STGM Katılım Hakkı Eğitimi

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi kapsamında STÖ’lerin savunuculuk ve…