Sivil Alan için Dijital Alan: “DSCS” Eğitimleri Katılımcılarını Arıyor

Proje Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilmekte ve Zeytindalı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve TASTAKEL tarafından yürütülmektedir.

Projenin amacı, Türkiye’deki mülteci kadın ve çocuk hakları için bilgiye erişim, kapasite geliştirme ve savunuculuk kampanyaları sağlayarak, Sivil Toplumun katılımını güçlendirerek sivil toplum alanının açılmasına katkıda bulunmanın yanı sıra desteklemek ve güçlendirmektir. Ayrıca üç ana ilde (Gaziantep / Şanlıurfa / Hatay) yerel örgütlerin kapasitelerini geliştirmek için üç ana çıktıya ulaşmayı hedefliyor.:

 • DSCS-platformu: Türkiye’deki STK’lar, Toplum Temelli Kuruluşlar, taban örgütleri ve bireylerle (1) sivil, demokratik ve sivil toplum alanı hakkında bilgiye erişim sağlamak (2) dijital iki yönlü iletişim platformu ile çocuklara ve kadınlara, özellikle de Suriyeli mülteci nüfusuna yönelik insan hakları yanılgıları hakkında farkındalık yaratmak. (Ocak 2023’te başlayacak)
 • 15 yerel STK, Toplum Temelli Kuruluşlar ve taban örgüte yönelik eğitimler aşağıdaki gibidir:
 • Hakların bilinmesi (Aralık ayında başlayacak ve 5 hafta sürecektir)
 • Araştırma, analiz (dijital DSCS) verileri ve bilgilerin doğrulanması nasıl yapılır (Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilecek ve 6 hafta sürecektir)
 • Politika özetleri nasıl yazılır ve savunuculuk kampanyaları nasıl yürütülür (Mart’ta başlayacak ve 6 hafta sürecektir)
 • Korunmasız insanlarla, özellikle kadınlar ve çocuklarla nasıl ilişki kurulabilir (Nisan ve Mayıs boyunca yürütülecek ve 5 hafta sürecektir)

3- Savunuculuk kampanyası: Savunuculuk kampanyasının amacı, üzerinde anlaşmaya varılan bir Strateji ve Eylem Planı geliştirmektir. Gaziantep’te 3 günlük bir çalıştay yapılacaktır. Bu etkinlik Haziran 2023’te gerçekleşecektir.

Bu projenin ortak kuruluşları:

Zeytindalı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği: 2012 yılında kurulan, Suriye temmelive  Türk lisanslı bir kuruluştur. Merkezi Gaziantep’te bulunan Zeytindalı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yerel STK’ları/ Toplum Temelli Kuruluşları desteklemekte ve bölgeye dağılmış mültecilerin hayatlarını yeniden inşa etmelerine destek olmaktadır. Suriye ve Türkiye genelinde sahada kendilerini işine adamış bir ekibe sahiptir.

TASTAKEL Kuruluşunun vizyonu ise çatışmaları diyalog ve şiddetsizlik yoluyla çözüme ulaştırmak amacıyla  Suriyeli kadınlardan oluşan bir kolektif olarak 2015 yılında Türkiye’de bir STK olarak kurulmuş ve yasal olarak tescil edilmiştir. TASTAKEL, Türkiye, Ürdün ve Suriye’de kadınların temel hak ve özgürlüklere erişimini geliştirmeye yönelik çalıştaylar düzenleyen, barış inşası diyaloğuna ev sahipliği yapan ve eğitim hizmetleri, mesleki eğitim ve danışmanlık hizmetleri de dahil olmak üzere sosyal programlama sağlayan beş farklı kadın merkezinde faaliyet göstermektedir.

Süreç için zaman çizelgesi:

Tarih/ Süre Eylem
Ekim 2022’nin Üçüncü ve Dördüncü Haftası Kapasite değerlendirme mülakatları
Aralık 2022’den Mayıs 2023’e kadar Eğitimin yürütülmesi
Haziran 2023 (sadece 3 gün) Savunuculuk kampanyası çalıştayı

Hedeflenen Faydalanıcılar ve Seçim Kriterleri:

Türkiye’de 3 farklı lokasyonda (Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay) aşağıdaki kriterleri sağlayan 15 Sivil Toplum Kuruluşu ve Taban örgütü, kapasite geliştirme eğitimine davet edilir:

– Kuruluşun en az altı üyesi olmalıdır.

– Kuruluş Türkiye’de kayıtlı bir organizasyon olmalıdır .

– Kuruluş Gaziantep, Şanlıurfa ve Hatay illerden en az birinde faaliyet göstermesi gerekmektedir.

– Kuruluş İnsan Hakları (Kadın hakları), Türk hukuku yasal yetkilendirme, Mülteciler işleri gibi alanların birinde faaliyet göstermesi gerekmektedir.

– Kuruluşun önceki noktada belirtilen alanlardan birinde daha önce uyguladığı bir projesi olmalıdır.

– Kuruluş, dört eğitim konusuna \ 16 eğitim günü katılma ve katılmayı taahhüt etme arzusuna sahip olmalıdır.

–  Kuruluşun herhangi bir örgüt, siyasi veya dini yönelimi olmamalıdır.

– Kuruluşu daha sonra yapılacak olan savunuculuk kampanyasının bir parçası olmayı hedeflemelidir.

– Kuruluşun üyeleri, yöneticileri veya çalışanları arasında en az bir kadın bulunması gerekmektedir.

Avantaj/Öncelik:

Kuruluş, seçildikten sonra aşağıdaki eylemleri taahhüt etmelidir:

 • Verilen eğitimlere katılmalıdır (toplamda 16 eğitim günü)
  • Katılımcıların 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.
  • Her organizasyondan katılımcı sayısı 2 olmalıdır (1 erkek, 1 kadın).
 • Savunuculuk kampanyasının aktif bir parçası olmayı taahhüt etmelidir.

Nasıl Başvurulur:

Başvurmak için lütfen aşağıdaki başvuru formunu gerekli destekleyici belgelerle birlikte en geç 30/09/2022  tarihine kadar doldurun

Başvurmak için tıklayın.

Herhangi bir sorunuz, şikayetiniz veya herhangi bir açıklamaya ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçmek için aşağıdaki e-postaları kullanın:

[email protected] ; [email protected]


The project is funded by the European Union (EU) and carried out by Olive Branch and TASTAKEL

The Objective of the project is to support and empower civil society to contribute to the opening of civic, and civil society space through strengthening Civil Society’s involvement by availing access to information, capacity building, and advocacy campaigns for refugee women’s and children’s rights in Türkiye. It also works on building the capacities of local organizations in three main cities (Gaziantep / Şanlıurfa / Hatay) aiming to achieve three main outputs:

 • DSCS-platform: an innovative digital two-way communication platform that engages with CSOs, CBOs, grassroots organizations, and individuals in Türkiye (1) to have access to information on civic, democratic, and civil society space and (2) to raise awareness about human rights misconceptions against children and women, more in particular of the Syrian refugee population. (Will start in January 2023)
 • Trainings for 15 local CSOs, CBOs, and grassroots organizations as follows:
 • Knowing your rights (will start in December and will take 5 weeks)
 • How to conduct research, analyze (digital DSCS) data and verify information (will be conducted through January & February and will take 6 weeks)
 • How to write policy briefs and conduct advocacy campaigns (will start in March and will take 6 weeks)
 • How to engage with vulnerable people, in particular women and children (will be conducted through April & May and will take 5 weeks)

3- Advocacy campaign: work session in Gaziantep, 3-day workshop, to develop an agreed-upon Strategy and Action Plan for the advocacy campaign. This activity will take place in June 2023.

The partner organizations of this project are as follows:

Olive Branch organization: a Syrian led Turkish licensed organization, founded in 2012. its HQ in Gaziantep, OB supports local CSOs/CBOs and rebuilds the lives of refugee people scattered throughout the region. They have a dedicated workforce on the ground across Syria, and Türkiye

TASTAKEL organization was founded and legally registered as an NGO in Türkiye in 2015 a collective of Syrian women  whose  vision is to transform conflict through dialogue and nonviolence. TASTAKEL operated in five different women’s centers in Türkiye, Jordan, and Syria that provide workshops to develop  women’s access to fundamental rights and freedoms, host peacebuilding dialogue, and provide social programming including educational services, vocational training, and counseling services. These services are provided to IDP and refugee women.

Timeline for the process:

Date/ Duration Action
Third & Fourth week of October 2022 Interviews for capacity assessment
December 2022 till May 2023 Conducting the training
June 2023 (only 3 days) Advocacy campaign workshop

Targeted Beneficiaries & Selection Criteria:

15 Civil Society Organizations and Grassroots in 3 different locations in Türkiye (Gaziantep, Şanlıurfa, and Hatay) are invited to be a part of the capacity building training if you fall under the following criteria:

 • The organization has at least six members.
 • The organization is registered in Türkiye.
 • The organization is active in at least one of the following provinces: Gaziantep, Şanlıurfa, and Hatay.
 • The organization Works in one of the following areas, Human Rights (Women’s rights), Turkish law legal empowerment, Refugees affairs
 • The organization has a previously implemented project in one of the areas mentioned in the previous point.
 • The organization has the desire to attend and commit to attending the four training topics \ 16 training days.
 • The organization is a neutral organization with no political or religious orientation
 • The organization Wants\ aims to be part of the advocacy campaign later.
 • The organization has at least one woman among their members, managers, or employees.

Advantage/Priority:

The organization commits to the following actions after being selected:

 • Participate in the the training provided (16 training days in total)
  • With participants being over 18 years
  • The number of participants from each organization is 2 (1 male, 1 female)
 • Commit to be an active part of the advocacy campaign

How to Apply: 

To apply, please make sure to fill in the following application form along with the required supporting documents no later than 30/09/2022

Registration link : DSCS- Capacity Building Training (humanitarianresponse.info)

If you have any question, complaint or in need for any clarification, please use the following emails to contact us:

[email protected]

[email protected]


Digital Space for Civil Space: “DSCS”

DSCS هو مشروع مموّل من قبل الاتحاد الأوروبي (EU) ويتم تنفيذه بالشراكة بين منظّمة تستقل ومنظّمة  .

الهدف من المشروع هو دعم وتمكين المجتمع المدني للمساهمة في فتح المجال المدني وتسهيل عمل المجتمع المدني من خلال تعزيز مشاركة المجتمع المدني عبر الاستفادة من الوصول إلى المعلومات وبناء القدرات وحملات المناصرة لحقوق النساء والأطفال اللاجئين في تركيا. كما تعمل على بناء قدرات المنظمات المحلية في ثلاث مدن رئيسية (غازي عنتاب / شانلي أورفا / هاتاي) بهدف تحقيق ثلاثة مخرجات رئيسية:

 1. منصّة DSCS: منصّة اتصال رقمية مبتكرة ثنائية الاتجاه تتعامل مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية والمنظمات الشعبية والأفراد في تركيا للوصول إلى المعلومات حول الفضاء المدني والديمقراطي والمجتمع المدني (1) بالإضافة الى رفع مستوى الوعي حول المفاهيم الخاطئة لحقوق الإنسان ضد الأطفال والنساء، ولا سيما اللاجئين السوريين(2). (البداية في يناير 2023) 
 1. دورات تدريبيّة لـ 15 منظمة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية والمنظمات الأهليّة على النحو التالي:
 • معرفة حقوقك (ستبدأ في ديسمبر وستستغرق 5 أسابيع)
 • كيفية إجراء البحث وتحليل البيانات (DSCS الرقمية) والتحقق من المعلومات (سيتم إجراؤها خلال شهري يناير وفبراير وستستغرق 6 أسابيع)
 • كيفية كتابة ملخصات السياسة وإجراء حملات المناصرة (ستبدأ في آذار (مارس) وستستغرق 6 أسابيع)
 • كيفية التعامل مع الأشخاص المستضعفين، ولا سيما النساء والأطفال (سيتم إجراؤها خلال أبريل ومايو وستستغرق 5 أسابيع) 
 1. حملة مناصرة: تُنفَّذ من خلال مجموعة عمل في غازي عنتاب، بالإضافة الى ورشة عمل مدّتها 3 أيام، لوضع استراتيجيّة وخطة عمل متفق عليها لحملة المناصرة. (سيقام هذا النشاط في يونيو 2023)

المنظمات الشريكة لهذا المشروع :

 • منظمة غصن الزيتون OB: منظمة تركية بقيادة سورية، تأسست ومرخصة منذ عام 2012. مقرها الرئيسي في غازي عنتاب، تدعم OB منظمات المجتمع المدني / منظمات المجتمع المحلي المحلية وتعيد بناء حياة اللاجئين المنتشرين في جميع أنحاء المنطقة. لديهم فرق عمل متخصصة على الأرض في مختلف أنحاء سوريا وتركيا. 
 • تأسست منظمة تستقل TASTAKEL (تجمّع سوريّات تعملن بالقول والّلين) وتم تسجيلها قانونيًا كمنظمة غير حكومية في تركيا في عام 2015. تستقل هي مجموعة من النساء السوريات تتمثل رؤيتها في تحويل الصراع من خلال الحوار اللاعنف. تعمل تستقل في خمسة مراكز نسائية في تركيا والأردن وسوريا لتقدم ورش عمل لتمكين وصول المرأة إلى الحقوق والحريات الأساسية، عبر استضافة حوارات بناء السلام بالإضافة الى البرامج المجتمعية بما في ذلك الخدمات التعليمية والتدريب المهني وخدمات المشورة. ويتمّ تقديم هذه الخدمات للنساء النازحات واللاجئات 

الجدول الزمني للمشروع:

المرحلة      التاريخ / المدة
مقابلات لتقييم القدرات

 

الأسبوعين الثالث والرابع من أكتوبر 2022

 

إجراء التدريب

 

ديسمبر 2022 حتى مايو 2023

 

ورشة عمل لمرحلة/ حملة المناصرة

 

يونيو 2023 (٣ أيّام يتم تحديدها لاحقا)

 

 المستفيدون المستهدفون ومعايير الاختيار:

سوف يتمّ دعوة 15 منظمة من منظمات المجتمع المدني والقاعدة الشعبية في ثلاث مدن مختلفة في تركيا (غازي عنتاب وشانلي أورفا وهاتاي) لتكون جزءًا من تدريب بناء القدرات إذا كانت تستوفي  المعايير التالي ذكرها:

 • يجب أن تضمّ المنظّمة ستة أعضاء على الأقل.
 • يجب أن تكون المنظّمة مسجّلة في تركيا.
 • يجب أن تكون المنظّمة ناشطة على الأقل في واحدة من المقاطعات التالية: غازي عنتاب أو شانلي أورفا أو هاتاي.
 • يجب أن تعمل المنظّمة في أحد المجالات التالية : حقوق الإنسان (حقوق المرأة) ، التمكين القانوني للقانون التركي ، شؤون اللاجئين
 • يجب أن يكون لدى المنظّمة مشروع سبق تنفيذه في أحد المجالات المذكورة في النقطة السابقة.
 • يجب أن تلتزم لدى المنظّمة الراغبة في الحضور بحضور المحاور التدريبية الأربعة / 16 يوم تدريب.
 • يجب أن تكون المنظّمة منظمة محايدة ليس لها توجه سياسي أو ديني
 • يجب أن تكون المنظّمة تريد أن تلتزم بأن تكون جزءاً من حملة المناصرة لاحقاً.
 • يجب أن تكون المنظّمة لديها امرأة واحدة على الأقل من بين أعضائها أو مديريها أو موظفيها.

ميزة / أولوية:

تلتزم المنظمة بالإجراءات التالية بعد اختيارها:

 • المشاركة في التدريب المقدم (إجمالي 16 يوم تدريب)
 • أن يزيد عمر مشاركيها عن 18 عامًا
 • أن يكون عدد المشاركين من كل منظمة 2 على الأقلّ و ان يكون المشاركين من الذكور و الإناث).
 • بأن تكون عضواً نشطًا في حملة المناصرة

كيفية التقديم/ المشاركة:

للمشاركة يرجى التأكد من ملء نموذج الطلب التالي مع المستندات الداعمة المطلوبة في موعد لا يتجاوز 30/09/2022:

https://ee.humanitarianresponse.info/x/4Lh8a3bs

إذا كان لديكم أي سؤال أو شكوى أو تحتاج إلى أي توضيح، يرجى استخدام رسائل البريد الإلكتروني التالية للاتصال بنا:

[email protected]                                                                    [email protected]

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler