Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı Hibe Başvuruları Açıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında yürütülen Ortaklaşa Hibe Programı 24 Nisan Pazartesi günü başvuruya açıldı.

Ortaklaşa Hibe Programı kapsamında Türkiye genelinde kültür-sanat alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin birlikte üreteceği ortak projelere toplam 1,3 Milyon Avro tutarında hibe sağlanacak. Kültür-sanat odaklı sivil toplum kuruluşlarının, en az bir belediye ortaklığıyla başvurabilecekleri

Proje başına 120 bin Avro’ya kadar hibe desteği

Farklı disiplinlerden kültür-sanat projelerinin destekleneceği hibe programında, her başvuru için en az destek oranı 50.000 Avro, en yüksek destek oranı ise 120.000 Avro olarak belirlendi. Kültür-sanat odaklı STK’ların bir belediye ortağı ile başvurabilecekleri hibe programında, projelerin onay sürecinin ardından 6 ay ile 12 ay içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Proje Başvuruları 3 Farklı Başlığa Odaklanıyor

 Hibe Programı’na 3 farklı başlığa odaklanan projelerle başvuru yapılabilir:

  • STK ve belediyelerin birlikte geliştirdikleri, ürettikleri farklı disiplinlerden kültür-sanat projeleri;
  • Belediyeye ait veya atıl durumda bir mekânın STK’ların uzmanlığı ve içerik katkısıyla kültür-sanat alanına dönüştürüldüğü, mekân odaklı projeler;
  • Yerelde katılımcı kültürel planlamayı ve kültür yönetimini teşvik eden mekanizmalar ve pratikler öneren projeler.

Hibe programında, deprem bölgesine ya da depremden etkilenenlere yönelik tasarlanan kültür-sanatı odaklı projeler de teşvik edilecek.

Ortaklaşa Hibe Programı hakkında

İKSV’nin Marmara Belediyeler Birliği (MBB) iştiraki ve EUNIC (Avrupa Birliği Ulusal Kültür Enstitüleri) Ankara ve İstanbul işbirliği ile hayata geçirdiği projenin üç temel eksenini Öğrenme, Diyalog ve Hibe Programları oluşturuyor.

Üniversiteler, kent konseyleri, sanayi ve ticaret odaları ile özel sektörün de iştirakçi olarak katılımının teşvik edildiği hibe programının 3 ana hedefi bulunuyor:

  • Türkiye’de kültür ve sanat alanını STK’lar ve belediyeler arasındaki işbirlikleri ve ortak projeler aracılığıyla güçlendirmek;
  • Belediyeler ve STK’larda çalışan kültür profesyonellerinin, kültür politikaları ve yönetimi alanlarındaki gelişimini desteklemek;
  • Katılımcı yerel kültür politikalarının oluşumunu teşvik etmek.

Son başvuru tarihi

12 Temmuz 2023 saat 18.00

Başvurular ortaklasa.iksv.org sitesi üzerinden ulaşılabilen belgeler aracılığıyla, çevrimiçi olarak yapılabilir.

Ortaklaşa Hibe Programı ve başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı rehber kitaplara buradan erişilebilir.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler