Türkiye Yerel STK İnsani Forum (TİF) 21-22 Ocak Tarihinde Gaziantep’te Yerelde İyi Örnekler Çalıştayı Düzenliyor

Türkiye Yerel STK İnsani Forum (TİF) 21-22 Ocak Tarihinde Gaziantep’te Yerelde İyi Örnekler Çalıştayı Düzenliyor

Türkiye Yerel STK İnsani Forumu, kısa adıyla TİF, 21-22 Ocak 2024 tarihinde Gaziantep’te düzenleyeceği Yerelde İyi Örnekler Çalıştayına başvurularınızı bekliyor!

Neden Yerelde İyi Örnekler Çalıştayı Düzenliyoruz?

6 Şubat Depremleri sonrasında depremden etkilenen bölgelerde kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum örgütleri depremin etkilerini azaltmak için birçok çalışma yaptı. Bizler sivil aktörler olarak, depremin ilk saatlerinden itibaren deprem bölgesinde, yaşam mücadelesinden onurlu bir yaşam kurmaya birçok dayanışmayı örgütledik, var olan dayanışma çabalarına omuz verdik. Çok zordu, çok zorlandık; ama bir arada olmak, dayanışmak ve birbirimizden öğrenmek hepimize iyi geldi. Yerelde İyi Örnekler Çalıştayında bir araya gelip hem mücadele deneyimlerimizi paylaşacak, hem de bundan sonra yapmak istediklerimize dair adımlarımızı belirleyebileceğiz.

Çalıştaya Dair Detaylar

İki günlük programın birinci günü katılımcıları yerelde iyi örnek olarak değerlendirilebilecek çalışmaların ve projelerin birbiriyle tanışması, deneyim paylaşımı çalışmalarını kapsarken, ikinci gün çalışmalarımızdaki ortak noktalarımız, ihtiyaçlarımız, ileriye dönük fırsatlar ve muhtemel işbiliklerini konuşacağız. İkinci gün tartışmalarına deprem odağında çalışan diğer sivil toplum aktörleri de dinleyici olabilecekler.

*İki günlük çalıştayda il dışından gelen katılımcıların  ulaşım ve konaklama masrafları karşılanacaktır. Çalıştayda sunmak istediğiniz iyi örnek çalışmanız/projeniz varsa 3 Ocak 2024’e kadar başvuru formu üzerinden başvurunuzu iletebilirsiniz.

Çalıştaya katılımcı olarak başvurabilir miyim?
 • Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinden birinde deprem odağında çalışan,
 • Yerelin liderliğinde ortaya çıkan veya yerel (etkilenmiş toplulukların) katılımıyla büyüyen,
 • Yerel kültüre ve koşullara uygun şekilde çalışma yürütürken, insan hakları ve etik değerleri koruyan, 
 • İşbirlikleri kurarak yerelde kapasiteyi genişleten, 
 • Uluslararası fon ve hibelere erişim de dahil olmak üzere yaptığı çalışma ile kapasitesini artıran,
 • Çalışmalarını, organizasyonal kapasitesini ve ekibinin gelişmesi gereken yönlerini araştıran,
 • Sürdürülebilir etkisi olan (kurulduktan sonra daha da güçlenerek devam eden veya etkileri süren),
 • Sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmaya pozitif katkısı olan çalışmalar (temel ihtiyaçların karşılanması, güçlendirme çalışması veya yerele katkı sağlayan her türlü çalışma),
 • Yenilikçi, ilham verici veya yaygınlaştırılabilir olma özelliklerinden en az birini taşıyan bir inisiyatif/STK olduğunuzu düşünüyorsanız  başvuru formu nu doldurabilirsiniz.

Başvurular Topluluğun/STÖ’nün depreme dair çalışmasında/projesinde;

 • Yerellik, 
 • Acil Duruma Adaptasyon ve Koordinasyon, 
 • Organizasyonal Etik, 
 • Koordinasyon ve İşbirliği, 
 • Özgünlük ve Sürdürülebilirlik,  
 • Kapasite Geliştirme 

ana başlıkları üzerinden değerlendirilecek. TİF Sekreteryası başvurunuzun ardından daha detaylı bir görüşme talep edecektir.

Başvurumuz Çalıştayda Yer Alacak, Bizden Neler Bekleniyor? 

Başvurunuzun çalıştayda yer alması halinde, TİF sekreteryasıyla sürekli iletişim halinde olarak, çalıştay için hazırlık yapmanız bekleniyor. Bu süreçte ilinizdeki TİF temsilcisi size destek olacak. Topluluk/STÖ olarak sizi şu süreçler bekliyor olacak:

 • Çalıştayda sunmak üzere poster çalışması yapmak
 • Çalıştay broşürüne eklenmek üzere tanıtım metni hazırlamak
 • Çalıştayın duyurusu ve yaygınlaştırma çalışmalarına katkıda bulunmak
 • 20 Ocak Cumartesi akşamı otele giriş yapıp 21-22 Ocak çalıştay programına tam katılım göstermek
TİF Kimdir?

Türkiye Yerel STK İnsani Forumu, kısa adıyla TİF, 6 Şubat 2023 tarihinde 11 ili etkileyen depremden hemen sonra yerel ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının Birleşmiş Milletler (BM) liderliğindeki deprem koordinasyonuna katılımını güçlendirmek üzere kuruldu.

Sekretaryası Hayata Destek Derneği ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından yürütülen TİF, insani yardımın farklı sektörlerinde çalışma yürüten 73 yerel ve ulusal STK’yı buluşturuyor; yüz yüze toplantılar, çevrimiçi etkinlikler, eğitimler ve il temsilcileri aracılığıyla onların sesi ve destekleyicisi oluyor.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler