Engelli Kadınlar İçin Değil Engelli Kadınlarla Birlikte “Engelsiz Hackathon” Programı Katılımcılarını Bekliyor

Sağlıkta dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarının artması ile birlikte herkesin dijital araçları kullanarak hizmetlere erişimlerinin güçlenmesine dönük birçok çalışma gerçekleştirilmektedir. Özellikle “Sağlık 4.0” teması altında sağlık sektöründe dijital uygulamalara önem verilmektedir. Covid 19 pandemisi ile birlikte dijital araçların önemi daha da artmış, bilgiye erişim kanalları dijital uygulamalar üzerinden şekillenmiştir. Dijitalleşme haklara erişimlerin önünde fırsatlar açmakla birlikte dijital araçlara erişimleri kısıtlı kişilerin dijital ayrımcılık ve dijital dışlanma oranları daha da artmıştır.

“Engelsiz Hackathon” ile engelli kadın ve kız çocuklarının cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişmeleri için çok yönlü bakış açısı geliştirilerek yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesine katkı sağlanması beklenmektedir.

Katılımcıları yazılım sektörü çalışanları, sivil toplum aktörleri, engelli kadınlar ve akademisyenlerden oluşmaktadır. Engelsiz Hackathon, eylem ve etkileşim için net bir yol sunan sağlık tabanlı bir programdır. Sağlığa erişim ve engelliler için ortak sağlık sorunlarına karşı yerel fikirleri birlikte oluşturma fırsatı verir.

Engelsiz Hackathon’ da engelli kadınlar, cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında engelleri aşacak çözümler bulmak ve bunları hayata geçirmek için ilk adımlarını atacaklar. Katılımcılar varsa kendi projelerini geliştirebilecekleri gibi, projelerini sunabilecekleri gibi diğer katılımcılarla gruplar halinde başka proje oluşturabilirler veya gruplara destek verebileceklerdir.

Engelsiz Hackathon İzmir’23 Programı, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı ayni desteği, Prof. Dr. Gül Ertem yürütücülüğünde Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği teknik desteği iş birliğinde 28 Ocak 2022 tarihlerinde İzmir’de , Program katılımcılarına çözüme kavuşturmaları için üç tema verilecektir. Takımlar tarafından hazırlanacak çözüm önerileri, iş modeli ve mantıksal çerçeve yaklaşımı çerçevesinde hazırlanacaktır.

Öneriler “Engelli kadın ve kız çocuklarında cinsel sağlık ve üreme sağlığı, engelli kadın ve kız çocuklarına karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, engelli kadın ve kız çocukları için ilgili başvuru mekanizmaları” kavramlarının biri ya da birkaçı kullanılarak oluşturulacaktır.

“Bu çalışma Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Gül ERTEM’e aittir ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.”

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayın.

*Program İzmir’de gerçekleştirileceği için şehir dışından başvurular alınmakla birlikte katılımcıların yol ve konaklama masrafları karşılanamamaktadır.

*Program bilgi paketi katılımcılara ayrıca iletilecektir.

Tarih: 28 Ocak 2022- 10.00- 19.00 (yüz yüze)

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler