Sivil Aktörler için Katılıyoruz Program Başvuruları Açıldı

NDI Türkiye ve Impact Hub İstanbul ortaklığında yürütülen, KATILIYORUZ Programı, sivil aktörlerin savunuculuk ve iletişim kapasitelerini geliştirip, onlara farklı paydaşlarla bir araya gelip, ortak çalışma alanları sağlayarak yerel yönetimlerin karar alma süreçlerine dahil olmalarını desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Hedefimiz, yerel ölçekteki konularla ilgili, belediyeler ile sivil aktörler arasında katılımcı ve karşılıklı iletişime dayalı karar alma süreçlerinin gelişmesini sağlamaktır.

Programın ilk döneminde (2020-2021), 35 sivil toplum örgütü (STÖ) ve 13 sosyal girişim (SG), yerel yönetim politika ve hizmetleri konusunda iletişim ve işbirliğini geliştirmek için 6 yerel yönetimle bir araya geldi. Program aracılığıyla, STÖ’ler ve SG’ler savunuculuk ve iletişim kapasitelerini değerlendirdiler; aynı zamanda eğitimlere, akranlar arası öğrenme toplantılarına, çalıştaylara ve yerel yönetimlerle birebir toplantılara katılarak 8 tane ortak eylem planları geliştirdiler ve uyguladılar.

Program Açıklaması

Programın Ekim 2021 – Haziran 2022 arasında gerçekleşecek yeni döneminde sivil aktörler:

  • Kapasite değerlendirme çalışmaları ile sivil katılım konusunda kendi kurumsal savunuculuk ve iletişim kapasitelerini, bunun yanında iyi oldukları, geliştirmeye açık oldukları ve önceliklendirdikleri alanları saptayacak,
  • Eğitimler, deneyim paylaşım buluşmaları ve atölyelere katılarak yerel yönetimlerle etkileşimlerini geliştirmek ve karar alma mekanizmalarına etki edebilmek için gerekli bilgi ve becerilerini arttıracak,
  • 2020-2021 dönemi program katılımcıları ile deneyim ve ağ oluşturma buluşmalarında bir araya gelecek,
  • Fikir maratonlarına ve yerel yönetimlerle birebir toplantılara katılarak toplantılarda farklı paydaşlarla tanışacak ve strateji geliştirecek,
  • Sivil Katılım Destek Programı çerçevesinde geliştirecekleri projeler için teknik ve ayni destek almak üzere başvurabileceklerdir.

Programdaki sivil aktörlerin yerel yönetimlerle etkileşimlerini sürdürülebilir kılmak için, kurumdan mümkünse en az 2 kişilik bir ekibin programa katılması tavsiye edilmektedir. Program takibinden sorumlu olacak ekibin, program faaliyetlerine düzenli katılım göstererek, her ay yaklaşık 11 saatlerini program faaliyetlerine ayırmaları beklenecektir.

Uygun Program Katılımcıları Kimlerdir?

  •  Tercihen Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, İzmir Çiğli Belediyesi, İstanbul Maltepe Belediyesi ve Ankara Çubuk Belediyesi’nde yerel yönetim kararlarına katılmak isteyen sivil aktörler (STÖ’lar, sosyal girişimciler, sivil toplum kuruluşları, taban grupları, aktivistler ve diğerleri).
  • Belirtilen belediyeler dışında da farklı belediyelerin karar alma mekanizmalarına katılımını arttırmak isteyen sivil aktörler

Son Başvuru Tarihi: 03 Ekim 2021

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler