Maya Vakfı, Tramvatik Deneyimlere Maruz Kalmış Çocuklar için Geliştirdiği Project Lift Programını Brüksel’de Anlattı

Odağına dezavantajlı ve travmaya maruz kalmış çocukları alan Maya Vakfı, 5-6 Haziran 2023 tarihlerinde Brüksel Avrupa Parlamentosu Binası’nda “Travma ve Toplum Temelli Ruh Sağlığı” konulu sunum gerçekleştirdi. Maya Vakfı Hibe ve Raporlama Koordinatörü Mustafa Karabaş, üstlendiği sunumda Maya Vakfı’na özgü bir yaklaşım olan Project Lift programı hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Çeşitli sebeplerden dolayı travmatik deneyimlere maruz kalmış 5-24 yaş arasındaki bireylere psikososyal destek sağlayan Maya Vakfı, 5-6 Haziran 2023 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşen Alliance for Childhood/European Network Group’un toplantısında yer aldı. “Travma ve Toplum Temelli Ruh Sağlığı” temalı konuşmasında Maya Vakfı Hibe ve Raporlama Koordinatörü Mustafa Karabaş, vakfın ruh sağlığı ve psikososyal destek çalışmalarında kullanılan ruh sağlığı yaklaşımlarını paylaştı. Ayrıca travmatik deneyimlere maruz kalmış çocukların kendilerini sanat yoluyla ifade edebilme becerilerini destekleyen ve Maya Vakfı’na özgü müdahale yöntemi olan Project Lift modelinin detaylarını aktardı.

Sağlıklı ve Erken Müdahale ile Travma Etkileri Azaltılabilir

Ruh sağlığı, çevre ile uyumlu yaşayabilmek, gündelik hayatta meydana gelen sorunlarla baş edebilmek gibi birçok konuda belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Aile ortamı, arkadaş çevresi ve akrabalık bağları, çocukların ruhsal sağlığını doğrudan etkilediği gibi hayatlarında olumlu ve olumsuz birçok etkiye de neden olabiliyor. Brüksel’de gerçekleştirdiği sunumda savaş, göç, doğal afet, kayıp, şiddet gibi nedenlerle travmaya maruz kalan çocuklarda travmatik yaşantıların etkilerinin azaltılabilmesi ve travma sonrası büyümenin desteklenmesi için sağlıklı ve erken müdahaleye ihtiyaç duyulduğunu özellikle belirten Mustafa Karabaş, bu müdahalenin çocukların sağlıklı biyopsikososyal gelişimi için kritik olduğunu da özellikle belirtiyor. Odağı, çeşitli etkilerle travmaya maruz kalmış 5-24 yaş arası bireylere psikososyal destek vermek olan Maya Vakfı, geliştirdiği Project Lift programı ile özgür ve güvenli büyüyen bireyler için çalışıyor.

Ulusal ve uluslararası pek çok kuruluşla ortak projeler yürüten Maya Vakfı, dezavantajlı ve/veya özel ihtiyaç sahibi birey, grup ve topluluklarla birtakım çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Bu doğrultuda, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının psikososyal destek kapasitelerinin/donanımlarının desteklenmesini ve güçlendirilmesini hedefleyen çalışmaları ile travmaya bütüncül bir şekilde yaklaşmayı hedefliyor.

Project Lift Programı Özgür ve Güvenli Büyüyen Bireyler Hayal Ediyor

Alliance for Childhood European Network Group toplantısı kapsamında Maya Vakfı’nın odaklandığı temel süreçlere ve Project Lift programının detaylarına değinen Maya Vakfı Hibe ve Raporlama Koordinatörü Mustafa Karabaş, ‘’Savaş, göç, kayıp, aile içi şiddet, doğal afet gibi travmatik olaylara maruz kalmış çocukların kendilerini ifade edebilme becerilerini geliştirmek ve onlara psikolojik destek sağlamak amacıyla “Project Lift” olarak isimlendirdiğimiz program, vizyonuna çocuklar için kendilerini özgürce ifade edebildikleri, potansiyellerinin zirvesine ulaşabildikleri bir gelecek koyuyor. Travmatik olaylara maruz kalmış çocukların topluma kazandırılmasını amaçlayan bu proje, mümkün olan en kısa sürede bireylere doğru müdahale ederek travmanın olumsuz etkilerini en aza indirgemeyi hedefliyor. Bu müdahaleler kapsamında yaratıcı sanat atölyeleri ile Psikolojik İyileşme Becerileri temelinde görsel sanatlar, müzik, dans ve hareket terapileri kullanılıyor. Sanat sınıfında, karalama tekniğiyle duyguları kâğıda aktarma, müzik sınıfında müzik aletleriyle vakit geçirme, hareket terapisi sınıfında bir düşünceyi ya da duyguyu beden hareketleriyle aktarma gibi aktivitelerle, bireylerin etkili bir şekilde kendilerini ifade edebilme becerileri destekleniyor.’’ sözlerini kullandı. Maya Vakfı, Project Lift modeli kapsamında, Psikolojik İyileşme Becerileri ve yaratıcı sanat terapileri yöntemlerini bir araya getirerek klinik müdahale yöntemi olarak uygulayan ve bu konuda öncülük yapan tek kurum olarak çalışmalarına devam ediyor.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler