İnsan Haklarını İzleyenler İki Gün Boyunca Etkiniz Forum’daydı

Etkiniz AB Programı, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği forumda insan hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerini (STÖ) ağırladı. 36 ilden 200’e yakın katılımcı, etkinlikte insan haklarında “kesişimsellik” kavramını ele aldı. 

4-5 Haziran 2022 tarihlerinde, İzmir’in Seferihisar ilçesinde gerçekleşen forum, Etkiniz AB Programı Takım Lideri Ayça Haykır ve AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkan Yardımcısı Esther Bouma’nın açılış konuşmalarıyla başladı. Birbiriyle kesişen hak alanları konusunda tartışma yürütülen Forum’da özellikle toplumsal cinsiyet, yoksulluk ve iklim başlıkları arasından örnekler verildi.

#Neyiİzlemiyoruz sorusunun sorulduğu ilk oturumda, Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo ve Uluslararası Çocuk Hakları Ağı (CRIN) temsilcisi Veronica Yates söz aldı. Foggo, yoksulluğun günümüzde en önemli insan hakları meselelerinden biri olduğunu ancak insan hakları izlemede yoksulluk konusundaki çalışmaların yetersiz olduğunu vurguladı. Yates ise; insan hakları ve onurunu korumanın pandemi dönemiyle birlikte ne kadar kritik bir hâle geldiğine dikkat çekti.

Panel formatında gerçekleşen bir diğer oturumda, farklı insan hakları örgütlerinin ve uluslararası mekanizmaların temsilcileri sahne aldı. #Nasılİzleyelim sorusuna yanıt aranan panelde, insan hakları izleme çalışmalarında farklı hak alanlarının kesiştiği noktalara değinildi. Etkiniz Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Kilit Uzmanı Murat Çekiç’in moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda sırasıyla; Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün, Kaos GL’den Murat Köylü ve BM Zehirli Atıklar ve İnsan Hakları Eski Özel Raportörü Baskut Tuncak söz aldı. Panelin ardından gerçekleşen #Kesişimler temalı dört eş zamanlı oturumda, katılımcılar alandaki deneyimlerini paylaştı.

İkinci günün tek paneli, #KimeSöyleyelim sorusuyla STÖ’lerin uluslararası insan hakları mekanizmalarına ulaşmada yaşadığı deneyimlere dikkat çekti. Etkiniz İnsan Hakları İzleme ve Savunuculuk Uzmanı Adem Arkadaş-Thibert’in moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda BM Zehirli Atıklar ve İnsan Hakları Eski Özel Raportörü Baskut Tuncak, İnsan Hakları Ortak Platformu’ndan Feray Salman ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Gülsun Kanat söz aldı. Forum’da ayrıca konser, şehir gezisi, film gösterimi ve sivil topluma destek sağlayan kuruluşların temsilcileriyle sohbetler gibi diğer alternatif etkinlikler de yer aldı.

Etkiniz AB Programı, STÖ’lerin, ağların, platformların ve sivil girişimlerin Uluslararası İnsan Hakları Çerçevesi ile uyumu izlemelerine destek olmak üzere, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından 2019 yılında başlatıldı. Etkiniz aynı zamanda forumlar, eğitim ve diyalog etkinlikleriyle sivil toplumun kapasite geliştirme ve ağ kurma becerilerine de destek veriyor.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler