Türkiye’de Nitelikli Eğitim Konusunda Çalışan 5 Sivil Toplum Kuruluşu

Ülkemizde gerek okuryazarlık oranındaki artış gerek de kız çocuklarının eğitime kazandırılması gibi konularda yıllar içerisinde ilerleme kaydetmiş olsak da, nitelikli eğitim alanında hala yapılması gereken çok şey var. İnsanların yoksulluktan kurtulabilmelerinde, bu sayede eşitsizliklerin azaltılması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında, hoşgörünün gelişmesi ve barışçıl toplumların inşasında anahtar rol oynayan Nitelikli Eğitim, aynı zamanda 25 Eylül 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler tarafından kabul edilen, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele, ekonomik büyüme, enerji, sürdürülebilir tüketim ve üretim, sanayileşme ve iklim değişikliği ile ilgili konuları kapsayan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi arasında 4. Hedef olarak yer alıyor.
Kapsayıcı ve eşitlikçi, nitelikli eğitimin güvence altına alınması ve herkes için yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi gibi amaçları barındıran Nitelikli Eğitim Hedefi için, ülkemizde de yıllardır çalışmalarını sürdüren birçok STK var. Sizler de hem bu Sivil Toplum Kuruluşlarında gönüllü olarak çalışarak, hem de maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bağışta bulunarak destek verebilirsiniz.
AÇEV
AÇEV, 25 yıldır, erken yaştaki her çocuğun güvende, sağlıklı, mutlu ve öğreniyor olması için çalışıyor. Ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde özellikle vurgu yapılan, erken çocukluk döneminde nitelikli eğitim, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde ailelerin rolü, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yaşam boyu öğrenme konularına tüm faaliyetlerinin odağında yer vererek birçok farklı proje hayata geçiriyor. Siz de birçok farklı yöntemle AÇEV’e destek verebilirsiniz.
ÇEKÜL Vakfı
Ülkemizin doğal, tarihsel ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla 1990 yılında kurulan ÇEKÜL Vakfı, bu hedef doğrultusunda 26 yıldır Anadolu’da yürüttüğü çalışmalardan edindiği bilgi ve tecrübesini, çağdaş eğitim yöntemlerini kullanarak gelecek kuşaklara aktarmak için, eğitim çalışmalarını Bilgi Ağacı Eğitim Birimi altında bir araya getirdi. Hayata geçirdikleri eğitim programlarıyla, öğrencilerin, geleceğin oluşturulması ve biçimlendirilmesinde araştıran, sorgulayan, aktaran bireyler olarak aktif rol almalarına yönelik çalışmalar yapıyor. Bilgi Ağacı, bu bağlamda evrenin ve insanın tarihinden günümüze ve geleceğe doğru yol alarak, insanın doğayla ilişkisini tarihsel ve kültürel bir perspektifle konu ediyor ve biyomimikri (doğadan ilham alan yenilikçi teknolojiler), iklim – dostu kentler, döngüsel ekonomi vb. gibi insanlığı geleceğe taşıyabilecek öncü ve disiplinlerarası yaklaşımlardan yararlanıyor.
Bağış yapmak için: http://bit.ly/cekulbilgiacagibagis
ÇEKÜL Bilgi Ağacı eğitimleri hakkında daha fazla bilgi alın: http://bit.ly/cekulbilgiagacihakkinda
Koruncuk Vakfı
1979 yılında çocuk köyleri kurmayı ve yaşatmayı amaç edinmiş gönüllü kişiler tarafından kurulan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, korunmaya muhtaç çocukların yani Koruncuklar’ın, “Çocukköyü”ne geldikleri andan itibaren bir aile ortamında sağlıklı gelişmeleri, eğitim ve öğretim görmeleri, kişisel yeteneklerini geliştirmeleri, geleceğe hazır ve topluma faydalı bireyler olmaları için çalışıyor. Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyulan illerinde 5 Çocukköyü daha kurmayı hedefleyen Koruncuk Vakfı’na siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz.
TEGV
1995 yılında “devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak” amacıyla kurulan TEGV, İlköğretim çağındaki çocuklara “okul dışı eğitim desteği” vermeye odaklanıyor. Oluşturduğu özgün eğitim programlarını ülke genelinde kurduğu Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri, Ateşböceği Öğrenim Birimleri ve ‘Sosyal Etkinliklere Destek Protokolü’ kapsamında ilköğretim okullarında, gönüllüleri aracılığı ile hayata geçiriyor. TEGV tarafından yönetilen farklı projelerde gönüllü olarak çalışabilir veya bağışlarınızla destek olabilirsiniz.
 
YUVA Derneği
2010 yılında dünyayı değiştirmek, onu daha iyi, daha adil ve daha sürdürülebilir bir yer yapmak ve tüm canlılar için bir yuva olarak kalmasını sağlamak gayesiyle kurulan Yuva Derneği, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin yaşam boyu öğrenme ve eğitim hakkı olduğuna inanıyor.  İhtiyaca Duyarlı Eğitime Destek Programı ile alternatif ve farklılaştırılmış öğrenme mekânları tasarlayarak, eğitime erişimde fırsat eşitliği sunmayı amaçlayan bütüncül ve kapsayıcı bir yaklaşımı çocuk, genç ve yetişkin dostu eğitim programlarına dönüştürmeyi hedefliyor. Bu hedefler doğrultusunda toplum merkezlerinde, çocuk ve gençlik merkezlerinde, mesleki beceri geliştirme merkezlerinde, mobilize eğitim araçlarında ve mekânlarında çalışmalar gerçekleştiriyor.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler