Yurttaşlık Derneği’nden Afet Dayanıklılığında Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Buluşması

Yurttaşlık Derneği'nden Afet Dayanıklılığında Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Buluşması

Afetlerin yıkıcılığını azaltmak ve yerel ölçekte toplumsal dayanıklılığı geliştirmek, belediyelerin hem birbirleriyle hem de yerel ahali ile birlikte çalışmasını gerektiren hayati meseleler. Sivil toplum örgütlerinin bu meselelere ilgisini, hâkimiyetini, katılım ve katkısını artırmak amacıyla, 2022 yılı Aralık ayında Yurttaşlık Derneği’nin başlattığı “Afet Dayanıklılığında Yurttaşın Sözü” projesi henüz yola koyulmuşken, 6 Şubat Maraş ve 20 Şubat Hatay depremleri, bu konunun hayatiyetini, farklı boyutlarıyla birlikte hepimize çok acı şekilde hatırlattı.

Proje kapsamında, 2023 Mayıs – Ağustos ayları arasında Çanakkale, Bursa, Kırklareli ve İstanbul’da gerçekleştirilen dört ayrı atölye çalışması ve Ekim ayında Çanakkale’de düzenlenen Güz Okulu buluşmasında, sivil toplum örgütleri, kent konseylerinin üyeleri, uzmanlar, akademisyenler ve vatandaşlar bir araya gelinerek, Marmara Bölgesi belediyelerinin Stratejik Planlarını tarandı. Belediyelerin stratejilerinde anılan, yöreye has afet riski tespitlerini, ihtiyaç tariflerini ve hedeflenen amaçları, göstergeleri not etti Yurttaşlık Derneği.

Bu ön incelemelerin amacı, afetler karşısında yerel ölçekte toplumsal dayanıklılığın güçlendirilmesine yönelik olarak, ahalinin katılımını ve belediyeler ile sivil toplum örgütleri arasında koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek için ne gibi somut adımlar atılabileceği konusuna ışık tutmak.

Bu doğrultuda Yurttaşlık Derneği, 14-15 Aralık 2023’te Mudanya’da, Marmara Bölgesi belediyeleri ve kent konseylerinin, yörede faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin, ilgili akademisyen ve uzmanların bir araya geleceği bir değerlendirme toplantısı düzenliyor.

Toplantıda, çalışma sürecinde elde edilen bulguları beraberce ele alıp tartışarak, yerel ölçekteki imkân ve fırsatları, güçlükleri ve önümüzdeki dönemde âfetler karşısında yerel dayanıklılığı arttırmak için ne tür çalışmalar yapılabileceğini, belediyeler arasında ve belediyelerle yerel ahali ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyon ve işbirliklerinin nasıl geliştirilebileceğini değerlendireceğiz.

Toplantının taslak programına ekten ulaşabilirsiniz. Projeye dair özet bilgiyi, belediyelerin stratejik planlarına ilişkin tarama çalışmasının ön bulgularını ve çalışma sürecine katılarak katkı veren kent konseylerinin ve sivil toplum örgütlerinin listesini de ekte ayrıca bulabilirsiniz.

Yurttaşlık Derneği sizi de bu toplantıya davet ediyor. Toplantıya katılımınız çalışmanın bir sonraki aşaması ve olası işbirlikleri bakımından da kıymetli ve yol gösterici olacak.

Katılım formunu buradan doldurabilirsiniz.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler