Sivil Toplum Araştırmaları Derneği’nin “İzleme Gönüllüsü Programı” Katılımcılarını Arıyor!

Hak temelli çalışmaları yaygınlaştırmayı ve bu alanda hem sivil toplum örgütlerinin hem de gençlerin kapasitesini güçlendirmeyi amaçlayan Sivil Toplum Araştırmaları Derneği (STAD) AB Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen “İzleme Gönüllüsü Programı” nı yürütmekte.

İzleme Gönüllüsü Programı Nedir? 

İzleme Gönüllüsü Programı, toplamda 12 çevrimiçi eğitim olmak üzere, senkron ve asenkron eğitimlerden oluşan 2 aylık bir eğitim programıdır.

Programın 1.  bölümünde katılımcılar Hak Temellilik, Araştırma Yöntemleri, İzleme ve Hak Temelli İzleme, Raporlama ve İzleme Faaliyetlerinde Kullanılan Dijital Araçlar eğitimlerini, programın ikinci bölümünde ise çalışmak istedikleri alanlara göre farklı hak alanlarında tematik eğitimler alacaklardır. Programın son bölümünde 3 farklı tematik gruba ayrılacak olan katılımcılar birer izleme faaliyeti yürütecek ve mentorlar eşliğinde 1 izleme raporu yayınlayacaklardır.

Program 3 aşamadan oluşmaktadır.

 1. Aşamada program katılımcıları; Hak Temellilik, Araştırma Yöntemleri, İzleme ve Hak Temelli İzleme, Raporlama ve İzleme Faaliyetlerinde Kullanılan Dijital Araçlar eğitimleri alacak,
 2. Aşamada katılımcılar; 3 farklı gruba ayrılarak izleme yapmak istedikleri tematik alanlarda eğitimler alacak,
 3. Aşamada katılımcılar; 3 farklı tematik alanda birer izleme faaliyeti yürütecek, mentorlar eşliğinde 1 izleme raporu yayınlayacaklardır.

Program katılımcılarının Sivil Toplum Araştırmaları Derneği ile en az 6 ay süreyle izleme faaliyetlerinde bulunması ve bu süre boyunca en az 2 izleme raporu yazımı sürecinde aktif rol alması beklenmektedir.

İzleme Gönüllüsü Programı Neyi Amaçlar?

İzleme Gönüllüsü Programı ile;

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği, çevre ve gençlik hakları gibi tematik alanlarda hak temelli çalışmalar yürüten gençlere, bu alanlarda izleme faaliyetleri yürütebilecek nitelikte eğitim ve mentorluk verilmesi,
 • Bu tematik alanlarda izleme grupları oluşturulması,
 • Hak temelli çalışmalar yürüten gençleri ekibe dahil ederek gönüllü kapasitesinin artırılması,
 • Farklı hak alanlarında kesişimsel çalışmalar yapılabilmesi,
 • Sivil alandaki hak temelli çalışmaların ve savunuculuk faaliyetlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

İzleme Gönüllüsü Programı’na Kimler Başvurabilir? 

 • 18-30 yaşlarında
 • Sosyal Bilimler alanında lisans/yüksek lisans öğrencisi ya da lisans/yüksek lisans mezunu
 • Hak temelli yaklaşıma sahip
 • Tematik olarak toplumsal cinsiyet, göç, çevre ve gençlik alanlarından en az biri ile ilgili gönüllü, profesyonel çalışma yürütmüş olan,
 • Tematik olarak toplumsal cinsiyet, çevre ve gençlik alanlarından en az biri üzerine çalışma motivasyonu olan gençlerin başvurusuna açıktır.

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi: 20 Nisan 2023 

Proje katılımcılarının eğitim programının %80’ine katılacağını ve en az 2 raporun yazımında rol alacağını gönüllü olarak taahhüt etmesi beklenmektedir. 

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler