Kazdağları Bölgesinde Çevre Mücadelesinde Adalete Erişim Önündeki Maddi Engeller İnsan Hakları İzleme Raporu Yayınlandı

Adalete Erişimin Önündeki Maddi Engeller Raporu

Kazdağları bölgesi, termik santraller, metalik madencilik (altın, bakır, uranyum vb.), taş ve kum ocakları, rüzgar enerji santralleri (RES), jeotermal enerji santralleri (JES), artan yapılaşma, eko-turizm, tarım alanlarının, sulak alanların, tarihi ve doğal yapıların tahribi, yeni kıyı imar planları ve yoğunluğu arttırılmış imar planları ile ekolojik bir saldırı altındadır.

Çanakkale ve Balıkesir illerinin bir kısmına yayılan Kazdağları bölgesinde faaliyet gösteren
dernekler, çevre ihlallerinin önlenmesi için açtıkları davaların avukatlık ücreti, bilirkişi ve keşif ücretleri ile harçları kapsayan yargılama giderleri karşısında zorlanmaktadırlar.

Kendi bütçelerini fazlasıyla aşan miktardaki yargılama giderleri birçok derneğin haklı
davalarından vazgeçmelerine ya da zaman, enerji ve kaynaklarını kendilerini geliştirmek
yerine yargılama giderlerine aktarmak zorunda kalmalarına, ödenemeyen yargılama giderleri
nedeniyle icra yoluyla haciz tehdidiyle karşılaşmalarına yol açmaktadır. Tüm bunlar, bir insan
hakkı olan adalete ve çevre hakkına erişimi zorlaştırmakta ya da engellemektedir.

Bu rapor ile amaçlanan; Kazdağları bölgesinde faaliyet yürüten benzer dernekler üzerinden
bu bölgedeki adalete erişim önündeki maddi engellerle ilgili insan hakları izleme (İHİ)
çalışması yapmak ve raporlamaktır.

Umuyoruz ki bu raporla, daha iyi bir çevre ve dünyada yaşamak için mücadele eden,
çoğunlukla aidat ve bağışlardan oluşan çok kısıtlı bütçeleriyle çok önemli çevre davalarını
açan ve dolayısıyla idarenin verdiği izinleri yargıya taşıyarak denetleme görevi üstlenen ve bu
nedenle toplumsal fayda yaratan derneklerin sesini ve sorunlarını geniş kesimlere
ulaştırabiliriz.

Raporun tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Raporun tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler