Go-For “Exchange the Change!” Projesi Katılımcılarını Bekliyor

Exchange the Change! projesi Türkiye ve Belarus’ta bağımsız, demoratik, katılımcı, sürdürülebilir ve hak temelli yaklaşımlarla çalışan gençlik örgütlerinin politika savunuculuğu alanında mevcut kapasitelerini arttırmayı ve gelişimlerini desteklemeyi amaçlar.

Proje kapsamında (1) savunuculuk teori ve uygulamasına giriş için yüz yüze bir eğitim, (2) Alman Federal Gençlik Konseyinin ağırladığı çevrimiçi çalışma ziyaretleri, (3) dijital savunuculuk eğitimleri ve savunuculuk eylem planı geliştirilmesi, (4) savunuculuk kampanyası uygulama faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Uluslararası işbirliği için ortak çalışma ve öğrenme fırsatları sunan proje, Belarus ve Türkiye’den katılımcı örgütleri tematik alanlarına göre eşleyerek örgütleri ortak çalışmaya ve ulusal gençlik politika metinlerini besleyecek savunuculuk kampanyaları üretmeye davet ediyor. RADA ve Go-For bu proje ile yürütülecek kampanyalardan beslenen bir politika bilgilendirme metni ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Proje, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi ve MitOst e.V. eşgüdümünde  yürütülen, Mercator tarafından fonlanan Civil Society Exchange Partnership Program çatısı altında; Almanya Gençlik Federasyonu’nun desteği ve Gençlik Örgütleri Forumu, Türkiye ve Belarus Ulusal Gençlik Konseyinin doğrudan işbirliği ile yürütülmektedir. Proje, aynı zamanda, Bilgi STÇM ve RADA tarafından geliştirilen uluslararası değişim modelini kullanmaktadır.

Her birinden 4 örgüt olmak şartıyla katılımcılar RADA ve Go-For üye örgütleri arasından seçilecektir. Seçilim örgütün savunuculuk alanındaki geçmiş deneyimi, motivasyonu ve tematik çalışma alanları gözetilerek yapılacaktır.  Her bir örgüt için iki kişilik yer ayrılmıştır. Program dilinin İngilizce olması dolayısıyla örgüt temsilcilerinin İngilizce yeterliliğe sahip olmaları beklenmektedir.

Başvurular 5 Ağustos Perşembe gününe kadar açık kalacak.

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.

Call for Applications

Exchange the Change project aims to ensure and support the development of independent, democratic, participatory, rights-based, resilient and sustainable youth organisations in Turkey by developing the existing capacities of Go-For and RADA and their member organizations while strengthening international ties and partnerships between and among these groups.

The project offers (1) a face-to-face introduction to advocacy theory and practice, (2) online study visits hosted by the German Federal Youth Council, (3) digital advocacy training and developing advocacy action plan, (4) advocacy campaign implementation and ad hoc support. Participating organizations will have opportunities for collaborative learning and working in an international environment as each will be matched from another country based on their thematic fields of work. The project invites participating organizations to collaborate to produce advocacy campaigns that will contribute to Go-For and RADA’s joint commitment to produce a youth policy brief.

The participating organizations will be selected from RADA and Go-For’s members (4 from each). The selection will be made on the basis of the organization’s past experience in advocacy, motivation and thematic work areas. Two seats are reserved for each organization. Since the program language is English, organization representatives are expected to have English proficiency.

Exchange the Change project is a collaboration of RADA and Go-For with the German Federal Youth Council’s support and co-financing. The project also uses the international mobility model developed by Bilgi CCSS and Mitost. Exchange the Change programme operates under the umbrella of the Civil Society Exchange  project managed by Center for Civil Society Studies at Istanbul Bilgi University and MitOst e.V. Civil Society Exchange Programme has been supported by Stiftung Mercator since 2015.

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler