Eğitim

Kurumsal Gelişim Eğitim Programı

Kurumsal Yönetim Akademisi sivil alanda gönüllü faaliyetler yürüten kuruluşların “kurumsal kapasitelerini” ve bu kuruluşlarda “gönüllü ve profesyonel çalışanların yetkinliklerini” arttırmak hedefiyle “Kurumsal Gelişim ...