TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu 2021 Başvuruları Açıldı

Gençlerin üreme sağlığı alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesini amaçlayan 6. Dönem 1 Aralık Gençlik Fonu başvuruları açıldı.

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) 1 Aralık Gençlik Fonu kapsamında, gençlik örgütlerinin ve gruplarının üreme sağlığı, cinsel sağlık, üreme hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkili bir çerçevede “güvenli cinsellik” temalı proje ve etkinliklerini desteklemektedir.

TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu’nun amacı, yerel düzeyde gençlerin üreme sağlığı ve hakları alanında hak sahibi bireyler olarak güçlenmesi ve bunun için geliştirecekleri fikirleri hayata geçirecek bir destek mekanizmasının oluşturulmasıdır.

TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Fonu öncelikli olarak toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında gençlerin üreme sağlığı hizmetlerine erişimi ve uluslararası standartlar çerçevesinde sahip oldukları haklara dair farkındalığı arttırıcı çalışmaları destekler.

Bu çerçevede;

 • 1 Aralık Dünya HIV/AIDS Farkındalık Günü etkinlikleri
 • Pandemi – afet vb dönemlerinde gençlerin CSÜS hizmetlerinin desteklenmesi
 • Güvenli cinsellik için akran desteği
 • Güvenli cinsellik için farkındalık ve bilgilendirme
 • Cinsel sağlık için danışmanlık ve hizmetlere erişim konularında proje ve etkinliklere destek sağlanacaktır.

Yaşamakta olduğumuz pandemi süreci dikkate alınarak geliştirilecek projelerin ağırlıklı olarak dijital ortamlarda yürütülecek, bulaş riski içermeyen, hedeflediği kişi ve gruplara farklılaşmış iletişim kanalları ile ulaşan, sanat dallarını farkındalığın  bir aracı olarak konumlandıran çalışmalar olması beklenmektedir.

Neden?

Gençlere yönelik HIV, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve istenmeyen gebelik riskini önlemek için, erken yaşlardan başlayarak gelişim dönemlerine göre yapılandırılarak devam eden cinsel sağlık eğitiminin çok önemli olduğunu biliyoruz. Doğru ve güvenli cinsel davranışlar;  bu alanda bilgi sahibi olmak, davranışlarını değerleri ve sınırları içinde geliştirmek ve sağlık hizmetlerine erişimle mümkün oluyor.

Genç dostu sağlık hizmetlerinin mevcut olmayışı, sadece sağlık hizmetine değil fakat aynı zamanda güvenli cinsel sağlık davranışını destekleyecek danışmanlık hizmetlerine erişimi de engelliyor.

Bilgiye ve hizmetlere erişimin sınırlı olduğu ortamlarda; akranların kendi aralarındaki paylaşım ve dayanışma daha da önemli hale geliyor. Gençlik Fonu kapsamında yapılan çalışmalar; gençlerin yaratıcılığı ile beslenen uygulama modelleri ile; doğru bilginin yaygınlaşmasını, bilgiye erişimin kolaylaşmasını ve gençler arasındaki dayanışmayı artırıyor.

Kimler başvurabilir?

 • Üniversitelerde kayıtlı kulüpler/topluluklar
 • Ulusal veya uluslararası düzeyde çalışan gençlik kuruluşlarının şubeleri/yerel grupları
 • Ulusal veya yerel sivil toplum kuruluşlarının gençlik kolları/grupları
 • Yerel gençlik kuruluşları
 • Kent konseylerinin gençlik yapıları
 • Yerel yönetimlerin gençlik birimleri

Proje başına fon miktarı nedir?

Bu fon kapsamında, proje başına en çok 5000 TL katkı sağlanacaktır. Projelerin bütçelerinin bütünlüklü ve mümkün olan en ekonomik seçenekleri içerecek şekilde planlanması tavsiye edilir. Destekler doğrudan mali destek şeklinde sunulmayacak, ilgili mal ve hizmetlerin karşılanması şeklinde verilecektir.

Başvuru koşulları nelerdir?

 • Başvuru için 01 Kasım 2021 tarihine kadar [email protected] adresine “Gençlik Fonu” başlığıyla başvuru formu ve bütçenin eksiksiz doldurulmuş şekilde gönderilmesi gerekmektedir. Gerekli formlar sayfanın sonunda yer almaktadır.
 • Bir gençlik grubu birden fazla proje ile başvurabilir. Bir gençlik grubunun birden fazla projesi desteklenebilir.

Değerlendirme kriterleri nelerdir?

 • Projeler yerel düzeyde gerçekleştirilmeli ve gençlerle ilişkili olmalıdır.
 • Projeler gençler tarafından planlanmalı ve yönetilmelidir.
 • Fonun amaç ve hedeflerine uygun olmalıdır.
 • Fonun kapsamındaki konulara yönelik olmalıdır.
 • Proje bütçeleri mümkün olan en makul ve ekonomik yaklaşımı benimsemelidir.
 • Projenin tüm etkinlikleri 25 Aralık 2021’den önce tamamlanacak şekilde planlanmalıdır.

Ne tür harcamalar desteklenmez?

 • Bilgisayar, projeksiyon aleti, yazıcı, telefon vb. satın alımlar
 • Yurtdışı etkinlik veya toplantı katılım giderleri
 • Projenin faaliyetleri dışında, başka bir şehirde gerçekleşecek toplantı/eğitim/konferans vb. etkinliklere katılım masrafları

Başvuru formu üzerine tıkladığınızda cihazınıza otomatik olarak indirilecektir. Sorularınız için [email protected] adresine Gençlik Fonu başlığıyla e-posta atabilirsiniz. Telefonla başvurular yanıtlanamayacaktır.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler