PROJE TEKLİF ÇAĞRISI: Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İyileştirilmesi Alanında Faaliyet Gösteren STK’lar için Alt-Hibe Fırsatı

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI: Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İyileştirilmesi Alanında Faaliyet Gösteren STK’lar için Alt-Hibe Fırsatı

FOR ENGLISH CALL :–> https://daktilo1984.com/call-for-proposals-apply-for-financial-support-for-initiatives-on-improving-gender-equality-in-turkiye/

Daktilo1984 ve ALDA işbirliğinde yürütülen, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen WE ACT kapsamında, projeden en yüksek faydayı alabilmek ve projenin ulusal düzeyde etkisini arttırabilmek amacıyla, Türkiye’de faaliyet gösteren STK’lara yönelik bir alt-hibe programı planlanmıştır. Bu program kapsamında, cinsiyet eşitliği, LGBTİ+ hakları, ayrımcılığa karşı mücadele (cinsiyet, din ve/ya etnik köken gibi), yurttaşlık hakları ve temel insan hakları alanlarına odaklanan 21 proje 10 ay süreyle finanse edilecektir.

Bu teklif çağrısı, Türkiye’de cinsiyet eşitliği, LGBTİ+ hakları, ayrımcılığa karşı mücadele (cinsiyet, din ve/ya etnik köken gibi), yurttaşlık hakları ve temel insan hakları alanlarına odaklanan projeleri desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bu çağrı kapsamında, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 5 (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 10 (Eşitsizliklerin Azaltılması) kapsamlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanan projeler desteklenecektir.

Çağrı, yerelde kalkınmayı destekleyecek ve farkındalık yaratacak 21 etkin projeyi, 4000€’ya kadar finanse etmeyi amaçlamaktadır. Toplum için faydası görünür olan ve/veya toplumsal aidiyet yaratabilen hibe verilecek projelerin, finansal sürdürülebilirliği olan düzenli faaliyetlere dönüşmeleri ya da ek kaynak yaratabiliyor olmaları beklenmektedir.

Bu çağrının ana hedef grubu, cinsiyet eşitliği, LGBTİ+ hakları, ayrımcılığa karşı mücadele (cinsiyet, din ve/ya etnik köken gibi), yurttaşlık hakları ve temel insan hakları alanlarında faaliyet gösteren STK’lar olsa da; bu çağrı sadece bu STK’larla sınırlı değildir. Çağrı, proje teklifleri ile yukarıda açıklanan konu başlıkları arasında ortak faydalar olduğunu gösterebilen fakat aktif olarak bahsi geçen alanlarda faaliyet göstermeyen STK’lara da açıktır.

Hibe Kapsamına Uygun Faaliyetler

Proje teklifleri, aşağıdaki faaliyetleri içerebilir:

 • Savunuculuk kampanyaları
  • Yurttaşlık hareketleri ve kamu farkındalığını yükseltme faaliyetleri
  • Kadınlar için güçlendirme faaliyetleri/girişimleri
  • Yerel paydaşlara/kuruluşlara yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kapasite geliştirme programları ve eğitimler
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği odağında STK’lar için ağ kurma/networking etkinlikleri
  Aşağıda örnekleri verilen işbirliklerini kuran projelere değerlendirilmede ek puan verilecektir:
  • Kadınların ve LGBTİ+’ların sadece politikada değil, aynı zamanda sosyal alanda da farkındalığını ve görünürlüğünü artırmak amacıyla; çağrının hedef gruplarını merceğine alan medya kuruluşları ile,
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışan STK’lar arasında ve/veya STK’lar ile yerel yönetim birimleri arasında

Proje teklifleri, faaliyetlerinin hassas gruplara (göçmenler, azınlıklar, engelliler vb.) eşit fırsatlar sağlayacağını garanti ediyor olmalıdır.

Hibe Kapsamına Uygun Olmayan Faaliyetler

Aşağıdaki faaliyetler uygun kabul edilmemektedir:
• Bireylerin atölye çalışmalarına, seminerlere, konferanslara veya kongrelere katılımını destekleme amacı olan bireysel sponsorluklarla ilgili projeler
• Bireylerin kişisel eğitim masraflarını hedef alan projeler, burs sağlayan projeler
• Siyasi partilerin faaliyetlerini destekleyen projeler
• Fon toplamayı veya başvuru sahibinin/ortaklarının görünürlüğünü arttırmayı amaçlayan projeler
• Ana odağında bir araştırma veya akademik çalışma olan projeler
• Özel durumlar dışında, çoğunlukla veya tamamen sermaye harcamalarını (örneğin arazi, binalar, ekipman ve araç alımları) içeren projeler
• Cinsel yönelim, genetik köken, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, engellilik, ırk, renk, din, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, inanç / inançlıksızlık, yaş, dil, etnik / kültürel köken, veya sosyal sınıfa dayalı kişilere veya topluluklara karşı – doğrudan veya dolaylı olarak
– ayrımcılık içeren faaliyetler
• Misyonerlik içeren eylemler
• Başvuru sahibinin temel finansmanını sağlama amacı taşıyan projeler (kira, insan kaynağı vb.)

Hibe Miktarı

Kabul edilecek hibe miktarı, başvuru sahibinin bütçe teklifinde sunduğu miktara göre belirlenecek olup, başvurular uygulanabilirliğine göre değerlendirilecektir.

Desteklenecek her proje için, maksimum hibe tutarı 4.000 € olacaktır.

Yönergelerin tamamını indirin ve okuyun: İngilizce versiyon Türkçe versiyon

Bütçe şablonunu indirin ve proje teklifiniz için doldurun: İngilizce versiyon | Türkçe versiyonu (indirme çalışmazsa lütfen bu bağlantıya tıklayın. Bütçe Şablonunun hem İngilizce hem de Türkçe versiyonunu bulacaksınız)

Proje teklifinizi (bütçeyle birlikte) çevrimiçi başvuru formunu kullanarak gönderin: İngilizce versiyon | Türkçe versiyon

SON BAŞVURU TARİHİ: 7 NİSAN 2024

Çağrı sırasında Çevrimiçi eğitim/bilgi oturumuna kaydolmanızı tavsiye ederiz (bilgi ve soru-cevap sağlanacaktır ve oturumlardan birine katılmış olan başvuru sahibi STK’lar teklifleri karşılığında ek puan alacaktır):

14 Mart 2024 Perşembe, Türkiye saati ile 14:00 – 16:00: Bu linkten kayıt olun

veya

20 Mart 2024 Çarşamba, Türkiye saati ile 14:00 – 16:00: Bu linkten kayıt olun

Teklif çağrısına ilişkin herhangi bir sorunuz için lütfen bizimle iletişime geçin: [email protected]

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler