Yerel Yönetimler İçin Gençlik Göstergeleri Yayımlandı!

Yerel Yönetimler İçin Gençlik Göstergeleri Yayımlandı!
Yerel Yönetimler İçin Gençlik Göstergeleri, Dört Mevsim Derneği’nin yürütücülüğünde, Sabancı Vakfı Hibe Programları desteğiyle gerçekleştirilen Kentime Değer II Projesi kapsamında Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği (Kent-Lab) tarafından hazırlanmıştır. 

Kentime Değer Projesi, 2021-2023 yılları arasında kent yönetişiminde gençlerin aktif rol oynamalarını; gençler ve yerel yönetimlerin birlikte çalışabilme pratiği geliştirmelerini amaçlamıştır. Kentime Değer Projesi hakkında detaylı bilgi için burayı inceleyebilirsiniz. 

NEDEN GENÇLİK GÖSTERGELERİ?

“Gençlik Göstergeleri” yerel yönetimlerin, gençlerle çalışma pratiklerini geliştirmelerine yardımcı olabilmek ve bu iki aktör arasındaki ilişkinin derinleşmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu setin Türkiye’deki tüm yerel yönetimler için faydalı olacağına inanıyoruz.  Ayrıca, bu gösterge setinde önerilen pratik önlemlerin birçoğu sivil toplum kuruluşları için de uygulanabilir önlemlerdir. 

“Yerel Yönetimler İçin Gençlik Göstergeleri” çalışmasına, kent hakkı kavramının uygulama ve hayata geçirilme aşamasında yerel yönetimlerin sorumluluk ve işlevlerinin çok önemli olduğu gerçeğinden yola çıkılarak başlanmıştır. Türkiye’nin yerel yönetim mevzuatı ile oluşturulan bu göstergeler, daha sonra Avrupa Birliği Gençlik Stratejisi ile uyumlu hale getirilmiştir.

KAPSAMI

85 göstergeden oluşan “Yerel Yönetimler için Gençlik Gösterge Seti”, Türkiye’deki gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetim çalışanlarına, politika ve hizmetlerin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve stratejik planın izlenmesi konusunda önemli bir araç olarak geliştirilmiştir.

Gösterge seti, iki önemli bölümden oluşmaktadır:

  1. İlk Bölüm, yereldeki gençlerin mevcut durumuna ilişkin göstergelerden (İçerik Göstergeleri/13 adet) ve Avrupa Birliği Gençlik Stratejisinin eylem odağının başlıklarında yerel yönetim hizmetlerini ele alan göstergelerden (Durumsal Göstergeler/55 adet) oluşur.
  2. İkinci bölüm ise gençlik alanında yerel yönetimlerin politika ve stratejilerini ölçmek için oluşturulmuştur (Politika Üretme Göstergeleri/ 17 adet).

İçerik göstergeleri bölümü ile amaçlanan, kentteki gençlerin mevcut demografik yapısının ve istatistiki verilerinin çıkarılmasıdır. Gençlik nüfusunun okuyan/çalışan ve kentsel/kırsal genç nüfus oranları ile ilgili temel verilerin toplanması amaçlanmıştır.

Durumsal göstergeler ile gençlerin yerel kapasitesinin katılım, iletişim, mobilite (hareketlilik), uyum, güçlenme, hizmetlere erişilebilirlik esaslı mevcut durumunun ölçülmesi hedeflenmiştir.

Politika göstergeleri ise yerel yönetimlerin gençlik alanındaki deneyimini, öğrenme sürecini ve politika geliştirme pratiğini ele alır.

NASIL FAYDALANABİLİRSİNİZ?

Gençlik Göstergelerini kurumunuzda ve örgütünüzde gençlik çalışmalarınızı iyileştirme ve kapasitenizi geliştirmek  amacıyla kullanabilirsiniz. 

Gösterge setini kullanarak mevcut durumunuzu izleyebilirsiniz. İzleme sonuçlarınızı kamuya açık hale getirmeyi de gündem edinebilirsiniz. Böylece, çalışmalarınızda şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini benimsediğinizi kamuoyu ile paylaşmış olursunuz, aynı zamanda diğer yerel yönetimleri de gösterge setini kullanmaya teşvik edebilirsiniz.

Gençlik göstergelerinin tümünü hayata geçirmek üzere kurumsal bir hedef koyabileceğiniz gibi, adım adım uygulama yaklaşımını tercih edebilir ve önlemleri teker teker uygulayabilirsiniz. 

Gençlik Göstergelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler