Koç Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı Düzenlendi!

1522149843 Ufuk Akcigit
1522149843 Ufuk Akcigit

Koç Üniversitesi’nin 25. yılı etkinlikleri kapsamında, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İşletme Enstitüsü işbirliği, Siemens sponsorluğu ve Heidrick & Struggles stratejik ortaklığı ile kurulan Kurumsal Yönetim Forumu desteğiyle “Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı” gerçekleştirildi. Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ve İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı’nın açılış konuşmalarını yaptığı konferansa, ana konuşmacı olarak katılan Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Akçiğit’in yanısıra, Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, Escarus Genel Müdürü Hülya Kurt ve Siemens Chief Sustainability Officer Esra Kent, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda önemli mesajlar paylaştılar. Konferans sonrası gerçekleşen oturumlarda, iş dünyasının başarılı isimlerinin yanı sıra 30’a yakın Koç Üniversitesi mezunu sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını paylaştı.

Koç Üniversitesi’nin 25. yılı etkinlikleri kapsamında, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İşletme Enstitüsü işbirliği, Siemens sponsorluğu ve Heidrick & Struggles stratejik ortaklığıyla kurulan Kurumsal Yönetim Forumu desteğiyle “Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı” gerçekleştirdi. Konferansta, sürdürülebilir büyümede inovasyonun rolü, Türkiye perspektifiyle sürdürülebilir kalkınma hedefleri, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme, çevre, enerji ve iklim, sağlık, beslenme ve gelişim, hızla değişen dünyada kadın liderliği konularına odaklanıldı.

İş dünyasının başarılı isimleriyle birlikte, sürdürülebilirlik alanında çalışmaları ve girişimleri bulunan Koç Üniversitesi’nden mezun 30 uzman isim Konferansta konuşmacı olarak yer aldı. Düzenlenen dört farklı oturumda sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamındaki 17 ilke ele alındı. İlk oturum Siemens A.Ş. CSO’su (Chief Sustainability Officer) Esra Kent’in moderatörlüğünde Çevre, Enerji ve İklim, ikinci oturum TV programcısı ve yemek yazarı Refika Birgül’ün moderatörlüğünde Sağlık, Beslenme ve Gelişim, üçüncü oturum Vehbi Koç Vakfı Özel Projeler Yöneticisi Seçil Kınay’ın moderatörlüğünde Eşitlik, Eğitim ve Kapsayıcılık, dördüncü oturum ise Heidrick & Struggles International Türkiye Yönetici Ortağı Ayşegül Dicle Aydın’ın moderatörlüğünde Hızla Değişen Dünyada Kadın Liderliğibaşlığında gerçekleşti.

Prof. Dr. Umran İnan: “25. yılımızda daha fazla sayıda gencimizin hayallerine kavuşabilmesi adına 25 mezun sınıfı, 25 bursiyer hedefiyle ilerliyoruz.”

Konferansın açılış konuşmasını yapan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, “Mezunlarımızın kayda değer çalışmaları üniversitemizin eğitim kalitesini daha da yükseltiyor. Mezunlar derneğimizle birlikte 2018 yılında önemli bir hedef belirledik. Amacımız okulumuzun sunduğu fırsatları, Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin yürüteceği bağış kampanyası ile çok daha fazla öğrenciye ulaştırabilmek. Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği, 25. yılımızda daha fazla sayıda gencimizin hayallerine kavuşabilmesi adına 25 mezun sınıfı, 25 bursiyer hedefiyle ilerliyor” dedi.

Zeynep Gürhan Canlı: “Üniversitede Sürdürülebilirlik Kürsüsü yaratmak istiyoruz.”

Koç Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı ise Koç Üniversitesi’nin 25. kuruluş yılı çerçevesinde gerçekleştirdikleri bu etkinliğe büyük önem verdiklerini kaydetti. Canlı, “Bu etkinliklerle öğrencilere sürdürülebilirlikle ilgili ilham vermeyi, sürdürülebilirliği daha iyi benimseyip, daha çabuk uygulamaya koymalarını amaçlıyoruz. Konferans kapsamında, Birleşmiş Milletler’in ortaya çıkardığı 17 maddeden oluşan sürdürülebilir kalkınma hedefine odaklanmak istedik. Bu alanda başarılı çalışmalar yapan mezunları ilk defa bu etkinlikle bir araya getirmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi. Sürdürülebilirlik konusunun üniversiteler için çok önemli bir kavram olduğunu belirten Canlı, “Üniversite olarak, Sürdürülebilirlik Kürsüsü yaratmak istiyoruz. Ayrıca, sürdürülebilirliği derslerin içine entegre ederek, bu tür konferansların devamını getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Ufuk Akçiğit: “İnovasyonun olduğu yerde sosyal hareketliliğin yaygın olduğunu gözlemliyoruz.”

Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Ufuk Akçiğit, inovasyonun uzun vadeli sürdürülebilirlik için temel koşul olduğunu belirtti. Güçlü bir üniversite ve eğitim sisteminin hem daha güçlü inovasyon hem de ekonomideki emici kapasiteyi artırmak için önemli olduğuna değinen Akçiğit, “İnovasyon, sosyal hareketlilik ve mutluluk için de önem taşıyor. Eğitimde fırsat eşitliği kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için olmazsa olmaz koşuldur. Yaratıcı yıkımdan maksimum fayda sağlamak, kapsayıcı büyüme yaratmak için eğitim programlarına ağırlık verilmeli. Aynı zamanda teknolojilerin üretilmesi kadar yayılmasına da ağırlık verilmesi gerekir” diye konuştu.

Oya Ünlü Kızıl: “Özel sektörün çok boyutlu ve karmaşık sorunlara hızlı, etkili ve yenilikçi çözümler üretebilme kapasitesi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçirilmesinde büyük önem taşıyor.”

Koç Topluluğu perspektifinden sürdürülebilir kalkınmaya nasıl baktıklarını özetleyen Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, “Sürdürülebilir kalkınma hedefleri; yoksullukla mücadeleden, iklim değişikliğine sürdürülebilir şehirlerden inovasyona birçok alanda dünyanın 2030 yılında ulaşmak istediği noktayı tanımlamamıza olanak sağladı. Özel sektörün çok boyutlu ve karmaşık sorunlara hızlı, etkili ve yenilikçi çözümler üretebilme kapasitesi ise küresel hedeflerin hayata geçirilmesinde büyük önem taşıyor. Koç Topluluğu olarak daha adil, kapsayıcı ve eşitlikçi bir ekonomik büyüme için ‘Geleceğe. Birlikte’ yaklaşımını benimsiyoruz. İnsanı odağına alan, dünyayı ve toplumu gözeten bir yaklaşımla işimizi büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.

Hülya Kurt: “Sürdürülebilirliğin ekonomiyle konuşur hale gelmesi gerek”

Sürdürülebilirlik kapsamında üniversitelerle yapılan işbirliğini önemsediklerini kaydeden Escarus Genel Müdürü Hülya Kurt, “Sürdürebilirliğin ekonomiyle konuşabilir hale gelmesi gerekiyor. Bilgi teknolojilerindeki gelişim haberleşme ve tüm iş dünyasını etkiliyor olacak. Bunu dikkate alarak bizim önümüzü ve gelecek dönemlerimizi kurgulamamız gerekiyor. Bunun yanı sıra üniversitelerde yarının yöneticileri yetişiyor, üniversitelerde bu alandaki tecrübelerimizi konuşmayı önemsiyoruz, çünkü geleceğin yöneticileri bu konuları dikkate alacaklardır” diye konuştu.

Esra Kent: “Ülke olarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine odaklanmalı, özel sektör, kamu, üniversite ve STK’lar hep birlikte çalışmalıyız”

Siemens A.Ş. CSO’su (Chief Sustainability Officer) Esra Kent konferansta, “Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme” konulu bir konuşma yaptı. Kent sözlerine şöyle devam etti: “Endüstri 4.0 kavramının çok yaygın olarak konuşulduğu günümüzde, Japonya, “Toplum 5.0” adında bir manifesto yayınladı. Amaç Endüstri 4.0’ın sadece üretimi hedeflediğine dikkat çekerek insanın bunun neresinde olduğunu ortaya koymak. Japonya, yaşlanan toplumu Toplum 5.0’ ile teknolojik imkanlardan faydalanabilir kılmayı ve insanları robotlarla, yapay zeka ile birlikte yaşar hale getirmeyi istiyor. Biz de toplumumuzu bu dijitalizasyon çağına hazırlamalıyız” dedi.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler