Panel:Geçim Kaynaklarına Erişim ve Sürdürülebilirlik: “Sektörler Buluşması ve İyi Örneklerin Paylaşılması”

Panel:Geçim Kaynaklarına Erişim ve Sürdürülebilirlik: “Sektörler Buluşması ve İyi Örneklerin Paylaşılması”

Hayata Destek Derneği, Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) ve Save The Children (SCI) ortaklığında sizleri Geçim Kaynaklarına Erişim ve Sürdürülebilirlik: “Sektörler Buluşması ve İyi Örneklerin Paylaşılması” başlıklı panele davet ediyoruz. 13 Kasım Çarşamba günü İstanbul’da düzenlenecek panelde hedefimiz, İstanbul’da ya da Türkiye’nin farklı bölgelerinde, zorunlu yer değiştirme neticesinde zarar görebilir konuma gelen birey ve toplulukların geçim kaynaklarına erişim ihtiyaçlarına cevap veren kişi ve kurumları bir araya getirerek, bilgi ve tecrübe paylaşımına fırsat sunmak.

sivilalan.com'u Telegram'da Takip Edin! sivilalan.com'u Linkedin'de Takip Edin!

Bir tam gün sürecek panelde, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki paydaşların katılımıyla, özellikle İstanbul’da benimsenebilecek iyi uygulama örnekleri paylaşılacak. Bu paylaşım ortamı, çalışma çağındaki mülteci topluluklar ile topluluğun istihdam ihtiyacına yönelik faaliyet yürüten kurumların ve özel sektör temsilcilerinin de diyalog zeminini güçlendirecek.

Not: Panel için seçilen konuşmacıların ulaşım ve konaklama masrafları organizatörler tarafından karşılanacaktır. Etkinliğin düzenleneceği lokasyon bilgileri ilerleyen tarihte paylaşılacaktır.

İyi Örnek Temaları

Etkinlikte geçim kaynağına erişim konusunda genel politika yaklaşımları ve sahada hayata geçirilen somut uygulamalar birlikte değerlendirilerek iyi uygulama çeşitlerine yer verilmek istenmektedir.

İyi uygulama örnekleri için belirlenen başlıca temalar ise şu şekildedir:

 1. Çalışma Yaşamına Dair Temel Hak ve Hizmetlere Erişim
 2. Çocuk İşçiliği ve Kayıt Dışı İşçilik ile Mücadele
 3. İstihdam Edilebilirliği & Kapasiteyi Güçlendirme (Eğitimler, projeler, atölyeler vb…)
 4. İş gücüne Katılım / İşe Yerleştirme
 5. Girişimcilik
 6. Kooperatifleşme

İyi Örneklerin Seçilmesi

Etkinliğimize uluslararası insani yardım standartlarına uygun koruma ve geçim kaynaklarına erişim faaliyetleri yürüten tüm kurum ve kuruluşlar başvuru yapmaya davet edilmektedir. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, hükümetler arası ajanslar, akademik kurumlar, düşünce kuruluşları, özel sektör ve tüm diğer paydaşlar ile birlikte kişisel başvurular da memnuniyetle değerlendirilecektir. İlgilenen kişi ve kuruluşların başvurularını, başvuru formunu son başvuru tarihinden önce doldurularak yapmaları gerekmektedir.

Belirlenen kategorilerden en az biriyle örtüşen başvuruların tümü değerlendirmeye alınacaktır. Başvurular şu kriterler üzerinden değerlendirilecektir; mülteci koruma/geçim kaynaklarına erişim bağlamına uygunluk, yenilikçilik, yaratılan etki, kaynakların etkin kullanımı, yerellik, uluslararası insani yardım ilke ve standartlarına uygunluk. Her bir başvuru değerlendirilirken bu kriterlere ek olarak, aşağıdaki yaklaşımlar da göz önünde bulundurulacaktır:

 • Dayanıklılık
 • Sosyal uyum
 • Yaygınlaştırma ve topluluk katılımı
 • Kapasite geliştirme
 • Toplumsal cinsiyet ve yaş odaklı programlama
 • Kent ve kırsal bölge dağılımı

Stant & Tanıtım Alanı

Etkinlikte tüm katılımcıların birbirleriyle birebir iletişime geçebildiği, çalışmalarını aktarabildiği ve bilgi alabildiği bir stant alanı kurulacaktır. Bu alanda sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve kamu kurumları kuracakları stantlarda katılımcılara erişme fırsatı elde edecek.

Stant alanında yer almak isteyenlerin başvuruları, geçim kaynağına erişim konusunda katılımcıların yararlanabileceği hizmetlerin içeriklerine ve alandaki kontenjana göre seçilecektir.

Başvuru formuna ulaşmak için buraya tıklayınız.

Panelde iyi örneklerini sunmak ve/veya stant alanında yer almak isteyen kurumların başvuru formunu en geç 30 Eylül 2019 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

Etkinlik Ajandası 

09:00 – 10:00 Kayıt
10:00 – 11:00 Açılış Konuşmaları & Program Tanıtımı ve Çıktılarının Paylaşılması (STL, SDC, SCI)
11:00 – 11:15 ARA
11:15 – 12:30 Panel 1 / Geçim Kaynağına Erişim Alanındaki Son Gelişmeler, Güncel Çalışmalar ve Sunulan Destekler
12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 15:00 Panel 2 / İyi Örnek Sunumları
15:00 – 17:00 Stant Alanında Tanıtım ve Diyalog

İletişim

Elif Özcan Güneri, Hayata Destek Proje Yöneticisi

E-mail: [email protected]
Tel.: +90 216 336 22 62
Fax: +90 216 336 29 25
Mobile: +90 549 822 06 57

Organizatör Hakkında

Hayata Destek Derneği (Support to Life – STL)

Hayata Destek Derneği afetlerden etkilenen birey ve toplulukların temek hak ve hizmetlere erişimine destek olmak amacıyla kurulmuş bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek risklerin asgari düzeye indirilmesi için çalışır ve toplumların en zarar görebilir kesimlerinin kapasitelerini güçlendirerek, dirençliliklerini arttırarak afetlere müdahale eder. İnsani yardım ilkeleri çerçevesinde faaliyet yürüten Hayata Destek insanlık, tarafsızlık, ayrım gözetmeme, bağımsızlık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlıdır. Hayata Destek faaliyetlerini Acil Yardım, Mülteci Destek, Mevsimlik Tarımda Çocuk Koruma ve Kapasite Güçlendirme & Koordinasyon programları çerçevesinde yürütmektedir.

Donör Kurumlar Hakkında

İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı

İsviçre, Orta Doğu bölgesinde çatışmalardan etkilenen ve savunmasız insanlar için güvenli, yaşanabilir ve barışçıl yaşam koşullarının sağlanmasına, kırılganlığın azaltılmasına, çatışmaların önlenmesine ve dönüştürülmesine İsviçre İşbirliği Programı aracılığıyla katkıda bulunur.

Türkiye’de İsviçre, mevcut faaliyetlerinin yanı sıra, ulusal makamlar ve Birleşmiş Milletler tarafından Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planında (3RP) belirlenen öncelikler, uluslararası hukuk ve insan hakları standartları doğrultusunda, mültecilerin ve ev sahibi toplulukların desteklenmesine odaklanmakta ve kamu kuruluşlarının göç yönetimi konusunda kapasitelerini güçlendirmelerine katkıda bulunmaktadır.

Save the Children

Save the Children olarak biz, her çocuğun bir geleceği olması gerektiğine inanmaktayız. Her yeni gün, Türkiye’de ve dünyada çocukların hayata sağlıklı bir başlangıç yapabilmesi, eğitime eşit fırsatlarla erişebilmesi ve her türlü mağduriyetten korunabilmesi için çalısıyoruz. Afet ve krizlerin ardından, ve çocukların en korunmasız olduğu zamanlarda, Save the Children bölgeye ilk ulaşan ve en son ayrılan kurumların arasındadır. Bizler çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılanması ve seslerinin tüm dünya tarafından duyulması gerekliliğini ilke edindik. Ulaşılması en güç bölgelerde bulunanlar dahil olmak üzere, dünya genelinde milyonlarca çocuk için kalıcı çözümler üretip, ihtiyaçlarına cevap verebilmek hedefimizdir. Save the Children ailesi olarak bizler, çocukların hayatlarının güzel bir geleceğe evrilmesini amaçlıyoruz.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler