Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi 10. Yıl Yayını Çıktı!

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, hikayesini, yolculuğunu ve deneyimlerini 10. yıl yayını ile paylaşıyor!

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, sivil alandaki ihtiyaçlara yönelik değişiklikleri, Merkez’i ortaya çıkaran süreci ve bu sürecin içinde sağlanan destekleri “neden”, “nasıl” ve “kimlerle” sorularına cevap vererek anlatıyor ve bunu bir kapasite geliştirme modeli olarak yaygınlaştırabilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Yayının ilk bölümünde, “Neden Sosyal Kuluçka?” sorusu altında Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi’nin Türkiye’de sivil toplum örgütlerinin örgütsel kapasite ihtiyaçlarının değişimine bağlı olarak hangi ihtiyaca karşılık vermeye çalıştığı ve Merkez’in bu sürede aldığı yol anlatılıyor. “Nasıl Sosyal Kuluçka?” adlı ikinci bölümde ise, Merkez’de desteklerin/süreçlerin nasıl işletildiği ayrıntılı şekilde paylaşılıyor. Bu bölümde yapılan her paylaşım bir yandan sayılarla desteklenirken diğer yandan dış değerlendirmecilerin ve katılımcıların deneyimlerine yer verilerek sürecin etkileri de ele alınıyor. Üçüncü bölümde ise “Kimlerle Sosyal Kuluçka?” sorusu yanıtlanarak bu yolculuktaki tüm paydaşlara, bir başka deyişle, Merkez’in gelişiminde katkısı olan tüm kişi, kurum ve STÖ’lere yer veriliyor.

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, bu yolculukta kendileriyle olan bütün paydaşlarına teşekkür ediyor!

Merkez’in 10. yıl yayınına buradan ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler