Dernekler için Muhasebe ve İdari Bilgilere Giriş Atölyesi

Dernekler için Muhasebe ve İdari Bilgilere Giriş Eğitimi

Bilgi Sosyal Kuluçka 2014 yılından itibaren, Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin bünyesinde, STK Eğitim ve Araştırma Birimi, Gençlik Çalışmaları Birimi ve Çocuk Çalışmaları Birimi’nin sivil alandaki tecrübesiyle. sivil oluşumların ve sivil toplum örgütlerinin kapasitesinin gelişmesini destekleyerek, Türkiye’de sivil toplumun gelişimine katkıda bulunmaktadır.

sivilalan.com'u Telegram'da Takip Edin! sivilalan.com'u Linkedin'de Takip Edin!

Atölye adı: Dernekler için Muhasebe ve İdari Bilgilere Giriş Atölyesi
Tarih ve saat: 7 Eylül 2019, 10.00 – 17.00
Yer: Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi
Atölyeyi yapacak kişi: Ferdi Kibar

Atölye, 4 bölümden oluşacaktır;

1- Dernek Kuruluş Süreci ve Sonrası
Dernek kurmaya hazırlanırken dernek isminin ve adresinin belirlenmesi, tüzük hazırlanması ve gerekli formların düzenlenmesi, kuruluş sonrasında ise hangi kararların alınacağı ve neler yapılması gerektiği konularını ele almaktadır.

2-  Defterler, Makbuzlar ve Mali İşlemler
Kanunen tutulması zorunlu olan defterlerin nasıl işleneceği, gelir ve gider makbuzların ne şekilde doldurulacağı, gelir-gider kayıtlarının nasıl tutulacağı ve mali tabloların nasıl hazırlanacağı konuları ele alınmaktadır.

3-  Genel Kurul
Genel kurul öncesinde hazırlanması gereken evraklar (denetleme kurulu raporları, faaliyet raporları, hazirun listesi, mali tablolar, bütçe, vs.)  genel kurul esnasında yapılması gerekenler ve genel kurul tutanağının düzenlemesi, genel kurul sonrası bildirimlerin doğru şekilde yapılması konuları ele alınmaktadır.

4-  Yardım Toplama İzni 
Yardım toplama iznine başvururken hazırlanacak projeler, düzenlenecek evraklar ve izin alındıktan sonraki süreçte neler yapılması gerektiği konularını kapsamaktadır.

Katılım formunu 6 Eylül 2019 saat 17.00’a kadar doldurmanız beklenmektedir.

Detaylı bilgi ve başvuru formu için tıklayınız.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler