Turan Demiraslan Lisansüstü Burs Programı Başvuruları Açıldı

TEMA Vakfı bağışçısı Turan Demiraslan’ın gerçekleştirdiği eğitim bağışı kapsamında TEMA Vakfı’nın amaçları doğrultusunda araştırma yapan ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek için maddi desteğe ihtiyaç duyan yüksek lisans ve doktora öğrencileri 9 ay boyunca eğitim desteğinden yararlanabilecek. Burs programı ile sağlanacak eğitim desteğinin yanı sıra doğa koruma, biyolojik çeşitlilik ve iklim ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmaların da teşvik edilmesi amaçlanıyor.

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Eğitim bursu almak için başvuran yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin aşağıda belirtilen koşulları sağlamaları gerekmektedir:
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Adli veya disiplin suçu işlememiş olmak.
 • Üniversitelerin öncelikli olarak orman, ziraat ve çevre bölümleri olmak üzere biyoloji, coğrafya, eğitim, gıda, hukuk bölümlerinden birinde, TEMA Vakfı amaçlarına ulaşmada katkı sunabilecek bir programda ve belirtilen araştırma konularında yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmak.
 • Kayıtlı olunan yüksek lisans veya doktora programının tez aşamasına geçmiş olmak, enstitü yazılı onayını başvuru sırasında iletebilmek.
 • Eğitim alınan üniversitenin söz konusu araştırmanın yapılabilmesi için gerekli donanım, alt yapı ve materyalleri sağlaması ve danışmanın yeterli uzmanlığa sahip olması şartlarını sağlamak.
 • Burs ödemeleri karşılığında aşağıda yer alan koşullarda müteselsil kefil göstermek ve TEMA Vakfı Turan Demiraslan Burs (Lisansüstü) Programı Protokolünü müteselsil kefil ile birlikte imzalamak. (Müteselsil kefil şartları aşağıda indirilebilir dokümanda belirtilmiştir.)
 • Araştırma konusunun üniversite / enstitü tarafından onaylandığını gösterir belgeyi (onaylandığı tarih ile), ilk 4 ay sonunda (akademik danışmanının imzası ile) ara raporunu ve araştırmanın tamamlanmasının sonunda 1 ay içerisinde (son burs ödemesinden sonraki en geç 1 ay içerisinde) sonuç raporunu Türkçe dilinde ve TEMA Vakfı tarafından iletilecek formata uygun olarak TEMA Vakfı’na iletmek.
 • Yüksek lisans için 30, doktora için 35 yaşını geçmemek.
 • Aynı aileden Turan Demiraslan Burs (Lisansüstü) Programından burs alan başka birinin olmaması.
 • Eğitim ve araştırma ihtiyaçlarının karşılanması açısından maddi desteğe ihtiyacı bulunmak.
 • Araştırmanın fikri mali ve varsa sınai mali (patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım) mülkiyet haklarının TEMA Vakfı’na ait olacağını kabul etmek.
 • TEMA Vakfı gönüllüsü olmak ve faaliyetlerine katılmak.
 • TEMA Vakfı tarafından belirlenecek yılda iki kez yapılacak bursiyer buluşmalarına katılmayı kabul etmek.

ARAŞTIRMA KONULARI

TEMA Vakfı çalışma alanları doğrultusunda belirlenen araştırma alanları aşağıdaki gibidir.

 1. Orman ve Kırsal Kalkınma Alanında
 • Toprak erozyonu, arazi bozulumu, çölleşme ile mücadele, sürdürülebilir tarım uygulamaları, toprak ekolojisi, sürdürülebilir arazi ve toprak yönetimin ekonomik ve sosyal etkileri üzerine araştırmalar
 • Kırsal kalkınma ekonomisi ve sosyolojisi
 • Orman yangınları ile mücadele ve yangın ekolojisi
 • Agroekolojik tarım, biyolojik mücadele çalışmaları
 • Hassas tarım uygulamaları, yetiştirme ve sulama teknolojileri
 • Arazi tahribatının önlenmesi, arazi ıslahı ve sürdürülebilir yönetim planlarının geliştirilmesi
 • Mera alanlarının ekolojisi, ıslahı ve yönetimi
 • Sürdürülebilir gıda üretimi ve gıda teknolojileri
 • Türkiye’deki doğal yaşlı orman ekosistemlerinin fito-sosyolojik yönden araştırılması
 • Doğal ormanlar ve korunan alan yönetimi, biyolojik çeşitlilik çalışmaları
 • Sürdürülebilir toprak ve arazi yönetimi: Planlama, modelleme ve politika
 • Su havzalarının yönetimi, arazi kullanımlarının sucul ekosistemlere etkisi
 • Toprak ve arazi yönetimi, orman, mera ve su hukuku
 • Kırsalda sosyolojik araştırmalar
 1. Çevre Politikaları Alanında
 • Enerji demokrasisi
 • Toplumsal karar alma mekanizmalarında üstün kamu yararı analizi ve üstün ekosistem yararı analizi
 • Yenilenebilir enerjinin çevresel etkileri
 • İklim değişikliği ve gıda güvencesi
 • Tarım sistemleri ve çevre ilişkileri
 • Gıda güvencesi ve iklim değişikliği odaklı analizi, değerlendirilmesi
 • Mevcut / işletmedeki sanayi tesislerinin çevresel etkilerinin belirlenmesi
 • Döngüsel ekonominin iklim değişikliği ile mücadeledeki etkileri
 • Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının iklim politikasına etkileri
 1. Çevre ve Doğa Eğitimi Alanında
 • Ekoloji temelli doğa eğitimi, sürdürülebilir yaşam, ekolojik okuryazarlık ve okul programları alanlarında eğitim programı ve materyal geliştirilmesi, incelenmesi
 • Eğitim teknolojisi araçlarının ve farklı eğitim yöntem ve tekniklerinin doğa eğitiminde kullanımının araştırılması ve etkilerinin ölçülmesi
 • Çevre eğitimi etki değerlendirmesi için ölçek geliştirilmesi
 • İklim değişikliği eğitimi

BAŞVURU TARİHİ VE GEREKLİ BELGELER

Bursiyer adayları başvuru için TEMA Vakfı internet sitesinde belirtilen belgeleri 15 Eylül 2023’e kadar [email protected] adresine imzalayarak e-posta yoluyla iletirler.

Başvuru için gerekli belgelere buradan erişebilirsiniz.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler