31 Mart öncesi gençlik örgütlerinden kritik soru: Kaç genç var?

31 Mart öncesi gençlik örgütlerinden kritik soru: Kaç genç var?

Türkiye’de gençlik politikasının hak temelli bir yaklaşımla ele alınması konusunda çalışan Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi genç temsilini, gençlik haklarını ve gençlerin taleplerini gündeme taşımak amacıyla #KaçGençVar kampanyasını başlattı.

Her 4 seçmenden biri genç ama…

2019 yerel seçim verilerine göre, 18-29 yaş aralığındaki seçmenler toplam seçmenin %24,21’ini oluşturuyor ve genç adaylar tüm adayların yalnızca %14,45’lik bir dilimi temsil ediyor. Ancak genç seçilmişler tüm seçilmişlerin sadece %5,08’ini oluşturuyor. 2019 yerel seçimlerinde seçilen 1389 belediye başkanı arasında sadece 6 genç başkan bulunuyor. 2023 genel seçimlerinde ise yalnızca 5 genç milletvekili mecliste yer alabildi. Bu veriler, gençlerin yerel yönetimde yeterli temsilinin olmadığını gösteriyor.

Bugün toplumun belirlediği aşamalara geçmeden gençlerin muhatap alınmaması ve uygulanmayan özel kotalarla yetinilmesi, hak ihlallerine ve ayrımcılığa zemin oluşturuyor. Genç işsizliği ve eğitimde-istihdamda yer alamama sorunları da derinleşiyor. 57 gençlik örgütünün ortak sesi olarak GoFor, bu sorunlara dikkat çekerek gençlerin karar alma süreçlerine aktif katılımını talep ediyor.

#KaçGençVar? Kampanyası başladı

GoFor, 57 üye örgütü ile birlikte, yerel seçim boyunca yürütülecek olan #KaçGençVar kampanyasıyla yerel seçimlerde gençleri konuşmayı amaçlıyor. “Bizler bugün ırk, etnik köken, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, inanç, hastalık, engellilik, eğitim seviyesi ve politik görüş gibi nedenlerle ayrıştırılmaya çalışılan, hakları gasp edilen, görmezden gelinenler olarak temel hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmak için buradayız.” diyen GoFor, #KaçGençVar kampanyasının hedeflerini şöyle açıklıyor:

  1. Siyasi partilerin genç aday sayısını artırması ve gençlik kotasını uygulaması
  2. Karar alıcılar, sivil toplum örgütleri, adaylar ve siyasi partilerden gençlik örgütlerinin ve gençlerin karar alıcı mekanizmalara anlamlı katılımını sağlamaları,
  3. Gençlerin taleplerini ve beklentilerini ön plana çıkaran politikaların hayata geçirilmesi

“Biz gençler, bugünlerin ortaklarıyız!”

Yerel seçim sürecinde gençlik haklarını konuşmak ve genç temsilini artırmak için çalışma yürütecek olan Gençlik Örgütleri Forumu, toplumu gençlerin taleplerini dinlemeye davet ediyor.

Bu kampanya ile birlikte, gençlerin yaşadıkları ilin, ilçenin, mahallenin bir parçası olduklarını ve sorunlarının çözümünde etkin bir rol almaları gerektiğini vurguluyor. Gençlerin yarınların teminatı değil, bugünün ortağı olduğunu vurgulayan gençlik örgütleri, yürütecekleri kampanyayla gençlere alan açmak ve bu alanı genişletmek için karar alıcılara çağrıda bulunduklarını söylüyorlar.

GoFor – Gençlik Örgütleri Forumu Hakkında

Türkiye’de gençlik politikasının hak temelli bir yaklaşımla ele alınması konusunda çalışan Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), gençlik örgütlerinin birlikte hareket ettiği ortak bir platformdur. Türkiye genelinde 57 üye örgütü ile bir araya gelen GoFor, gençlerin temsilini artırmak, gençlik haklarına dikkat çekmek ve gençlerin toplumsal meselelerde etkin rol almasını sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. go-for.org

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler