Kültür ve Eğitim İstikrar Fonu

Ukrayna savaşının etkilerine maruz kalan kültür ve eğitim kuruluşlarını destekleme girişimi 

Başvuru açıklamaları (SSS) 

Ukrayna’daki savaş sadece ülkedeki sivil toplum ve kültürel yaşam üzerinde dramatik bir etki  yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda tüm Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesini de etkiliyor ve  istikrarsızlaştırıyor. Sanatçıların, kültür ve medya çalışanlarının ve sivil toplum girişimlerinin çalışmaları  pek çok açıdan tehdit altında veya imkansız hale geldi. 

İstikrar fonu, Goethe-Institut‘un 2022’de Ukrayna ek bütçesinden ve Federal Dışişleri Bakanlığı’ndan  özel fonlarla uygulamakta olduğu kapsamlı bir önlem paketinin parçasıdır ve kültürel organizasyonların  kısa vadede ve mümkün olduğunca bürokratik olmayan bir şekilde projeler ve yapı koruma önlemleri  yürütmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 

BAŞVURU SÜRECİ 

Kimler başvurabilir? 

Ukrayna’daki savaşın etkileriyle varlığı tehdit altında olan tiyatro, dans, film, müzik, edebiyat, güzel  sanatlar, performans, mimari, kütüphane ve müze alanlarında sivil toplumla ilgili kültür ve eğitim  kuruluşları. Mülteci sanatçı almış kuruluşlar da başvuruda bulunabilir.  

Başvuru sahibi kuruluş aşağıdaki ülkelerden birinde yerleşik olmalıdır: 

Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan 

Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey  Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Türkiye 

Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan.  

Başvuru sahibi kuruluşun çalışmaları ve beklentileri, Ukrayna’daki savaşın sonuçları ile sınırlıdır ve  proje için başka hiçbir finansman kaynağı bulunmamaktadır. Başvuru sahibi, uluslararası finansman  elde edebilir ve kamu ihale kanunu ile yolsuzlukla mücadele standartlarına uygun olarak bunun etkin  kullanımını sağlayabilir ve kanıtlayabilir. Başvuru sahibi kuruluşa karşı herhangi bir resmi iflas işlemi  başlatılmamıştır veya devam etmemektedir. 

Başvuru nasıl ve ne zaman yapılabilir? 

Başvurular şu andan itibaren 30.09.2022 tarihine kadar yapılabilir. Yalnızca başvuru portalı üzerinden  yapılan İngilizce çevrim içi başvurular kabul edilecektir. Sonuçlar, başvuru yapıldıktan 6-8 hafta sonra  e-posta yoluyla bildirilecektir. 

Stabilisation Fund for Culture and Education 

Yurtdışındaki Ukrayna kuruluşları, başvurularını mevcut ikamet yerlerini belirterek buraya  yapmalıdır: 

Stablisation Fund for Culture and Education in Ukraine

Goethe-Institut e. V.  

Bereich 31 – Bildung und Diskurse 

Stabilisierungsfonds für Kultur und Bildung 

Kontakt: [email protected] 

Fon ne için kullanılabilir? 

Aşağıdaki içeriğe sahip projeler için: 

 • Sanatsal üretimler ve işbirlikleri, etkinlikler ve program geliştirme yoluyla kültürel alışverişi  korumak ve teşvik etmek 
 • Yeterlilik kazandırma, dijital gelişim, ağ oluşturma veya donanım ve personel maliyetleri gibi  yapıyı koruyan önlemler 
 • Mülteci sanatçılar ve sürgündeki kurumlar için güvenli alanların sağlanması Kültürel mirasın sürdürülmesi, kültürel varlıkların korunması  

İstikrar fonu neyi destekleyemez? 

 • Şahıslar ve Almanya’da yürütülen projeler ve/veya Almanya merkezli kuruluşlar  bkz. – Support offers for cultural workers in and from Ukraine – Goethe-Institut veya Arts Funding – Goethe-Institut
 • Başlatılmış projeler  
 • Hayır projeleri 
 • Hayır amaçlı etkinlikler  
 • Parti siyaseti, dini veya ideolojik içerikli projeler 
 • Bilimsel projeler 

Projeler hangi kriterlere göre seçiliyor? 

Seçim süreci, Goethe-Institut genel merkezinin kültür departmanı tarafından harici danışmanlar ve bir  jüri ile işbirliği içinde gerçekleştirilir.  

Aşağıdaki kriterler dikkate alınır: 

 • Kuruluşun sivil toplum ve yerel kültür ortamıyla bağı 
 • Proje tasarımının niteliği ve sürdürülebilirliği 
 • Özellikle zaman, personel ve kaynakların kullanımı ile ilgili olarak fikrin uygunluğu ve  gerçekleştirilebilirliği 
 • Gereklilik ve aciliyet 

Yurt dışındaki ilgili Goethe-Institut ile iletişime geçmeli miyim? 

Başvuru yapmadan önce yerel Goethe-Institut ile iletişime geçilmesi tavsiye edilir, ancak bu bir koşul  değildir. Başvuru sahibi kuruluş, yerel Goethe-Institut’a fon başvurusunda bulunma amacı ve proje  hakkında bilgi verebilir. 

Başvurumu İngilizceye çevirmek için yardım alabilir miyim?  

Goethe-Institut, gerekli olması halinde çeviri desteği sağlayabilir. Lütfen böyle bir talebin istenen  başvurudan en az 3 hafta önce alınması gerektiğini, uygulanacağının garanti edilemeyeceğini ve  başvuru sahibi olarak başvurunuzdan kendinizin sorumlu olduğunuzu unutmayın. Sorularınız için bize  yazın: [email protected] 

PROJEYE İLİŞKİN BİLGİLER 

Proje hangi zaman diliminde gerçekleştirilmelidir? 

Proje gerçekleştirme zaman dilimi (destek süresi), her bir proje takvimine bağlı olarak başvuru  tarihinden 31.12.2022’ye kadar uzanır. Ne yazık ki, bu süre uzatılamaz. Tüm fonlar 31.12.2022 tarihine  kadar harcanmalıdır, harcanmayan fonlar geri ödenmelidir. 

Finansman onaylanmadan projeye başlayabilir miyim ya da proje ile ilgili harcama yapabilir  miyim?  

Başvuru sahibi, başvurunun alındığının teyidi ile birlikte önlemlerin erken başlangıcını alır ve olası bir  finansman taahhüdünün alınmasından önce mali riski kendisine ait olmak üzere proje ile ilgili önlemlere 

Goethe-Institut e. V.  Bereich 31 – Bildung und Diskurse 

Stabilisierungsfonds für Kultur und Bildung 

Kontakt: [email protected] 

başlayabilir. Bu, başvuru sahibinin bütçe düzenlemelerini ihlal etmeden borçlandırılabilir  yükümlülüklere girmesine izin verir ancak Goethe-Institut’un bir fon sağlama taahhüdüne veya fon  sağlama hedef beyanına eşdeğer değildir. Finansman durumunda, başvuruda belirtilen ve onaylanan  tüm harcamalar, önlemlerin erken başlangıcının alınmasından itibaren kabul edilebilir. 

Projem için kesin zaman dilimini önceden belirtmem gerekiyor mu? 

Başvuruyla birlikte, projenin zaman çizelgesinin veya talep edilen fonların kullanımının, yer ve faaliyet  türü ile mümkün olduğunca kesin olarak gösterildiği bir program sunulmalıdır. Gerektiğinde değişiklik  yapılabilir ve Goethe-Institut’a önceden bildirilmelidir. 

Başvuru için hangi bilgi ve belgelere ihtiyacım var?  

Başvuru portalında bir hesap oluşturduktan sonra başvuru formuna bakabilir ve gerekli bilgi ve belgeler  hakkında genel bir bakış elde edebilirsiniz. Başvuru formundaki bilgilerinizi istediğiniz zaman geçici  olarak kaydedebilir ve başvuruya daha sonra devam edebilirsiniz.  

Başvuru sırasında istenen bilgi ve belgeler için kontrol listesi: 

10.000 Euro’ya kadar talep edilmiş finansman tutarına sahip projeler  

 • Proje açıklaması
 • Kuruluşun profili
 • Süreç planı
 • Görevleri ve ikamet yerleri ile projeye katılanların veya çalışanların listesi Ayni yardımlar da dahil olmak üzere giderleri ve geliri içeren mali plan
 • Ek gelirlerin onayları
 • Mali kapasite ile ilgili öz beyan
 • Fonun yardımına uygun olarak kurumun mevcut mali durumu hakkında açıklama (Ukrayna savaşının sonuçları)
 • Kurumun kültür ve eğitim alanındaki çalışmalarını gösteren broşür gibi belgeler, programlar veya web sitelerine veya videolara yönlendiren bağlantılar

Finansman toplamı 10.001 € ila 25.000 € arasında olan projeler için  

 • Yukarıda belirtilen tüm dokümanlar ve ayrıca:
 • Başvuru sahibi kurumun yasal statüsü ve tescilinin kanıtı
 • Son iki yıla ait yıllık hesaplar veya denetim raporları veya gelir/gider hesaplamaları veya halihazırda yapılmış bütçeler gibi diğer belgeler veya bu tür belgeleri sunmanın imkansızlığına ilişkin öz beyan 

Proje açıklamam hangi bilgileri içermelidir? 

Proje açıklamasında projenizi açıklarsınız: Başlangıç durumunu tanımlar, hedeflerinizi ve  başvurduğunuz finansmanla bunları nasıl başarmak istediğinizi belirtir ve planlanan önlemlere veya  faaliyetlere değinirsiniz. Proje açıklamanızı aşağıdaki maddelere göre yapılandırın: Konsept, hedefler,  önlemler veya faaliyetler, metodoloji, ihtiyaçlar, katılımcılar, hedef gruplar, ortaklar, lokasyonlar, etki  ve perspektif. 

FİNANSAL PLAN VE FON KULLANIMI  

Finansman toplamı ne kadar? 

25.000 €’ya kadar gerekli finansman toplamına sahip başvurular yapılabilir. 

Mali plandaki bilgiler ne kadar spesifik olmalıdır?

Goethe-Institut e. V.  

Bereich 31 – Bildung und Diskurse 

Stabilisierungsfonds für Kultur und Bildung 

Kontakt: [email protected] 

Mali plandaki bilgiler ne kadar spesifik olursa, finansman şansı o kadar yüksek olur. Maliyetleri  araştırma ve maliyet tahminleri yoluyla hesaplayın ve lütfen sayı, dönem, birim fiyatı vs. dahil olmak  üzere her bir maliyet kalemi hakkında kesin bilgi verin. 

Finansman tutarı diğer finansman veya sübvansiyonlarla birleştirilebilir mi? Kültür ve eğitim istikrar fonundan sağlanan finansmanlar diğer hibeler ile kombine edilebilir. Ancak,  istikrar fonundan finansman başvurusu yapılan aynı proje için Goethe-Institut ve/veya Federal Dışişleri  Bakanlığı’ndan ek finansman alınamaz. 

Projemin ek gelire ihtiyacı var mı? 

Ek gelir, başvuru formunun mali planında belirtilmelidir. Bu, öz kaynaklar veya üçüncü şahıs fonları  olabilir, ayni yardımlar da dikkate alınır.  

10.000 Euro’ya kadar olan bir finansman tutarı ve 10.001 Euro’dan 25.000 Euro’ya kadar olan bir  finansman tutarı arasında neden fark var? 

Finansman mevzuatı uyarınca, 10.000 €’ya kadar finansman sağlanan daha küçük projeler  basitleştirilmiş gereksinimlere tabidir. 10.000 Euro’ya kadar olan başvurular için daha az başvuru  belgesi sunulması gerekir ve başvurular daha hızlı işleme alınır. 

Projem fon tarafından teşvik edilirse beni neler bekliyor? 

Bir finansman taahhüdü alırsanız, sizinle tüm finansman koşullarını düzenleyen ve finansmanın nasıl  harcandığına dair bilgi veren bir finansman sözleşmesi imzalanır. Almanya’dan para alabilecek bir  hesabınızın olması zorunludur. Lütfen 1.000,00 € üzerindeki hizmet veya mal alımlarının en az üç fiyat  teklifinin temin edilmesi ile rekabetçi bir temelde gerçekleştirilmesi gerektiğini unutmayın. Para  hesabınıza geçtikten sonra 6 hafta içinde harcanmalıdır. 

Finansman süresinin sonunda, proje sonuçları hakkında ayrıntılı bir rapor yazmak ve fonların  kullanımına ilişkin belge sağlamakla yükümlüsünüz. Bu rapor, projenin bitiminden itibaren 8 hafta  içinde sunulmalıdır.  

TAMAMLAMA RAPORU 

Finansman durumunda, proje tamamlandıktan sonra bir kullanım kanıtı sunulması gerekiyor mu ve  bunun için hangi belgelere ihtiyacım var? 

Proje tamamlandıktan sonra, fonların kullanıldığı kanıtlanmalıdır. Bu, projenizin uygulanmasına ilişkin  sayısal kanıt ve olgusal bir rapordan oluşur. Daha fazla bilgi için lütfen finansman sözleşmenize bakın.  Bkz. yukarıda FİNANSAL PLAN VE FON KULLANIMI “Projem fon tarafından teşvik edilirse beni neler  bekliyor?”. 

İLETİŞİM 

 Açıklamaları okudum ve hala sorularım var, kime danışabilirim? 

Sorularınız için [email protected] 

Başvuru portalıyla ilgili teknik sorunlar yaşarsam ne yapabilirim? 

Lütfen [email protected] adresine danışın

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler