NEET Gençlerin “İnsan Onuruna Yaraşır Yaşam Sürme Hakkı” Stratejik Planlama Toplantısına Davetlisiniz

Biz yerelde, ulusalda ve uluslararası alanda savunuculuk ve izleme faaliyetleri, sivil toplu m örgütleri için de kapasite geliştirme çalışmaları yürüten Sivil Toplum Araştırmaları Derneği’nin araştırma ekibiyiz.

Sivil Toplum Araştırmaları Derneği olarak Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen ve danışmanlığını Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Selda TAŞDEMİR AFŞAR’ın yürüttüğü “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan (NEET) Gençlerin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Çerçevesinde İnsan Onuruna Yaraşır Yaşam Hakkına Erişimi” Projesi kapsamında, Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinde ikamet eden 22-30 yaşları arasındaki üniversite mezunu ve istihdamda yer almayan gençlerin deneyimlerini anlamaya yönelik bir çalışma gerçekleştirdik.

Şimdi ise ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlerin deneyim ve sorunlarını görünür kılmak ve bu sorunlar üzerine daha fazla konuşabilmek için projenin strateji toplantılarını gerçekleştiriyor olacağız.

Strateji toplantılarında;

– Araştırmanın verileri doğrultusunda ne eğitimde ne istihdamda yer alan (NEET) gençlerin sorunlarını sivil toplum örgütü temsilcileri, çalışanları, gönüllüleri ve/veya aktivistleri olarak konuşacak ve tartışacağız.

– Sivil toplum örgütleri ve aktivistleri olarak NEET gençlerin sorunlarıyla ilgili ihtiyaç ve beklentileri konuşacak, nasıl adımlar izlememiz gerektiğini hep birlikte düşüneceğiz.

– Sivil toplum örgütleri ve aktivistleri olarak NEET gençlerle ilgili stratejiler oluşturmaya çalışacak, proje kapsamında mesajlar ve içerikler üreteceğiz.

Bizler gençlik çalışmaları yürüten gençlik örgütleri ve aktivistlerinin bu toplantılarda yer almasının gençlik çalışması alanına katkı sağlanması, gençlerin haklarının iyileştirilmesi ve savunuculuk faaliyetlerinin geliştirilmesi adına çok önemli olduğunu düşünmekteyiz.

*NEET Gençlerin İnsan Onuruna Yaraşır Yaşam Sürme Hakkına Erişimi Çevrimiçi Strateji Toplantıları, biri hafta içi diğeri hafta sonu olmak üzere 2 farklı günde gerçekleştirilecektir. Toplantılar Sivil Toplum Araştırmaları Derneği araştırma ekibinin moderatörlüğünde ve bu projenin AB Sivil Düşün Uzmanının katılımıyla 3 saat sürecektir.  

*Her bir başvuru sahibinin kendisine uygun olan bir günü seçmesi ve seçtiği günde çevrimiçi toplantıya tam katılım göstermesi gerekmektedir. 

Kimler Başvurabilir?

18-30 yaşları arasında, gençlik örgütü temsilcisi/çalışanı/gönüllüsü ve/veya aktivisti, hak temelli çalışmalar yürüten gençlerin katılımına açıktır.

Son Başvuru Tarihi: 15 Ağustos 23:59

Başvurmak için tıklayın.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler