Eğitim

STGM Katılım Hakkı Eğitimleri Başlıyor

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi kapsamında savunuculuk ve katılım başlıklarında STÖ’lerin kapasitesinin güçlendirilmesi için ...