Gönüllü Okulu “Sürdürülebilir Dünya” Başlığında Farkındalık Seminerleri Düzenliyor

Toplumda aktif yurttaş katılımını arttırmak amacıyla “Farkındalık Seminerleri” düzenleyen; Gönüllü Okulu; bireylerin farkındalıklarını hayata geçirebilmek için hem bireysel hem de sosyal açıdan güçlendirilmelerine yönelik çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda aşağıda bulunan etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Doç. Dr. Esra Yücel Acı ile Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Kalkınma İçin Yeşil Dönüşüm Paradigmaları Semineri’ne katılmak için tıklayın.

Tarih: 11 Mayıs Çarşamba 2022 | 21.00-22.30

Programın amacı nedir?

Bu eğitimin amacı, sürdürülebilir, kapsayıcı ve yeşil kalkınma anlayışının insanlık için dönüştürücü fırsatlar içerdiğini göstermektir. Bu bağlamda; sürdürülebilir kalkınma amaçları, sürdürülebilirliğin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları, yeşil kalkınma konuları ele alınmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Funda Sezgin ile Çevresel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Ekonomi Veri Okuryazarlığı Semineri’ne katılmak için tıklayın.

Tarih: 26 Mayıs Perşembe | 21.00-22.30

Programın amacı nedir?

Yeşil ekonomiye geçişin yürütülmesi aşamasında kazanılan deneyimler etkin veri kullanımının; sürdürülebilir kalkınma çabalarına katkıda bulunduğunu, belirlenen amaçlara ulaşabilmek için doğru müdahalelere imkan verdiğini, performansın izlenmesine izin vermesi nedeniyle de hesap verebilirliği arttırdığını net bir biçimde göstermiştir. Sürdürülebilir kalkınma stratejisi, veri toplama sürecinde köklü değişimler yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu eğitimin amacı, yeşil ekonominin detaylı anlaşılması ve değerlendirilmesi için, hem endeksler hem de ayakizi bileşenleri için verilerin okuryazarlığını sağlamaktır.

Uygar Özesmi İle Türetim Ekonomisi Semineri’ne katılmak için tıklayın. 

Tarih: 31 Mayıs Salı 2022 | 20.30-22.00

Programın amacı nedir?

Türetim Ekonomisi: Gezegenimiz bir iklim acil durumu ile karşı karşıya ve dünyamızı paylaştığımız canlılar bizim yüzümüzden eşi benzer görülmemiş bir hızda yok oluyor. Bu seminerde bu krizlerin üstesinden gelmek için nasıl bir yeni bir ekonomi kuracağımızı keşfedeceğiz.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler