ların hem sayılarında, hem faaliyet gösterdikleri alanların çeşitliliğinde de gözle görülür bir artış gözlenmektedir.

sivilalan.com'u Telegram'da Takip Edin! sivilalan.com'u Linkedin'de Takip Edin!

Buna karşın, ülkemizde üniversitelerin STK’ların kurumsal kapasitelerini geliştirmeye yönelik katkıları yeterli ölçüde değildir. Ayrıca üniversitelerde sivil toplum kuruluşlarını merkeze alan akademik çalışmalar kısıtlıdır. Üniversiteler STK’ların kapasitelerini güçlendirmeye yönelik önemli destekler sunabilirler ve sivil toplum çalışmaları alanında akademik çalışmalar gerçekleştirebilirler.

Akademik açıdan sivil toplum çalışmaları alanı özellikle 1980′li yılları takiben genişlemektedir. Önemli sayıda Avrupa ülkesinde STK’ların kamusal hizmetlerin sunumunda ve kamu politikalarının oluşturulmasında aktif rol üstlenmeye başlamaları ile birlikte, sivil toplum çalışmaları gerek ampirik gerekse kuramsal olarak geniş araştırma ve kuramsallaştırma alanları sunan bir çalışma alanı haline gelmiştir. Fakat, sosyal bilimler içerisinde disiplinler arası bir çalışma alanı oluşturan sivil toplum çalışmaları alanında ülkemizdeki akademik çalışmalar henüz yeterli düzeyde değildir.

2003 yılından bu yana önce STK Eğitim ve Araştırma Birimi, daha sonra Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi bünyesinde yayınlar, sertifika programları ve saha çalışmalarıyla bu ihtiyaca yanıt vermeye çalışan İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2014-2015 öğretim yılından itibaren “Sosyal Projeler ve STK Yönetimi” Yüksek Lisans Programıyla STK’ların yetişmiş insan kaynağı gereksinimine ve bu alanda yürütülecek kaliteli akademik çalışmalara katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Bu hedefler doğrultusunda yüksek lisans programı tezli ve tezsiz/projeli olarak iki şekilde kurgulanmıştır. Program kapsamında öğrenciler Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi veya Sivil Toplum Çalışmaları yoğunlaşma alanlarından birisine yönelebilirler.

Başvurular için son tarih 22 Aralık 2019

Programın yenilenen ders içerikleri, öğretim kadrosu ve başvuru koşullarıyla ilgili bilgilere ve online başvuru formuna programın internet sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz;

https://www.bilgi.edu.tr/tr/akademik/lisansustu/stcmma/

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Projeler ve STK Yönetimi Yüksek Lisans Programı 2019-2020 Bahar Dönemi Başvuruları Açıldı!

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler