Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2022 Dönemi Başvuruları Açıldı

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının (STK) yenilikçi projelerini, kurumsal gelişimlerini, kampanya ve savunuculuk çalışmalarını desteklemek amacıyla Sivil Toplum için Destek Vakfı‘nın Turkey Mozaik Foundation işbirliği, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu’nun 2022 dönemi başvuruları açıldı.

Fonun 2022 dönemi kapsamında desteklenecek projelerin odağında Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik aşağıda yer alan çalışmalardan en az bir tanesinin bulunması bekleniyor:

  • Mevcut çalışmalarını ve /veya hizmetlerini devam ettirmek isteyen STK’ların projelerini destekleme (Örnek: Sığınma evinin yürütülme masrafları.),
  • Saha çalışmalarının hayata geçebilmesi için gerekli olan veri toplama, veri ve durum analizi çalışmaları (Örnek: Medeni kanundaki kazanımların toplumun geniş kesimleri tarafından kolay anlaşılabilmesini desteklemek için yapılacak durum analizleri.),
  • STK’ların kurumsal gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalar (Örnek: Kurumun finansal sürdürülebilirliklerini geliştirmek için yapılan çalışmalar, yasal ve psikolojik danışmanlık alma kapasitesinin desteklenmesi.).

Fonun 2022 döneminde yoksulluk ve bir arada yaşam alt bileşenleri tüm projelerde ana unsur olarak aranacak ve bu alanlara katkı sunan projelere önceliklendirilecek.

Aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan ve bir tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar fona başvurabilir:

  • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kar amacı gütmeyen tür, (Bir ağ ya da girişim gibi tüzel kişiliğe sahip olmayan birlikteliklerin başvurularını tüzel kişiliğe sahip ev sahibi kuruluş aracılığıyla yapmaları gerekir. Bu durumda ev sahibi kuruluşun başvuru kriterlerini karşılıyor olması ve kurulan ortaklığa ilişkin başvuru aşamasında  iyi niyet sözleşmesinin sunulması gerekir).,
  • En az bir senedir sahada aktif olarak çalışan,
  • 2021 gelirleri 30.000 TL ile 2.000.000 TL arasında olan,
  • Çalışmalarının odağında toplumsal cinsiyet eşitliği olan kuruluşlar

Tüm şehirlerden başvuru kabul edilecek olup İstanbul, İzmir ve Ankara dışındaki şehirlerde bu faaliyetleri yürüten STK’ların başvurularına öncelik verilecek.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 400.000 TL’dir. Başvuru yapan STK’lar hibe programından en fazla 130.000 TL talep edebilir.

Fona başvurmak isteyen kuruluşların başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak 11 Nisan 2022 Pazartesi tarihinde saat 18:00’e kadar göndermeleri gerekir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Fonu 2022 dönemi hakkında detaylı bilgiye (başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve fon takvimi) ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler