TEİD Etik ve İtibar Derneği Mali ve İdari İşler Sorumlusu Arıyor!

TEİD Etik ve İtibar Derneği Mali ve İdari İşler Sorumlusu Arıyor!

İş etiğinin Türkiye’ de faaliyet gösteren tüm şirketlerin yazılı kültürünün temel taşı haline gelmesi hedefiyle yola çıkan Etik ve İtibar Derneği “TEİD” üyelerine sadece iş etiği politikası oluşturma ve uygulamada yardım ve rehberlik etmekle kalmayıp, şirket etik değerlerinin şirketin tüm idari ve ticari fonksiyonları tarafından benimsenmesi, bir iş yapma biçimi haline getirilmesini sağlamakta destek vermek amacıyla 2010 yılında kuruldu.

Pozisyon :  Mali ve İdari İşler Sorumlusu
Çalışma alanı : Mali ve İdari İşler
Yer : İstanbul Ataşehir
Süre : Süresiz, tam zamanlı

TEİD Etik ve İtibar Derneği,  bünyesinde Mali ve İdari İşler departmanında görevlendirilmek üzere, benzer görevde en az 5 yıl iş deneyimi olan, Luca muhasebe programını iyi derecede kullanabilen, tek düzen hesap planına ve dernekler yönetmeliğine hakim, sivil toplum kuruluşu deneyimi olan ekip arkadaşı arıyor.

iŞ TANIMI

Muhasebe

 • Günlük muhasebe kayıtlarının yapılması ve bunların aylık olarak kontrole sunulması
 • Ay ve yıl kapanışlarının gerçekleştirilmesi, mizan kontrollerinin yapılması, raporlanması
 • Satış faturalarının işlemlerinin ve takibinin yapılması
 • Tahsilat takibi yapılması, ilgili muhasebe kayıtlarının oluşturulması
 • Cari hesap takibi ve mutabakatlarının yapılması
 • Aylık, 3 aylık ve yıllık beyannamelerini kanunlara uygun olarak hazırlamak ve raporlaması

Ödemeler & Banka İşlemleri

 • Alış faturalarının işlemlerinin ve takibinin yapılması
 • Ödemelerin takibi, düzenli olarak banka/nakit kasa yolu ile yapılması
 • Banka ilişkilerinin yürütülmesi
 • Banka talimatların hazırlanması, takibi
 • Banka işlemlerinin muhasebe kayıtlarının gerçekleştirilmesi
 • Aylık banka mutabakatlarının yapılması, raporlanması

Bütçe ve Nakit Akışı

 • Aylık ve yıllık bütçe tahmininin yapılması için gerekli bilgilerin hazırlanması, gerçekleşmelerin takip ve raporlaması
 • Aylık ve yıllık nakit akışı tahminin yapılması için gerekli bilgilerin hazırlanması, gerçekleşmelerin takip ve raporlaması
 • Kasa işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kontrolü, kayıtlarının tutulması, muhasebe kayıtlarının yapılması

Denetim

 • Yıllık iç ve dış denetimlere hazırlanılması
 • Denetimlerde ilgili mali ve idari kayıtların, resmi belgelerin takibi ve sunulması

Personel

 • Personel özlük dosyalarının oluşturulması
 • Çalışan maaş ve SGK tahakkuklarının yasal süresinde ödenmesinin sağlanması
 • Personel izin ve diğer işlemlerinin takibi, raporlanması

İdari İşler

 • Temel İdari işler, satın alma ve stok yönetiminin yapılması
 • Gelen giden evrak takibinin ve defter kaydının yapılması
 • Kargo işlemlerinin ve bunların takibinin sağlanması
 • Şirket aracı, şirket telefonu, şirket hattı gibi menfaatlerin temininin ve takibinin yapılması
 • Tüm idari satın alma ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bütçelenmesinin sağlanması, alımların derneğin genel politikasına uygun koşullar ile gerçekleştirilmesi,

Dernek İşlemleri

 • Dernek üyelerinin, üyeliğe kabul ve sonrasındaki işlemlerin yapılması
 • Üye iletişim ve adres bilgilerinin güncel tutulması
 • Yönetim kurulu kararlarının (Üyelik kabulü, Üyelik İstifa, Dernek organlarındaki değişiklik, Nakdi Yardım, Proje Başvuruları, İmza sirküleri Değişiklik vb..) karar defterine yazılması ve gerekli imzaların tamamlanmasının sağlanması, takibi
 • Hukuksal ve yasal işlemlerin organize edilmesi ve resmi kuruluşlar ile ilgili (vergi dairesi, SGK, Ticari Sicil Müdürlükleri, noter vs.) süreçlerin takip edilmesi ve yönetilmesi (yazışma, bildirim, işlem takibi, kayıt ve tescil yaptırma vb )
 • Genel Kurul, dernek organlarındaki değişiklik Üye Kabulü, Üye ayrılma talebi, üye temsilci değişikliği, Tüzük değişikliği, Dernekler beyannamesi, proje kapsamında yurtdışı yardım alma bildirimi gibi dernekler ile ilgili tüm resmi işlemlerin yapılması, işlemlerin talep edilen evrak ve yazışmalarının tamamlanarak il dernekler müdürlüğüne bildirilmesi.
 • Genel Sekreterin yönlendireceği diğer sorumlulukların yerine getirilmesi

İlgilenen adayların özgeçmişlerini 06.09.2019 tarihine kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

1 comment
 1. Görev tanımı o kadar geniş tutulmuş ki…Akıllara zarar. Muhasebeci ve Ofis Koordinatörü olmak üzere 2 farklı pozisyonu, tek bir pozisyona dönüştürüp, o işten verim alınmasını beklemek hiç gerçekci değil. Sanki iki maaş mı verilecek bu insana!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler