Engelli Çocuk Hakları Ağı’nın Hazırladığı Ankete Katılın

Engelli Çocuk Hakları Ağı (EÇHA) 2016 yılında UNICEF’in desteğiyle kurulan ve şu anda 84 STÖ’den oluşan bir ağdır. EÇHA’nın amacı, üye sivil toplum örgütleri ile engelli çocukların haklarını görünür kılmak, bu hakları korumada, engelli çocuğa her türlü şiddeti, ihmali, ayrımcılığı ve engelli çocuğun istismarını, mevzuattan kaynaklı yoksunlukları ve hak ihlallerini tespit etmede ve önlemede gösterge temelli ve kanıta dayalı izleme ve savunu rolünü güçlendirmek yani savunu, lobicilik, takip ve farkındalık çalışmaları yapmak, iyi uygulama örneklerini paylaşmak ve çözüm önerileri geliştirmektir.

Bu amaçla EÇHA bünyesinde kurulan ve 9 STÖ’nün yer aldığı Şiddet, İstismar ve ihmalden Korunma Çalışma Grubu şiddete, istismara, ayrımcılığa uğrayan 0-18 yaş arası engelli çocuklarımıza ilişkin bir anket çalışması gerçekleştirmek istemektedir.

Bu anketin amacı engelli çocuklar veya onların bakım sorumluluğunu üstlenen kişiler aracılığıyla çocukların maruz bırakıldıkları istismar, şiddet ve ihmal olaylarını istatistiksel olarak saptamaktır. Anonim bir şekilde sadece yaşa, cinsiyete ve olayın türüne göre elde edeceğimiz verilerle bir rapor hazırlamak hedeflenmektedir. Ne kadar çok veri elde edilirse, istismara, ayrımcılığa maruz bırakılan çocuklara o kadar destek olunacak ve çözüm üretilebilecektir.

Engelli çocukların korunması, ayrımcılığa, istismara ve ihmale maruz bırakılmadan insan hak ve özgürlerinden eşit derecede faydalanarak hayatlarına devam etmeleri için toplumun tüm fertlerine ve STÖ’lere görev düşmektedir.

Haydi bize destek olun!

Engelli çocuklar, aileleri veya yakınları ile engelli çocuğa şiddet/ihmal/istismara şahit olan herkes bu anketi doldurabilir.

Ankete ulaşmak için tıklayınız. 

Son tarih: 9 Temmuz 2021 Cuma 17.00

Ayrıntılı bilgi için: [email protected]

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler