Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği Gönüllülerini Arıyor!

Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği Nedir/Ne Yapar?

Sağlık hakkının uluslararası sözleşmelerle tanınması, devletlere sağlığın korunması, geliştirilmesi, sağlıklı olmaya engel olan koşulların ve etmenlerin ortadan kaldırılması ve insanların sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması konusunda belirli yükümlülükler getirmiştir. Sağlık alanında geliştirilen normlar, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve bu alanda çalışan uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından kabul edilmiş, uluslararası mevzuat ile güvence altına alınmış temel değerlerdir. Sözü edilen değerlerin yasalarla korunması ve hayata geçirilmesi, devletlerin sorumluluğudur.

Dernek, kadının sağlık hakkının yaşamın her dönemini kapsayacak biçimde ele alınmasını, toplumsal cinsiyet bakış açısının sağlık alanında ana plan ve politikalara entegre edilmesini, kadının sağlık ve insan hakları uygulamalarına “somut” olarak katkıda bulunarak kadınları sürdürülebilir kalkınma faaliyetlerinin yürütülmesi için ana aktör olarak güçlendirilmesini amaçlayarak 2022 yılında akademisyen, sağlık çalışanları, avukat, mimar ve sosyal hizmet uzmanlarını kapsayacak şekilde multidisipliner bir ekip yönetimi ile İzmir’de kuruldu.

Hangi Alanlarda Çalışıyoruz?

-Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakkı Çalışmaları

-İklim Eylemi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmaları

-Kilit Grupların (kadınlar, engelliler, çocuklar, gençler, mülteciler, LGBTİ bireyler) Sağlık Hakkına Erişimlerinin Güçlendirilmesi

Neden Gönüllü İhtiyacımız Var?

Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği olarak, etkinlik ve projelerimizde yer almak isteyen birçok kişinin olduğunu gördük. Sivil toplum odaklı çalışmalarımıza katkıda bulunmak isteyen yüz yüze ya da çevrimiçi olarak derneğimizin uzmanlık alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen, yenilikçi, takım çalışmasına yatkın gönüllüler ile ilerlemek istiyoruz.

Gönüllü Olacaklara Ne Sunuyoruz?

Birlikte Öğrenme – Hem bizim çalışmalarımızın hem de sağlık hakkı, iklim eylemi çalışmalarının içerisinde yer alarak birlikte öğrenme deneyimini yaşama fırsatınız olacak.

Network – Hem Türkiye’de hem Avrupa’da zengin ağlarımız ve ilişkilerimiz var. Bu ağlarda yürüttüğümüz çalışmalarla sizler de bu alanda sosyalleşme, örgütlenme ve alan çalışmaları yapma fırsatına erişeceksiniz. Aynı zamanda derneğimize üye alanında uzman hocalarımızın mentörlük desteği ile gönüllülerimizin kapasitelerinin geliştirilmesine imkan sağlamaktayız.

Gönüllülerden Beklentilerimiz

Çalışma Grupları Kurmak – Yapacağımız gönüllü oryantasyonu buluşmasında Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği işlerini birlikte detaylandıracağız. Bu alanlara dair çalışma grupları oluşturarak hem kendimizi hem derneği bilgilendirecek/güçlendirecek araştırmalar ve etkinliklerle düzenli bir buluşma temposuna girmek istiyoruz.

Etkinliklere Destek Olmak – Yine buluşmamızda anlatacağımız ‘etkinliklerde neler yapıyoruz’ sunumu sonrası beklentilere cevap veren kendi yetenekleriniz ölçüsünde bize destek olabilirsiniz. Video çekimi/kurgusu, mekan kurgusu, fotoğraf çekimi, not tutma, etkinlik raporlama, tasarım yapma. Ancak bunun ötesinde sizlerin de katkılarıyla birlikte yeni işler üretebiliriz.

Gelen başvurular arasından yaş, cinsiyet dağılımı, KADINSA’yı tanımak ve gönüllü olma motivasyonları üzerinden değerlendirilip seçilecek 20 kişiyle 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü bir araya geleceğiz. Burada hep birlikte yol haritamızı şekillendireceğiz.

Son Başvuru Tarihi: 22 Temmuz 2022- Cuma Saat 23.00

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayın.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler