Sabancı Vakfı’nın Hibe Desteği Vereceği Projeler Açıklandı

Sabancı Vakfı’nın 17 yıldır sivil toplumun güçlenmesi ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle sürdürdüğü Hibe Programı’ndan 2023-2024 döneminde faydalanacak projeler belli oldu. Bu yıl, kadın, genç ve engelli hedef kitlelerine yönelik eğitim alanında 8 projenin desteklenmesine karar verildi.

Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını sağlama misyonuyla çalışmalar yürüten Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında bu yıl destek almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları belli oldu. Destek verilecek projeler, sivil toplum alanında deneyimli, konusunun uzmanı kişilerden oluşan bağımsız bir Değerlendirme Kurulu’nun önerisi üzerine Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti’nin onayıyla belirlendi.

Sabancı Vakfı, toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak ve sivil toplumun güçlenmesine olanak sağlamak amacıyla 8 projeye hibe verecek. Bu yıl ‘iklim değişikliği ile mücadele’ alanında destek verilen proje sayısı 2’ye çıkarken, desteklenen projelerin coğrafi dağılımı da genişledi. Desteklenen 8 projenin uygulama illeri arasında Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Çanakkale, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Artvin, Şanlıurfa ve Tunceli yer alıyor. Bir projenin uygulama yeri ise Türkiye geneli olacak.

17 yılda 231 projeye 76 milyon TL’yi aşkın hibe desteği

Sabancı Vakfı olarak, sivil toplum kuruluşlarını ve çalışmalarını desteklemekten memnuniyet duyduklarını vurgulayan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Yarım asra yakın süredir, ülkemizde toplumsal gelişime ve kalkınmaya katkı sunmak amacıyla faaliyet gösteriyor, kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmaları için çalışıyoruz. 17 yıldır kesintisiz yürüttüğümüz Hibe Programı ile sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu birçok proje ve çalışmayı destekliyoruz. Hibe Programı kapsamında ayrıca, son 2 yıldır ‘iklim değişikliği ile mücadele’ alanındaki projelere de destek vermeye devam ediyoruz. 17 yılda 76 milyon TL’yi aşkın hibe desteği sağladığımız Hibe Programı ile bu sene de 8 projeyi destekleyeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarına gereken desteği vermeye, toplumsal sorunların çözümü için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Sabancı Vakfı Hibe Programı’na bu yıl Türkiye’nin 51 ilinden 260 proje başvurusu yapıldı. Bu seneki projelerle birlikte Sabancı Vakfı’nın Hibe Programı kapsamında bugüne kadar desteklediği proje sayısı ise 231’e ulaştı.

Hibe desteği almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları ve projeleri:

  • Alternatif Medya ve İletişim Derneği’nin “Hak Temelli Yaygın Eğitimler ile İklim Krizi ile Mücadele” projesi, iklim değişikliği sorunu, güncel çözümleri ve iklim krizinin kırılgan gruplara etkisi kapsamında hazırlanacak eğitim programı ile öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarını destekleyerek toplumsal düzeyde iklim krizi farkındalığını artırmayı hedefliyor.
  • Çağdaş Drama Derneği’nin “Hayatın İçindeyim” projesi, 14 yaş ve üstü hafif zihinsel engelli bireylere yönelik hazırlanacak drama temelli bir grup rehberliği programı ile sosyal entegrasyon, istismardan korunma, mahremiyet ve bağımsız yaşam becerilerinin geliştirilmesini hedefliyor.
  • Dem Derneği’nin “Sağır Kadın Hak Her Yerde” projesi, Sabancı Vakfı Hibe Programı desteği ile 2021 yılında geliştirilen ‘Sağır Kadın Hak’ platformunun yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması yoluyla Türkiye genelinde sağır ve işitme engelli kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği temelli hak farkındalığı ile kadına yönelik şiddet ve şiddetle mücadele mekanizmaları bilgisini artırmayı amaçlıyor.
  • Döngü Kooperatifi’nin “Sürdürülebilir Tarım ile Kırsalda Kadın Liderler: Keten Döngüsü” projesi, İzmir Tire’de keten bitkisi odağında sürdürülebilir tarımsal yaklaşımları uygulayabilme ve iklim koşullarına dayanıklı tarımsal gelir modelleri geliştirebilme becerilerine sahip kadın ve genç topluluk liderleri yetiştirilmesini hedefliyor.
  • Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği’nin Sabancı Vakfı tarafından bu yıl devam projesi olarak desteklenen “Değişimi Mahallemizden Başlatıyoruz” projesi, kadınların mahalle ölçeğinden başlayarak demokratik karar alma mekanizmalarına katılımını artırmayı ve sürdürülebilir modeller geliştirilmesini amaçlıyor.
  • Günbağı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği’nin “Hayalimdeki Okul” projesi, İstanbul ve Erzincan’daki dezavantajlı çocuk ve gençlerin okul terklerinin azaltılması ve eğitime erişimlerine katkı sağlanmasını hedefliyor.
  • Troya Kültür Derneği‘nin “Merhaba Sanat” projesi, deprem sonrasında Çanakkale’ye yerleşmiş çocuklar, gençler ve aileleri için güvenli, yaratıcı ve paylaşımcı sanat atölyeleri ve etkinlikler ile psikososyal destek sağlanmasını ve onların kent ve kentte yaşayanlar ile bağ kurmalarının desteklenmesini amaçlıyor.
  • Türkiye Alzheimer Derneği‘nin “Alz-Bilinç: Alzheimer Hasta ve Yakınları Tıbbi, Sosyal-Yasal Haklar Bilinç ve Farkındalık Eğitimleri” projesi, yakın destek ihtiyacı tespit edilen 5 ilde Alzheimer hastası ve yakınlarını hastalık bakımı, sosyal ve yasal hakları ile ilgili bilgilendirmeyi, bu illerde Alzheimer ve Demans ile ilgili farkındalığı artırmayı ve dayanışma ağları kurarak hizmetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını hedefliyor.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler