CONNECT – Gençlik Katılımının Önündeki Engelleri ve Faydaları Belirleme Anketi

Mevcut anket, Avrupa Birliği’nin ERASMUS+ programı tarafından ortaklaşa finanse edilen “The Art of Youth Participation: Building Connections to Shape Our Future – CONNECT” (Anlaşma nº — 624793) projesi bağlamında yürütülmektedir.

İtalya’dan TDM 2000 International’ın koordinatörlüğünü üstlendiği proje,  aralarında Türkiye’den TURKFONED’in de bulunduğu toplam sekiz ülkeden dokuz ortak kuruluş ile yürütülüyor. CONNECT projesi, AB’ye ve genel olarak kamu kurumlarına güven duymayan, bunların ilkelerini, değerlerini ve işleyişini anlamakta güçlüklerle karşılaşan gençlerin sayısındaki artış sorununu ele alıyor. Ayrıca proje politika oluşturma aşamalarında gençlerin katılım ve diyalog eksikliği yaşadığına dikkat çekiyor. Proje toplumun farklı aktörleri olan Avrupa’daki gençler ve gençlik kuruluşları arasında yeni işbirliği modelleri yaratarak gençlerin sorunlarına birlikte çözüm üretmenin önemini vurguluyor. Proje kapsamında her ortak ülkede en az bir tane bölgesel gençlik STK ağı oluşturulması planlanıyor.

Yukarıda verilen bilgiler ışığında, bu anket aracılığıyla toplanan veriler; yerel düzeyde gençlik katılımının önündeki engellerin tespit edilmesine ve faydalarının belirlenmesine yönelik bir  araştırma çalışmasına, ve bölgesel gençlik STK ağı oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. Bu nedenle, bu ağda yer almak isteyen STK’ların çalışanlarının, daha sonra bilgilendirilmesi adına form üzerinden iletişim bilgilerini bizlerle paylaşmalarını rica ederiz. Form üzerinden paylaşılan kişisel bilgilerin sadece bu ağın kurulması adına iletişim için kullanılacağını garanti ederiz.

Anket; gençler ve STK personeli/gençlik çalışanı/gençlik eğitmeni olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır.

Gençlik katılımı konusunda hem gençlerin hem de gençlik çalışanlarının ortak ülkelerle birlikte proje konusuyla ilgili fikirlerinin toplanması ve anket sonuçlarının değerlendirilmesi ile birlikte projenin gelecek adımlarının ve aktivitelerinin şekillenmesi sağlanacaktır.

Anketin doldurulması  yaklaşık 10 dakika sürmektedir. Anket çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Açık uçlu sorularda çok detaylı bilgilere gerek duyulmayıp, sadece durumu açıklayan kavramların ve anahtar kelimelerin kullanılması yeterli olacaktır.

Ankete ulaşmak için tıklayın.

 

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler