Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği Dünya Çocuk Günü Kapsamında Basın ve Kamuoyu Çağrısı Yayınladı

ICHILD – Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği, 2019 yılında Ankara merkez olmak üzere gençler tarafından kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. ICHILD’ın temel hedefi çocuklara Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme kapsamında sahip oldukları hakları, onların etken katılımlarının sağlandığı ve söz sahibi olabildikleri platformlarda aktarmak ve bu kapsamda her türlü bilgilendirme, tanıtım, savunuculuk ve farkındalık faaliyetlerini yürütmektir. ICHILD, bütün çalışmalarında çocuğun yüksek yararını gözetir ve çocukların katılım hakkını ön planda tutar.

Bizler ICHILD ekibi olarak, sivil toplumun kitleleri ve kurumları harekete geçiren gücüne inanıyoruz. Bu nedenle 20 Kasım Dünya Çocuk Günü’nü kutlamanın yanı sıra, çocukların daha özgür ve adil bir dünyada yaşayabilmeleri ve o dünyayı kendileri kurgulayabilmeleri için bazı taleplerimiz var.

Taleplerimizi içeren bu çağrı, yaptığımız her işin ana referans kaynağı olan BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 4 temel ilkesine uygun olarak ve katılım hakkını ön planda tutarak hazırlanmıştır. Yine bu çağrı ICHILD’ın yönetim kurulu, çalışan ekibi, alanında uzman gönüllüleri ve en önemlisi bu çağrıda bahsi geçen tüm taleplerin etkileneni ve öznesi olan çocuklar tarafından hazırlanmıştır.

Yetişkinlerin kurguladığı dünyada biz çocukların, bizi doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren her konuda dışarıda tutulmamız, katılımımızın ve en önemlisi de eşit bir yurttaş olarak var olmamızın önündeki temel engeldir. Bu durumun sonuçları; dışarıda, ailede ya da okulda kısacası tüm yaşam alanlarımızda kendimizi gerçekleştirebilme süreçlerimizin önünde büyük engeller oluşturmaya devam etmektedir. Bu engelle birlikte ifade özgürlüğü kısıtlanan, karar alma mekanizmalarının dışında bırakılan, sorgulama ve tercih hakkı elinden alınan, sosyal medyada reklam unsuru haline getirilen bir bağışın aracısı görsellere dönüşmüş durumdayız.

Bu nedenle, tüm kurumlara ve sivil toplum örgütlerine çağrımızdır:

-20 Kasım 2022’ye kadar acilen iletişim politikalarınızı güncelleyin ve kurum olarak bir “Çocuk Güvenliği Politikası” geliştirin.

-Kurumunuzda ve örgütünüzde çalışan tüm personellere ayrım gözetmeksiniz çocuk güvenliği politikanızı anlatacağınız eğitimleri zorunlu kılın ve bu eğitimleri belirli aralıklarla tekrarlayın.

-İletişim materyallerinizde çocuğu güçsüz, aciz, korunmaya ve savunmaya muhtaç şekilde ele almaktan vazgeçin. Çocukları güçlü, cesur ve onurlu hissettirecek iletişim materyalleri geliştirin.

-Çocukların da, her yurttaş gibi özel hayatının, gizlilik ve unutulma haklarının olduğunu unutmayın.

-Gerçekleştireceğiniz tüm faaliyetlerde “eşit yurttaş” ilkesini benimseyerek, çocuklarla dayanışma ve iş birliği içerisinde olun.

Sahip olduğumuz tüm hakları güvence altına alan ve görev sahibi olan devlete ve tüm organlarına hak sahibi olarak çağrımızdır:

-Garanti altına aldığınızı uluslararası sözleşmelerle beyan ettiğiniz, ifade ve örgütlenme özgürlüğü hakkımızın acilen yerine getirilmesini talep ediyoruz.

-Yine garanti altına alınan haklarımızdan olan katılım hakkımızın, tüm demokratik değerlere ve evrensel standartlara uygun olarak yerine getirilmesini istiyoruz. Kendimiz ile ilgili her sürecin karar verme aşamasında yer almak istiyoruz.

-Yaşama ve hayatta kalma hakkımızı doğrudan tehdit eden ihmal ve istismar durumlarında somut delil aranarak, “çocuğun beyanı esastır” şartının ortadan kaldırılması kararından derhal vazgeçilmesini ve bu kararın, imzacısı olduğunuz tüm uluslararası sözleşmelere ve temel insan haklarına uygun olarak yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.

-Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 32. maddesine uygun olarak çocuk işçiliği ile mücadele konusunda daha somut adımlar atmanızı talep ediyoruz.

Tüm bu nedenlerle, çağrının muhatabı olan herkese yeniden hatırlatmak isteriz:

Bizler kimsenin geleceği değil, kendimizin bugünüyüz. Bizler, tüm kademelerde eşit yurttaş olana kadar bu taleplerimizin gerçekleşmesi için çalışacağımıza söz veriyoruz ve bu çağrının muhatabı olan herkesi harekete geçmeye davet ediyoruz.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler