Sosyal Haklar Derneği’nden Sosyal Haklar Sempozyumu için Çağrı

Sosyal Haklar Derneği'nden Sosyal Haklar Sempozyumu için Çağrı
Sosyal Haklar Derneği’nden Sosyal Haklar Sempozyumu için Çağrı
Sosyal Haklar İçin Çapraz Dayanışma Ağları
11 – 12 Mayıs İstanbul / 13 Mayıs Soma 2018

Zor ve karanlık günlerden geçiyoruz ve günler birçok şeyi hızla dönüştürüyor. Dönüşümün önemli sonuçlarından biri tarihsel olarak kazanılmış sosyal hakların yaratılan istisna koşullar altında en iyi niyetle askıya alınması ya da tamamen tahrip edilmesidir. Hızlı yıkım sürecinde hak kayıpları “ateş düştüğü yeri yakar” ifadesini doğrulayacak şekilde kabullenici, ne yapabiliriz ki tarzında neredeyse “kaderimiz buymuş” içeriğini dolduracak bir duygu-davranış biçimine dönüşmüş durumda. Haksızlık yapmayalım “ateşin düştüğü yerlerde” hızla merhem olmaya çalışan birbirinden ayrı enerjiler var ve bu enerjiler anlamlı ve önemli. Ama var olan enerjilerimiz birbirinden izole olduğu için yetersiz kalıyor. O zaman enerjilerin birleştirilmesi gerekiyor.

Kapitalizm ve ulus-devletlerin biriken açmazlarını, çelişkilerini yaşıyoruz. Bu çelişkilerin önemli sonuçlarından biri de sosyal hakların tahribatı. Tahribat genişleyip derinleştikçe süreçten etkilenen yeni toplumsal kesimlerin varlığına neden oluyor. Uzlaşmazlıklar artıyor, uzlaşmazlıklar arttıkça siyasi iktidar tüm aygıtları ile daha baskın hale geliyor. Artan çelişki ve uzlaşmazlıklar yeni siyasal alanların varlığına yol açıyor. Uzlaşmazlıkların geldiği aşama kendini savaş biçiminde açığa çıkarıyor. Uzlaşmazlıklar siyasi iktidarın manevra yeteneğini artırıyor. Uzlaşmazlıklar siyasi iktidarın manevra alanını daraltıyor.
Sosyal Haklar Derneği olarak sosyal hakların tahribatı ile açığa çıkan yeni uzlaşmazlıkları anlama ve uzlaşmazlıklar arasında içsel bağlantıları kurmak için bir sempozyumda bir araya gelme kararı aldık.Sosyal haklar üzerinden, sosyal haklar dolayımında yaşanan süreci anlamaya yönelik bir sempozyum.
Farklı alanlarda yaşananların nasıl bir işleyiş-sürecin ürünü olduğunu birlikte tartışalım istedik. Yaşamın farklı alanlarında ellerimizi kollarımız bağlayan sosyalhak kayıplarına karşı nasıl mücadele edilir, nasıl bir arada dururuz, nasıl birlikte yol alırız birlikte konuşalım, birlikte tartışalım, enerjilerimizi bir araya getirelim istiyoruz.
Sempozyumumuz 11-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul’da başlayacak ve sempozyumda ele alınan konuları sosyal hakların acımasız tahribatı olan Soma’ya (13 Mayıs) taşıyacağız. Soma’da tüm katkılar bir arada Soma halkının katılımı ile tartışmaya açılacak.
Sempozyuma heyecanınızı, hevesinizi katmanızı bekliyoruz. Sempozyum sosyal haklara ilişkin aşağıda işaret ettiğimiz konular/genel başlıklar üzerinden ama güncel, yakıcı sorunları bu başlıklar altında ele alan bildirilerle başvurmanızı bekliyoruz.
Bildiri için son başvuru tarihi: 13 Nisan 2018 Cuma
İletişim adresi: [email protected]
Bildirilerinizi aşağıda sıralanan konu başlıkları ile bağlantılı olarak en fazla 300 kelime ile ifade edeceğiniz argümanınızla iletişim adresimize iletiniz.

Sempozyum Bildiri Konu Başlıkları

I- İhtiyaçlar Politikaları(Sosyal haklar Politikası)
A- Sağlık Hakkı
B- Eğitim Hakkı
C- Barınma Hakkı
D- Ulaşım Hakkı
E- Enerji Hakkı
F- Gıda Hakkı
G- Çalışma Hakkı
H- İletişim Hakkı
I- Kentsel Suçlara Karşı Korunma Hakkı
J- Ekolojik Yıkıma Karşı Mücadele Hakları
K- Banka ve Finansal Yıkıma Karşı Haklar ve Mücadele
II- Sosyal Hakların Hukuksal Boyutu.
III- Sosyal Hakların Psikolojik Boyutu
IV- Kadın Hakları Politikaları
V-Kimlik Politikaları
VI- Sınıf Politikaları
VII- Göçmen Hakları
VIII- Yerel Yönetimler ve Hak Mücadelesi
IX- Daralan Alanda Siyaset Yapma Hakkı
X- Forum (Soma’da)
XI- Haklar ve Hukuk Mücadelesi

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler