Merve Erten Eğitim Bursu için Başvurular Başladı

Eğitimde Görme Engelliler Derneği, 2020 yılında vefat eden Yönetim Kurulu üyesi Avukat Merve Erten adına burs fonu oluşturmuş; Merve Erten Eğitim Bursu kapsamında burs hesabına verilen katkılar ve derneğin öz kaynakları kullanılarak 2021 – 2022 eğitim öğretim döneminde aylık 350 TL olmak üzere 5 öğrenciye 8 ay üzerinden toplamda 14000TL burs ödemesi gerçekleştirilmişti.

Merve Erten Eğitim Bursu 2022 – 2023 eğitim öğretim dönemi için ise başvurular 5 Ekim 2022 – 15 Kasım 2022 tarihlerinde alınacak. Detaylar ve başvuru formu haberimizin devamında.

Kimler başvurabilecek?

Merve Erten Eğitim Bursuna devlet üniversitelerinde veya vakıf üniversitelerinde tam burslu olarak öğrenimini sürdüren görme engelli öğrenciler başvurabilecek. Yalnızca lisans kademesinde ve örgün öğretim veren bölümlerde okuyan öğrenciler burs talebinde bulunabilecek. Merve Erten Eğitim Bursundan 2021 – 2022 eğitim ve öğretim döneminde faydalanan öğrencilerin bu yıl için tekrar başvuru yapması gerekecek.

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayın.

Burs tutarı ne kadar olacak?

İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılı için geçerli olacak başvurular sonunda burs almaya hak kazanan öğrencilere Kasım 2022 – Haziran 2023 dönemini kapsayan sekiz ay için ayda 500TL ödenecek. Başvuru yapacak öğrencilerin KYK bursu dışında hangi kurumdan ne kadar burs aldıklarını bildirmeleri gerekecek. Şimdiye kadar oluşturulan fon doğrultusunda Burs Değerlendirme Ekibince belirlenecek beş öğrenci burs almaya hak kazanacak. Ancak başvuruların beklenen kriterleri karşılayamaması durumunda öngörülen kişinin altında öğrenciye burs verilebilecek. Ayrıca burs fonuna gelecek olası katkılara göre daha fazla öğrenciye burs sağlanması da söz konusu olabilecek. Bu konuda bizimle iletişim kurabilirsiniz.
Burs fonuna isim veren Merve Erten’in avukat olması nedeniyle, gerekli kriterleri sağlaması halinde en az bir hukuk fakültesi öğrencisi burslardan yararlandırılacak.

Burs başvurusu yapabilmek için aranan şartlar nelerdir?

Burs başvuruları için aranan şartlar aşağıda yer alıyor:
A) T.C. vatandaşı olmak,
B) Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
C) örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumunda ve lisans kademesinde öğrenimini sürdürmek,
Ç) Vakıf üniversitelerinde öğrenimini sürdürüyorsa tam burslu olmak,
D) malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
E) ara sınıflar için en az 2.70 not ortalaması kriterini karşılamak,
F) Adli sicil kaydı temiz olmak,
G) Görme engelli olduğunu sağlık kurulu raporuyla belgeleyebilmek.

Hangi durumlarda bursların kesilmesi söz konusu olabilecek?

Verilen burslar, öğrencinin;
A) Okulu bitirmesi,
B) Okulla ilişiğinin kesilmesi,
C) İstenilen asgari başarı kriterini sağlayamaması,
Ç) Okulu bırakması,
D) Gelir getirici bir işte çalışmaya başlaması,
E)Verdiği belgelerin ya da beyanlarının gerçeğe aykırı olması,
F) Herhangi bir suça karışmış olması hallerinde kesilir. Bu fıkranın B, E ve F bentlerinde yazılı hallerde istisnasız ve Ç bendinde yazılı halin haklı bir sebebe dayanmaksızın gerçekleşmesi halinde; verilen burs, yasal faizi ile birlikte ilgiliden tahsil edilir.

Burs başvuruları nasıl değerlendirilecek?

Burs başvurularına dair iş ve işlemleri dernek bünyesinde oluşturulan Burs Değerlendirme Ekibi yürütecek. Burs Değerlendirme Ekibi; dernek Yönetim Kurulu’nun kendi içerisinden belirleyeceği bir üye, Mali Sekreter, Eğitim Öğretim Sekreteri, Eğitim Komisyonu Genel Sorumlusu, Uzaktan Eğitim Akademisi Yürütme Kurulu Koordinatörü ve Merve Erten’in ailesinden bir kişiden oluşacak. Burs Değerlendirme Ekibi ve dernek Yönetim Kurulu üyelerinin ailelerinden bir kişi, burs başvurusu yapabilmek için tüm şartları taşısa dahi burs başvurusunda bulunamayacak.
Burs Değerlendirme Ekibi ihtiyaç duyması halinde bursiyer adaylarıyla online veya yüz yüze mülakatlar yapabilecek. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, kazanç getirici gelir elde etmeye başladıktan beş yıl sonra başka bir öğrenciye burs verme vicdani yükümlülüğünü kabul etmiş sayılacak.

Burs başvuruları nasıl yapılacak?

Merve Erten Eğitim Bursu, Eğitimde Görme Engelliler Derneği Burs Yönergesi hükümleri çerçevesinde yürütülecek.
Burs başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin bu sayfada bulunan formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması gerekecek. Başvuru yapmadan önce aydınlatma metninin dikkatli şekilde okunması tavsiye edilmektedir.
Bu aşamada bilgilerin doğrulanmasını sağlayacak belge istenmeyecek. Ancak burs almaya hak kazananlar formda vermiş olduğu bilgileri kanıtlayıcı belge sunmakla yükümlü olacak. Kanıtlayıcı belge sunamayanların yerine daha önce belirlenen yedek öğrencilerle iletişim kurulacak.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler hangi belgeleri sunacak?

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin sunması gereken belgeler aşağıda yer alıyor:
1) Kimlik fotokopisi,
2) Sağlık kurulundan alınmış engellilik durumunu gösterir rapor veya engelli kimlik kartı,
3) İkametgah belgesi,
4) Öğrenci belgesi,
5) 2022 – 2023 eğitim öğretim döneminde kayıt olanlar için ÖSYM sonuç belgesi, Ara sınıflarda öğrenim görenler için not döküm belgesi (transkript),
6) Anne ve babanın gelir durumunu gösteren mali belgeler (hizmet dökümü, bordro vb.),
7) Kişiye ait SGK hizmet döküm belgesi,
8) Üniversite öğrencisi olan kardeşlere ait öğrenci belgesi,
9) Adli sicil belgesi.
Burs değerlendirme ekibi bu belgeler dışında ihtiyaç duyması halinde daha başka kanıtlayıcı belge talep edebilecek.
Son başvuru tarihi: 15 Kasım 2022.
Ekran okuyucu kullanıcıları forma sosyal medya bağlantılarından sonra erişebilir. Zorunlu alanlar * (yıldız) işaretiyle belirtilmiştir.

Merve Erten hakkında

Merve Erten, 1994 Yılında Bolu’da doğdu. İlköğrenimini Mithat Enç Görme Engelliler İlköğretim okulu ve Seben İlköğretim okulunda, lise öğrenimini Bolu Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. 2018 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İdare Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı’nda yüksek lisans ve bir avukatlık Bürosu’nda avukatlık yaptığı esnada vefat etti. Merve Erten, 2016 yılından itibaren derneğimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Derneğimizin hukuki girişimlerinde ve hak savunuculuğu alanında gerçekleştirdiği birçok çalışmada aktif rol üstlendi.
Merve Erten’in 1. vefat yıl dönümünde hazırladığımız videoyu izlemek için tıklayın
Merve Erten hakkında daha detaylı bilgi için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
“Merve Erten Eğitim Bursu 2021 – 2022 dönemi tamamlandı” başlıklı haber için tıklayın..

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler