İnsan Haklarına Eşit Erişim İçin Yerel Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Alt Hibe Programı

İnsan Haklarına Eşit Erişim İçin Yerel Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Alt Hibe Programı
İnsan Haklarına Eşit Erişim İçin Yerel Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Alt Hibe Programı

Çeşitli düzeylerde ayrımcılığın engellenmesi için ulusal, bölgesel ve /veya uluslararası alanda pek çok metin, politika belgesi ve aracı üretilmiştir. Ne var ki bütün çabalara rağmen ayrımcılığın yarattığı eşitsizlik, insan haklarına eşit erişim önündeki temel engeldir. Bu bağlamda projenin temel amacı ayrımcılığa dair toplumun genelinde farkındalık yaratmak, ayrımcılıkla mücadeleyi artırmak ve bu konudaki mekanizmaları daha işlevsel hale getirmektir. Bir taraftan Türkiye genelinde bir durum analiz yapmak; öte taraftan da yerel farklılıkları gözardı etmemek amaçlanmaktadır.

Alt Hibe Programı, projenin genel hedefiyle uyumlu olarak yerel düzeyde ayrımcılığa ilişkin farkındalığı ve mücadeleyi artırmak için yerel Sivil Toplum Örgütlerinin (STÖ) kapasitelerini ve faaliyetlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Programın Öncelikli Konuları

Teklif edilen projelerin hedeflerinin aşağıda belirtilen önceliklerden birinin kapsamında yer alması gerekir:

 • Ayrımcılık ile ilgili stratejik davalama,
 • Ayrımcılık içeren davaların izlenmesi ve raporlanması,
 • Belli bir tematik alan üzerinden ayrımcılığın izlenmesi ve raporlanması (ırk, etnik köken, din veya inanç, cinsel yönelim vb. temelli ayrımcılık)
 • Ayrımcılığın önlenmesine yönelik kampanya ve savunuculuk faaliyetleri,
 • İl ya da bölge düzeyinde ayrımcılıkla ile ilgili saha araştırması,
 • Ayrımcılıkla ilgili yerel STÖ’lerin kapasitelerini geliştirmek üzere aktiviteler.

Kimler Başvurabilir?

Başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

 • Tüzel kişiliği olmak,
 • Kar amacı gütmemek,
 • Yerel ya da bölgesel düzeyde faaliyet gösteren STÖ olmak
 • Alt Hibe Programı’nın son başvuru tarihinden en az bir yıl öncesinde kurulmuş olmak,
 • Eşitlik Forumu üyesi olmak.

Yapılan başvurular bağımsız uzmanlar tarafından değerlendirilecektir.

Başvuru Rehberi Bütçe Formu Başvuru Formu

 

Eğer Eşitlik Forumu üyesi değilseniz hala geç değil! Eşitlik Forumu hakkında detaylı bilgi ve üyelik başvurusu için www.esitlikforumu.org ‘u ziyaret edebilirsiniz.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler