GIZ Toplum Temelli Yerel İnisiyatifler Projesi (CLIP 2) Yerel İnisiyatifler için Proje Teklif Çağrısı

GIZ Toplum Temelli Yerel İnisiyatifler Projesi (CLIP 2) Yerel İnisiyatifler için Proje Teklif Çağrısı

GIZ CLIP 2, Türkiye’deki mülteciler ve ev sahibi toplumun hassas durumdaki mensuplarına yönelik sundukları toplum temelli sosyal hizmetleri iyileştirmek isteyen yerel ve kayıtlı sivil toplum kuruluşlarını destek başvurusunda bulunmaya davet ediyor. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ); Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürlüğü (DG ECHO)’nin finanse ettiği çok donörlü bir inisiyatif oluşturdu. 

Çok donörlü yapıyla finanse edilen bir proje olarak CLIP 2, Türkiye’nin yeterli hizmet alamayan bölgelerindeki toplum temelli yerel inisiyatiflere destek sağlamakta ve bu yolla, dezavantajlı konumdaki mültecilere ve Türkiye’deki ev sahibi hassas topluluklara, bütüncül ve ihtiyaca dayalı hizmetlerin sunulmasını amaçlamaktadır. CLIP 2, GIZ’in 2019 ve 2020 yılları arasında Türkiye’nin farklı bölgelerindeki küçük STK’lara finansal ve teknik destek sunduğu Türkiye Yerel İnisiyatif Fonu (LIFT) kapsamında edinilen deneyimleri temel almaktadır.  LIFT’in uygulanması sürecinde edinilen deneyimler dikkate alınarak uygulanan CLIP 2 çok donörlü inisiyatifi, aşağıda belirtilen amaçlara hizmet edecektir:

 1. Mülteciler ve ev sahibi toplumun hassas durumdaki mensuplarına sunulan koruma ve uzmanlık hizmetlerine yönelik destek hizmetlerinin iyileştirilmesi. 
 2. Yaygın eğitime erişimin iyileştirilmesi. 
 3. Kültürlerarası anlayış ve sosyal uyum alanlarındaki hizmetlerin iyileştirilmesi. 
 4. Kaliteli ve bütüncül sosyal hizmetlerin sunulmasına yönelik iş birliği yapıları dahil olmak üzere kapasitelerin güçlendirilmesi.

Finansman Fırsatı 

CLIP 2 destek sunmak üzere 24 kadar yerel inisiyatifi seçecek, bunların her biri 20.000 ila 100.000 avro arasında fon fırsatı sunmaktadır. Şu tematik alanlarda başvurular değerlendirilecektir: Mülteciler ve ev sahibi toplumun hassas durumdaki mensuplarına yönelik koruma ve uzmanlık hizmetleri, yaygın eğitim faaliyetleri (dil kursları, meslek kursları vb.), sosyal uyumun geliştirilmesine yönelik kültürlerarası paylaşım ve öğrenme faaliyetleri. Bu bakımdan çağrı, kuruluşların kendi amaçları temelinde başvuruda bulunabilecekleri iki alt-çağrıdan oluşacaktır.

Yukarıda belirtilen tematik alanların en az ikisine yönelik faaliyetleri içeren projeler, aşağıda sıralanan iki fon akışından birini hedefleyecektir. Başvuru sahipleri, her iki fon akışına birden BAŞVURAMAYACAKTIR. İki fon akışından seçilecek teklifler %50-50 ağırlığa sahip olacaktır. 

Fon Akışı (1): Proje tekliflerinin odağında, yeterli hizmet alamayan alanlardaki mülteciler ve ev sahibi toplum içerisinde özellikle hassas durumda bulunan gruplar ve de Suriyeli olmayanlar (Afgan, Iraklı, İranlı vb.) yer alacaktır. 

Fon Akışı (2): Bu çağrıda, özel ihtiyacı bulunan kişiler (engelli bireyler, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurları) ile çalışan projeler öncelikli olacaktır. 

Hassas durumdaki popülasyonlarla çalışma ve yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışma deneyimine sahip küçük kuruluşlara, yerel inisiyatiflere ve yerel STK’lara öncelik verilecektir. 

Uygunluk Kriterleri 

Aşağıda belirtilen unsurlara yönelik üç grup uygunluk kriteri bulunmaktadır:

Başvuru Sahibi (1): 

Bu projeye katılmak için uygun yapılar, Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıdır (dernekler, inisiyatifler ve vakıflar). Her iki alt çağrı için de başvurular, aşağıda belirtilen asgari kriterler temelinde değerlendirilecektir. Başvuru sahipleri: 

 • Çağrıdan en az 2 yıl öncesinde kurulmuş olmalı ve hassas gruplara yönelik dış finansmanlı projelerde (tercihen yukarıda tanımlanan faaliyet alanlarında) en az 1 yıllık deneyime sahip olmalıdır. 
 • Tek bir projede 50.000 TL veya 5000 avro tutarlarında fon yönetme deneyimine ve iyi oluşturulmuş bir muhasebe sistemine sahip olmalıdır (ticari uygunluk açısından kontrol edilecektir). 
 • Bir proje yöneticisi/görevlisine ve deneyimli bir finans görevlisine sahip olmalıdır.
 • Yalnızca bir fon akışına başvurabilecektir.  
 • Tüm projelerin koruma hizmetleri içermesi gerektiğini dikkate almalıdır; bunun yanı sıra STK’lar en az bir diğer CLIP 2 alanında da hizmet sunmalıdır (yaygın eğitim veya sosyal uyum).
 • Programlarını, ildeki hassas gruplara göre tasarlamalıdır. Ayrımsız mülteci yaklaşımı teşvik edilmektedir. 
 • İl düzeyindeki ve yerel düzeydeki kurumlarla (ör: sosyal hizmet merkezleri, belediyeler, vb.) ilişkiler hususunda kanıtlanmış tecrübesi olmalıdır. İlgili protokoller/izinler/kamu kurumları ile devam eden süreçlere ilişkin kanıtlar, uygulama başlamadan önce sunulacaktır. Bu söz konusu değilse, başvuru sahibinin, protokoller ile çalışma alanında en az 2 yıllık kanıtlanmış deneyimi olmalıdır.  
 • İletişim ve raporlama için İngilizce ve/veya Türkçe dil yeterliliği olmalıdır.
 • Kuruluşun sürdürülebilirliğine ilişkin bir stratejisi veya en azından fikirleri/planları olmalıdır.

Süre (2)

Projenin süresi 10 ila 12 ay arasında olup en erken Ağustos 2021 ve en geç Ekim 2021’de başlayacaktır. 

Yer (3)

Projelerin uygulama alanları şöyle olmalıdır: Elazığ, Yozgat, Kütahya, Aksaray, Afyonkarahisar, Bolu, Burdur, Amasya, Zonguldak, Van, Aydın, Bursa, Sakarya.  

Başvuru Sunma Kriterleri

 • Başvurular, kapanış tarihi olan 31 Mayıs 2021 saat 23:59’a (EST) kadar kabul edilecektir.
 • Başvurular, elektronik olarak İngilizce veya Türkçe dilinde, verilen başvuru şablonları kullanılarak sunulmalıdır. 
 • Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Her başvuruda, başvuru şablonlarının tümü gereklidir.

Başvuru sürecinde, Türkçe dilinde 27 Nisan, İngilizce dilinde 28 Nisan tarihlerinde 10:00-12:00 saatleri arasında bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecektir. Katılmak isterseniz, 25 Nisan’a kadar [email protected] adresi üzerinden kaydınızı yaptırınız. 

Başvuru için Son Tarih ve Bilgiler

Başvurular, 31 Mayıs 2021 saat 23:59 (EST) itibariyle e-postal adresimize ulaşmış olmalıdır. Tüm başvurular, elektronik olarak [email protected] adresine “CLIP 2_Proje Teklif Çağrısı_Başvuran Kuruluş Adı_ Fon Akışı X” konu başlığı ile iletilmelidir. Lütfen hangi fon akışına başvurduğunuzu başlıkta belirtiniz. Daha fazla ayrıntı için lütfen başvuru rehberini ve şablonları buradan indiriniz. 

İletişim Bilgileri:  

[email protected] 

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler