Mültecilerle Dayanışma Derneği Koruma Görevlisi Arıyor!

Mültecilerle Dayanışma Derneği Koruma Görevlisi Arıyor!
Mültecilerle Dayanışma Derneği Koruma Görevlisi Arıyor!

Son Başvuru Tarihi 25 Aralık 2018

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), dil, din, ırk, milliyet, etnik kimlik, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, engellilik, politik görüş farklılığı ve diğer nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkesinden ayrılmak zorunda kalmış mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin, geçici sığınma hakkı arayan, ikincil koruma ve uluslararası koruma ihtiyacı olan, zorunlu göç mağduru kişilerin hak ve hizmetlere erişimi için çalışan bir insan hakları ve insani dayanışma örgütüdür. 31 Ocak 2008 tarihinde İzmir’de kurulmuş olan Mülteci-Der, Türkiye genelindeki hizmetlerini İzmir’deki ofisinden yürütür.

Mülteci-Der;

Mültecilerin, yukarıda belirtilen gruplara mensup kişilerin ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesindeki hak ve hizmetlere etkin erişimini sağlamak için bireysel yasal danışmanlık ve koruma hizmetleri verir.

Özel ihtiyaç sahibi zorunlu göç mağduru kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda mevcut koruma mekanizmalarına etkin erişimlerine yönelik çalışmalar yürütür.

Hizmet verilen grubun hakları ve mevcut hizmetlere etkin erişimleri, karşıya kaldıkları sorunların ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve toplum tarafından daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla bilgilendirme, farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmaları yapar.

İltica ve göç alanına ilişkin mevzuat ve uygulamaların insan onuruna yakışır bir düzeye erişmesi ve uluslararası standartlarla uyumlu hale gelmesi amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde savunuculuk faaliyetleri yürütür.

Mülteci-Der’in tüm hizmetleri ücretsizdir. www.multeci.org.tr adresinden kuruma ait daha fazla bilgi edinilebilir.

Bu ilanda yer alan pozisyonda görev alacak kişilerin Mülteci-Der’in İzmir’deki ana ofisinden başka açılacak olan Manisa saha ofisinde de haftanın belli günleri görev yapması gerekecektir.

Görev ve Sorumluluklar

Mülteci-Der ekibinin bir parçası olarak çalışacak Koruma Görevlisi, aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirir:

 • Başvuruculara hak ve yükümlülükleri, mevcut yasal ve koruma mekanizmaları hakkında yüz yüze veya telefonla görüşme yoluyla bireysel koruma ihtiyaç ve taleplerini tespit ederek gerekli danışmanlık ve desteğin verilmesi, gerekli yönlendirmeyi yapmak;
 • Vaka yönetimi ihtiyacını tespit etmek, bireysel vakalara ilişkin yönetim planını oluşturmak, yapılan plan çerçevesinde vaka yönetiminin ve takibinin zamanında, kapsamlı ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlanmak;
 • Koruma konularında odak grup görüşmeleri, farkındalık geliştirme, bilgilendirme vb. toplantı ve eğitimleri planlamak, düzenlemek ve izleme-değerlendirme sürecinde yer almak,
 • Kurumun koruma alanında gerçekleştirdiği bireysel danışmanlık ve vaka yönetimi, odak grup görüşmeleri, bilgilendirme/farkındalık geliştirme toplantılarına ilişkin verilerin düzenli olarak tutulmasını ve raporlamasını gerçekleştirmek,
 • Hizmet verilen gruplara yönelik yazılı ve görsel bilgilendirme materyallerini hazırlamak,
 • Diğer ilgili personelle danışmanlık, koruma ve vaka hizmeti sunulan kişilerin verilen hizmetlere ilişkin geri bildirimlerini almak, izleme ve değerlendirme süreçlerine katkıda bulunmak,
 • Saha çalışmalarını yürüten ekiplerin çalışmalarını planlamak, takip etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde saha çalışmalarına katılmak,
 • Koruma ve vaka yönetimi ekip toplantılarını düzenlemek ve gerekli takipleri yapmak,
 • Diğer sorumlu personelle koruma konusunda kurum içi eşgüdümü sağlamak,
 • Derneğin hizmet verdiği gruba yönelik hizmet haritalandırılmasının yapılması, koruma ihtiyaçlarının ve eksikliklerin tespiti, değerlendirilmesi ve giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • Koruma ile ilgili sorunları ve ilgili mekanizmalara erişime ilişkin güncel durumu takip etmek ve raporlamak,
 • Kurumun koruma konusunda minimum standartlarının, rehber ve araçlarının oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlamak; strateji ve politikalarının geliştirilmesini sağlamak,
 • Yeni proje başvurularının tasarım, yazım süreçlerine ve var olan projelerin koruma ayağının geliştirilmesine katkı sunmak,
 • Verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Aranan Nitelikler

 • İnsan haklarına, insan onuruna ve farklılıklara saygıyı içselleştirmiş olmak,
 • Dernek ilke ve değerlerini benimsemek ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek;
 • Üniversitelerin ilgili Sosyal Bilimler disiplinlerinden (tercihen Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji bölümlerinden) mezun olmak,
 • Yazılı ve sözlü olarak ifade, raporlama ve dokümantasyon becerisine sahip olmak,
 • İyi derecede İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerisine sahip olmak,
 • Özel ihtiyaç sahibi hassas bireylerle çalışma konusunda bilgili ve deneyimli olmak,
 • Göç ve iltica alanında koruma konusunda en az 2 yıl çalışma deneyimine sahip olmak,
 • Ekip çalışmasına uygun olmak,
 • Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip olan olmak,
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek,
 • Ekip üyeleriyle ve tüm paydaşlarla insan hakları ve onuruna saygı çerçevesinde etkili iletişim kurabilmek,
 • Tercihen sivil toplum alanında profesyonel veya gönüllü olarak çalışmış olmak,
 • Tercihen Arapça, Farsça veya Fransızca dillerinden birinde okuma, yazma ve konuşma bilgisine sahip olmak

Ek Bilgi

Bu pozisyon için 1 kişi alınacaktır.

Uygun niteliklere sahip adayın belirlenmesi halinde Ocak 2019 başında göreve başlaması beklenecektir. Proje süresi Eylül 2019 başına kadardır.

Koruma görevlisinin görev yeri, kurumun İzmir’deki ofisi olmakla birlikte haftada en az 1 gün kurumun Manisa saha ofisinde koruma hizmetlerinin sunulması beklenecektir. Ayrıca, İzmir, Manisa ve diğer illerde yapılacak saha çalışması, odak grup/bilgilendirme/farkındalık geliştirme ve kapasite geliştirme toplantılarına katılım gerekmektedir.  

Başvuru Yöntemi: Bu pozisyon için başvurmak isteyenlerin Özgeçmiş ve Niyet Mektubu ile  “Koruma Görevlisi– K-2018” başlığıyla ve [email protected] adresine e-mail yoluyla ulaştırılması gerekmektedir.Son Başvuru Tarihi 25 Aralık 2018’dir.

Özgeçmişin adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri; o varsa bildiği yabancı diller ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi; mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri; 2 referans kişisinin isim ve iletişim bilgilerine dair hususları içermesi beklenmektedir.

İngilizce niyet mektubunun adayın pozisyon için neden uygun olduğuna, beklentileri ve kuruma ve hizmetlerine yönelik olası katkısına ve neden kurumumuzda çalışmak istediğine ilişkin bilgileri içermesi beklenmektedir.

Bu ilan, pozisyon için aranan niteliklerde aday veya adayların kabulüne kadar açık kalacaktır. Başvuru dosyaları, ulaşma sırasına göre, beklemeksizin değerlendirmeye alınacağından, erken başvurular teşvik edilmektedir.

İlk değerlendirmelerden sonra uygun bulunan adaylarla mülakat için irtibata geçilecektir.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler