Sosyal Girişim İstanbul Projesi’nin PartnerUp Hızlandırma Programında 20 Girişim Desteklendi

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteği, Vehbi Koç Vakfı (VKV) ve Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği’nin (Impact Hub İstanbul) ortaklığıyla gerçekleştirilen Sosyal Girişim İstanbul Projesi’nin en önemli ayaklarından PartnerUp Hızlandırma Programı tamamlandı.  İstanbul’da faaliyet gösteren sosyal etki odaklı girişimlerle özel sektör arasında köprüler kurmayı amaçlayan programda farklı alanlardan 20 girişim desteklendi.

Sosyal Girişim İstanbul Projesi’nin en önemli ayaklarından olan PartnerUp Hızlandırma Programı’nın kapanış etkinliği 31 Mayıs’ta Impact Hub Istanbul’da düzenlendi. İstanbul’da faaliyet gösteren sosyal girişimlerin etki kapasitelerini artırmayı ve özel sektörle sürdürülebilir bağlar kurmalarını hedefleyen, sosyal girişimlerle kurumsal şirketler arasında köprüler kuran projenin son etkinliğine, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu’ndan Yönetici Direktör Dr. Gonca Ondan, Vehbi Koç Vakfı Özel Projeler Yöneticisi Seçil Kınay Yılmaz ve Impact Hub Kurucu Ortağı Semih Boyacı da katıldı.

Etkinlikte, sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için proje kapsamında atılan somut adımlar ve işbirliği hikâyeleri paylaşıldı. Sosyal etki yönetimi eğitimlerini tamamlayarak farklı kademelerde etkilerini ölçme ve yönetme becerisine ulaşan tüm PartnerUp girişimlerine etkinlik sonunda Sosyal Etki Yönetimi Sertifikası verildi. Bu sertifikayla, sosyal girişimlerin yatırımcıya sağladıkları verilerin güvenilir bir standarda oturtulabilmesi hedefleniyor. 

Hızlandırma programı çerçevesinde düzenlenen networking etkinlikleriyle sosyal girişimler programa dahil olan özel sektör kuruluşlarıyla tanışma ve işbirliği yapma fırsatı yakaladılar. 37  özel sektör kurumunun dahil olduğu programda 12 işbirliği kuruldu.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Vehbi Koç Vakfı (VKV) ve Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği (SIID) ortaklığında yürütülen Sosyal Girişim İstanbul; İstanbul’da faaliyet gösteren sosyal etki odaklı girişimlerin etki ölçümleme, yönetme, pazara erişim ve kurumsal iş birlikleri geliştirme konularında kapasitelerini artırmak üzere çalışıyor. Program kapsamında hayata geçirilen PartnerUp Hızlandırma Programı kapsamında ise Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlayacak sosyal girişim-özel sektör işbirlikleri ortaklıklar geliştirmeyi hedefledi.

Sosyal Girişim İstanbul projesiyle İstanbul merkezli sosyal girişimlerin etki odaklı düşünerek yenilikçi çözümler üretmeleri, yatırım almayı kolaylaştırıcı süreçleri deneyimleyerek uzun soluklu iş birlikleri geliştirmeleri hedefleniyor. Sosyal Girişim İstanbul Projesi kapsamında ayrıca, sosyal girişimcilik ekosisteminin farklı paydaşlarının görüşleri ve Social Value International, SDG Impact Standards, International Financial Reporting Standards Foundation– IFRS gibi uluslararası örnekler de dikkate alınarak sosyal girişimcilik alanında Türkiye’ye özgü bir sosyal etki raporlama standardı oluşturulması hedefleniyor.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler