Ekibimiz

Eğitmen Panda 2017 yılında şirketlerin ve kurumların eğitim ihtiyaçlarına 3. nesil çözümler üretmek için dünyaya geldi. Katılımcıların kendi öğrenme motivasyon ve hızı ile birbirlerinden öğrenebilecekleri eğitimler tasarlar ve uygular. İletişim, Takım Çalışması, Uyuşmazlık Çözümü, Liderlik ve daha bunlar gibi onlarca eğitimin uzun ve akılda kalması zor sunumlarla değil, eğlenceli ve katılımcıların durumu deneyimlemesini sağlayan oyun ve simulasyonlar aracılığı ile yapılması gerektiğine inanır. Eğitim ile ilgili diğer organizasyonel ihtiyaçlara hızlı ve pratik çözümler sunar.
2007 yılında Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun oldu.2011-2014 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Biriminde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezinde Proje Koordinatörü olarak çalıştı.İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya Ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisansı yapan Kenan Dursun, tezini Sivil Toplum Kuruluşlarının Medya ve Teknoloji kullanımı üzerine yazmıştır. Şu an Sivil Toplum Kuruluşları ve AB Projelerine iletişim danışmanlığı yapmaktadır.2017 yılından beri aynı zamanda Bilgi Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.
2007 yılında Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun oldu.2011-2014 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Biriminde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezinde Proje Koordinatörü olarak çalıştı.Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya Ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisansı yapan Kenan Dursun, tezini Sivil Toplum Kuruluşlarının Medya ve Teknoloji kullanımı üzerine yazmıştır.Şu an Sivil Toplum Kuruluşları ve AB Projelerine iletişim danışmanlığı yapmaktadır.2017 yılından beri aynı zamanda Bilgi Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.
Özgürlük Araştırmaları Derneği (ÖAD), 2014 yılının Ağustos ayında bir grup akademisyen, iş insanı, gazeteci ve hukukçu tarafından; özgürlükçü ve bilimsel bir yaklaşımla kamu politikaları araştırmaları yapmak üzere kuruldu. Özgür ve müreffeh bir Türkiye vizyonuna sahip bir düşünce kuruluşu olan ÖAD’nin misyonu, Türkiye’de karar alıcılar arasında kanıta ve olguya dayalı politika yapımını, kamuoyunda da kanıta ve olguya dayalı politika tartışmalarını teşvik etmektir. Özgürlük Araştırmaları Derneği, çalışmalarını yaparken dayandığı liberal değerlerden güç alır. Evrensel insan hakları ve bireysel özgürlüklerin güvence altına alındığı, hukukun ve kuralların herkesin üstünde olduğu, ahbap-çavuş kapitalizmine dayanmayan rekabetçi bir serbest piyasa ekonomisinin tesis edildiği bir Türkiye’nin, özgür ve müreffeh bir ülke olacağı inancıyla çalışmalarını yürütmektedir.
1992 Varna-Bulgaristan doğumlu Sevdin Köseoğlu, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden 2017 yılında mezun oldu. 2016 yılının başında Atlas Dergisi Fotoğrafçısı Umut Kaçar’ın asistanlığını yaptıktan sonra Dijital İletişim Uzmanı olarak Habitat Derneği’nin bünyesine katılmıştır. 2018 yılından itibaren Yeryüzü Derneği, EkoIQ, İklim Haber, Sivil Alan Medya, Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi, YADA Vakfı, Konak Belediyesi, TÜRKONFED gibi çeşitli kurumlarla freelance iletişim danışmanlığı, kampanya yönetimi, grafik tasarım ve prodüksiyon desteği konularında çalıştı. 2020 yılından bu yana da Sivil Düşün AB Programı'nda uzman olarak, Genç Mültecileri Destekleme Programı ve SEFiA'da ise iletişim uzmanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.
2013 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılından itibaren, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının hem ulusal hem ulusalar arası projelerinde gönüllü olarak yer aldı. Gençlik, sosyal dışlanma, iletişim, gönülü yönetimi konularının yanısıra özellikle eğitim alanında uzmanlaşarak farklı şirketlerin eğitim departmanlarında ve sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Şu an Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu’nda (KUSIF) çalışmakta ve aynı zamanda Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Toplumsal Projeler Yönetim ve Organizasyonu Tezli Yüksek Lisans programına devam etmektedir.