“Sosyal Fayda Eğitimleri Tek Bir Çatıda” Buluştu

“Sosyal Fayda Eğitimleri Tek Bir Çatıda” sloganıyla yola çıkan www.sosyalgaraj.net sitesi hayata geçti. Sitede sosyal fayda ve sivil topluma ilişkin tüm eğitimlerin tek bir platform üzerinden sunulması ve öğrenme yönetim sistemleri alanında sivil toplum kuruluşlarının en önemli çözüm ortağı olunması hedefleniyor.

 “Sosyal Fayda Eğitimleri Tek Bir Çatıda” sloganıyla yola çıkan www.sosyalgaraj.net sitesi hayata geçti. Siteye ilişkin bilgiler veren Sosyal Garaj Dönüşüm Öncülerinden Av. Emrah ŞAHİN, dijital öğrenmenin özellikle pandemiden sonra hayatımızın bir parçası olduğu ve pandemi bitse bile dijital öğrenmenin giderek artacağının bilindiği, dijital öğrenmenin etkili bir şekilde yapılabilmesi için öğrenme yönetim sistemlerine ihtiyaç duyulduğu, bu sistemlerinin oldukça pahalı sistemler olarak kurumlar bünyesinde yapılandırıldığı, Sosyal Garaj olarak sivil toplum kuruluşlarının öğrenme yönetim sistemleri alanında maliyet etkin bir şekilde en önemli çözüm ortağı olmayı istediklerini belirtti. 

Şahin devamla, Sosyal Garaj bünyesinde öğrenme yönetim sistemlerinin tüm STK’lar için erişilebilir olmasına çalıştıkları, bunun için STK’ların ihtiyaçları doğrultusunda üç tür paket oluşturdukları ve STK’lar tarafından paketlerin ihtiyaçları doğrultusunda aylık bazlı abonelik ücretleriyle 300 TL’den başlayan fiyatlarla kullanılabileceğini aktardı.

Sistemin işleyişine ilişkin bilgiler veren Şahin, sisteme katılan STK’lara dijital öğrenmeye ilişkin eğitim tasarlama kılavuzu gönderdiklerini, STK’ların içeriklerini oluşturmasının ardından bilgisayar üzerinden çekimlerini yapması için destek verdiklerini, çekimlerin yapılmasının ardından videoları kontrol edip sisteme yüklediklerini, sistemde ödev ve sınav atama, izleyen kişinin nerede başlayıp bıraktığını görme, belge yükleme, canlı yayın yapılması gibi yüz yüze eğitimdeki gibi tüm detayların bulunduğunu ifade etti. 

Şahin son olarak, STK’ların veya alan uzmanlarının uzmanlıkları doğrultusunda eğitimlerini çekip satarak veya sosyal sorumluluk çalışmalarına konu ederek gelir elde edebileceklerini, iktisadi işletmesi olmayan STK’ların da bu hizmetten yararlanabileceklerini, fatura, vergi, vb. tüm hususları Sosyal Garaj Şirketi’nin üstleneceğini, elde edilen gelirin yüzde 20’sinin operasyonel gider olarak Sosyal Garaj’a, yüzde 80’inin ise alan uzmanı veya STK’ya aktarılacağını, bu sayede STK’ların da bağış ve kaynak geliştirme kapasitesinin güçlenmesini umduklarını belirtti.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler