2020, İnci Vakfı için Dönüşümün Yılı Oldu

“Eğitime Destek, Geleceğe Hizmet” ilkesiyle faaliyetlerini yürüten Cevdet İnci Eğitim Vakfı çalışmalarına yer verdiği 2020 Faaliyet Raporunu yayımladı.

2020 yılında, sürdürülebilir bir sivil toplum örgütü olma yolunda kurumsallaşma stratejisini güçlendiren Vakıf, “Hayal-Hedef-Hareket” yaklaşımının bir parçası olarak ilk defa projelerinin sahada oluşturduğu etkiyi ölçümlemeye başladı ve 2019 yılına kıyasla daha fazla katma değer yarattı.

İnci Holding’in sosyal sorumluluk alanında konumlandırdığı Cevdet İnci Eğitim Vakfı, 35 yıldır Ege Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye’de faaliyetlerine devam ediyor. Kendisiyle barışık, özgür, inisiyatif alan ve iz bırakan nesillerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarına devam eden Vakıf, kurulduğu ilk yıllarda her yaştan öğrenciye yönelik eğitim bursları ile yurt, okul ve eğitim tesisleri gibi kalıcı eserler ortaya koyarken son 5 yıldır bu faaliyetlere ek olarak yaş ve odak gruplarına göre farklılaşan eğitim, teşvik ve ağ kurma programları da yürütüyor.

Eğitim programlarını İnci Vakfı Çocuk Orkestrası, İnci Vakfı Maxion İnci Şubesi Mesleki Eğitim Merkezi, Kod’İnci, Gezici Kütüphane ve Veli Seminerleri başlıkları altında toplayan Vakıf, kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitim kurumları, farklı STK’lar ile de ortak çalışmalar yürütüyor ve düzenlediği kampanyalar ile gençlerin eğitimine katkı sağlamak için bağış topluyor. Gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Vakfın burs destekçileri 2020 yılında % 21 oranında artış gösterdi.


Çocuk orkestrası özgüven gelişimini olumlu etkiliyor
Hedefi müziğin zengin dünyası sayesinde, öğrencilerin sosyal hayatta güçlü ve topluma katkılı bireyler olmalarını desteklemek olan İnci Vakfı Çocuk Orkestrası, kurulduğu günden bu yana 750’nin üzerinde öğrenciye eğitim verdi. 2020 yılında ise 11 ay boyunca, haftada 6 saat online eğitimlerle 76 öğrenciye ulaşıldı. Yarattığı etki ilk kez bu faaliyet döneminde ölçümlenen çocuk orkestrası projesi sayesinde orkestrayı düzenli takip eden öğrencilerin kendilerine olan özgüvenlerinde ve başarma duygularında gözlemlenebilir bir değişim yaşandığı görüldü. 

Mesleki ve nitelikli eğitim ile eşitsizliklerin azaltılması hedefleniyor
Manisa bölgesinde yaşayan 14-18 yaş arasında lise çağındaki öğrencileri kapsayan İnci Vakfı Maxion İnci Şubesi Mesleki Eğitim Merkezi, sürdürülebilir kalkınma amaçlarından nitelikli eğitim ve eşitsizliklerin azaltılması konusunda çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, 2020 yılında 2 danışman ve 1 gönüllü öğretmen olmak üzere toplam 3 öğretmen ile 56 öğrenciye eğitim sağlandı. Teknik eğitim ve lise müfredatı dışında kitap okuma saatleri, sunum yapma atölyeleri, diksiyon eğitimi, sigara bırakma etkinliği, masa tenisi, folklor, İngilizce eğitimi ile sosyal ve kültürel faaliyetler de düzenlenerek etkin iletişim, etkileşim, ekip çalışması gibi konularda öğrencilerin sosyal becerilerinin de geliştirilmesi hedefleniyor.

Kod’İnci ile ileri seviye kodlama öğrenme isteği %56 oranında arttı
2020 yılında pilot olarak başlatılan Kod’İnci projesi, 9. ve 10. sınıf lise öğrencilerinin temel seviyede programlama, teknoloji kullanımı, yeni ürün fikri, algoritmik düşünme yaklaşımı, tasarım odaklı düşünme gibi becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Projeye katılan öğrenciler aynı zamanda yükseköğrenime devam etmeleri için teşvik ediliyor ve üretken olmaları destekleniyor. Gaziemir Belediyesi ve dış paydaş desteği veren Inovathink eşliğinde alanında uzman 4 eğitmen; 17 öğrenciye, 10 bilgisayar ve 20 Arduino seti eşliğinde 18 haftada toplam 27 saat eğitim verdi. Arduino ile temel seviye elektronik ve yazılım çalışmaları yapan öğrenciler, teknoloji yoluyla üretim ve avantajları konusunda farkındalık kazandı. Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 hakkında bilgi sahibi olarak soruna teknoloji ile çözüm üretebilme, disiplinler arası düşünme becerileri geliştirdiler.

Kitaplarla yeni dünyalara kapı aralayan proje
2015 yılından bu yana İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Bornova İlçe Halk Kütüphanesi ve Anadolu Isuzu A.Ş. iş birliğinde yürütülen Gezici Kütüphane Projesi kapsamında, pandemi dönemine kadar İzmir’in kütüphanelere erişimi uzak 20 ilk ve ortaokuluna üç haftada bir düzenli olarak gidilerek 7705 kişi ve öğrenciye ulaşıldı. Proje sürecinde 4734 adet kitap değişimi yapıldı.

Genç Gelişim Eğitim & Burs Programı
Vakfın nakdi burs desteğinin tamamlayıcı ve destekleyicisi olarak hayata geçirilen ve “kilit taşı” olarak adlandırılan Genç Gelişim Eğitim & Burs Programı sayesinde 2020 yılında, 9 eğitim modülünde 20 gönüllü eğitmen ile 91 ilköğretim, 126 lise, 136 üniversite öğrencisine destek sağlandı. Bugüne kadar toplamda 6500’ün üzerinde öğrenciye burs desteği sağlayan İnci Vakfı, bu desteğe ilave olarak verdiği eğitimlerle, gençlerin iş hayatında ihtiyaç duyabilecekleri sosyal becerileri de kazandırmayı hedefliyor. Vakıf, Genç Gelişim Eğitim & Burs Programı kapsamında son beş yıldır burs devam kriteri olarak belirlenen sosyal sorumluluk projelerine katılım ve gönüllülük konularında bursiyerlerine yol gösteriyor. Program, özellikle üç ve dördüncü sınıftaki öğrenciler için uluslararası değişim gönüllülük programları ve stajlar eşliğinde çeşitli fırsatları sunmaya devam ediyor.

Proje ortaklıkları ile sahadaki eğitim çalışmalarına destek
Cevdet İnci Eğitim Vakfı gençlere verdiği bireysel desteklerin yanı sıra; Türk Eğitim Vakfı, Yaren Kooperatifi, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ve Değişim Liderleri Derneği ile yaptığı dönemsel paydaşlık ve proje ortaklıkları sayesinde sahadaki çalışmalarının etkisinin arttırılmasına yönelik faaliyetler yürütüyor.

Gençlere burs desteği için İnci Akademi ile yetişkin eğitimleri
Ege Bölgesi’nin sanayi kuruluşları ve özel sektör çalışanlarına yönelik nitelikli eğitimlerin sağlanabilmesi amacıyla 2012 yılında bir sosyal girişim olarak kurulan İnci Akademi, İnci Holding’in güçlü olduğu alanlarda dünya standartlarında iş birlikleri geliştirerek bugüne kadar, 105 farklı konu başlığı ile 11 binin üzerinde kişiye ulaştı. 2020 yılında; İnci Akademi çatısı altında 626 katılımcıya, 50 farklı konuda toplam 4160 saat eğitim verildi. Akademi, kâr amacı gütmeksizin bu eğitimlerden elde edilen tüm geliri yine İnci Vakfı burs fonuna aktarıyor. İnci Akademi’den eğitim alan bir kurum ya da kişi bir gencin, çocuğun gelişimine katkı sağlıyor.

Cevdet İnci Eğitim Vakfı Güç Kaynağı Ece Elbirlik Ürkmez, Vakfın yeniden ele alınan stratejisi ve 2020 yılında yürüttükleri çalışmalar hakkında şunları söyledi: “Vakfımızın başkanlığını 2007’den bu yana 2. nesil üyesi Şerife İnci Eren yürütüyordu. 2020 yılı başında bu çok değerli görevi 3. nesil üyesi olarak kendisinden el alarak üstlendim. Hayal-Hedef-Hareket söylemimiz paralelinde içte başlayan dışa yansıyan bir dönüşüm başlattık. Logomuz, kurumsal kimliğimiz, unvanlarımız başta olmak üzere tazelendik. Yeni kurumsal kimliğimiz dinamizmimizi, coşkumuzu, hayal etme ve bunu hayata geçirme cesaretimizi daha iyi yansıtıyor. Artık Yönetim Kurulumuzda Güç Kaynağımız, Simyacımız, Değişim Mühendisimiz, Gelişim Mimarımız, İletişim Sihirbazlarımız, Haznedarlarımız ve Notaların Sihirbazı var. Bu anlayış dönüşümüyle odak alanımızı bireylerin hayal kurmasını, kendi potansiyellerini ortaya koymasını destekleyecek fırsatlar yaratmak olarak belirledik. Bu çerçevede 2020’de çok güzel işler gerçekleştirdik, yenileri için de heyecan doluyuz.

İnci Vakfı 2020 Faaliyet Raporunun tamamını görüntülemek için buraya tıklayabilirsiniz.  

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler