Onlar Çocuk; Gelin Değil!

Onlar Çocuk; Gelin Değil!

Türkiye’de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla evliliklere (ÇEZE) dikkat çekmek için yeni bir rap şarkısı ve klibi yayınlandı. Rap sanatçısı Şahıs “Onlar Çocuk; Gelin Değil” şarkısı için Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) ile çalıştı. Klip özellikle gençlerin ÇEZE’yi gündemlerine almalarına ve bu konuda yürütülen önleyici çalışmaların bir parçası olmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.


Rap sanatçısı Şahıs’ın hazırladığı klip ve şarkı Aralık 2019’da başlayan, Cinsiyet Eşitliğini İzleme Derneği’nin (CEİD) Birleşmiş Milletlet Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Ortak Programı kapsamında BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi’nin desteğiyle yürüttüğü ‘Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Projesi’nin faaliyetlerinden biri. Proje,  İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) aracılığıyla finanse ediliyor.

Projenin genel amacı, çocuklar için bir dizi hak ihlaline yol açan Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin (ÇEZE) önlenmesine yönelik çabalara katkı vermek. 

“Türkiye’de 20 – 24 yaşları arasındaki kadınların 18 yaşından önce evlendirilme oranı yüzde 15”

Dünya genelinde ve Türkiye’de milyonlarca çocuğu, özellikle de kız çocuklarını etkileyen çocuk yaşta evlilikler, bir insan hakkı ihlali ve kadınlara ve kız çocuklarına yönelik bir şiddet türü.  Çocuk yaşta evlilikler bir yandan kız çocuklarının eğitimlerini yarıda keserken, diğer yandan bedensel, duygusal ve cinsel sağlıklarını olumsuz yönde etkiliyor. Dahası kadınları ve kız çocuklarını şiddete ve istismara açık hale getiriyor. Tüm bunlar da çocukların özgürlüklerini ve sağlıkla gelişebilecekleri bir yaşama sahip olma haklarını ellerinden alıyor.

“Onlar Çocuk; Gelin Değil! şarkısı ve klipinde mesaj çok açık. Yıllardır kadın hareketi ve çocuk hareketi de bunu söylüyor: Çocuklardan gelin olmaz”. 

CEİD Proje Koordinatörü Sevinç Ünal, “‘Onlar Çocuk; Gelin Değil!’ şarkısı ve klibi bizi de çok heyecanlandırdı. Bu şarkının oluşmasında amaç elbette konuya dikkat çekmek. Sanat, bir konuyu, bir meseleyi anlatabilmek, onu görünür kılmak, onunla ilgili yüzleşmeyi sağlamak, gerekli değişim ve dönüşüm talebini örgütlemek için oldukça güçlü bir araç. Rap müziği de son dönemde cinsiyet, kültür ve sınıfsal farklar olmaksızın başta gençler olmak üzere pek çok kişinin gündeminde. Bu anlamda ÇEZE konusuna hem gençlerin ilgisini artırmayı amaçlayan, hem de onları kadın ve çocuk hareketinin bir parçası olmaya davet eden bir çalışma” diyor.

Rap sanatçısı Şahıs ise, toplumsal meselelere her zaman duyarlı olduğunu, uzun süredir çocuk hakları için nitelikli ve kendi sanatıyla dile getirebildiği şarkılar yapmak istediğini söylüyor: “Müziğin gerçekten birçok şeyi değiştirmek adına büyük bir ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. Belki etkisini hemen göremiyoruz ama yıllar geçtikçe etkisini daha çok fark ediyoruz.  Bu parça da umarım insanların farkındalığı adına tekrar tekrar bir ışık yakar.”

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği, 2011 yılından itibaren Türkiye’de cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik politika, program uygulama ve hizmetlerin toplumsal cinsiyete duyarlı hak temelli izlenmesi konusunda aktif çalışmalar yapan bir sivil toplum örgütüdür.  

Şarkının sözleri:
Onlar çocuk; Gelin değil!

Susup gelme sakın duymazdan!
Masumdu, Suskundu,

Onu gördün, mutsuzdu.

Bilinmezlik onu buldu.

Sağlık yok eğitim dondu.

Hakkıydı şimdi ne oldu?

Devran dönerse o zaman soramaz kimse meşru mu?

Affı da yok korumak da bu!

 

Hayal et.

On beşinde biat et.

İsterler senden.

Lanet gibi çökerler,

Aile olmuşlar ama bahane.

Almak gerekken karne

Cinsel şiddet var daha ne?

Artık buna bir dur de!

 

Onlar çocuk; Gelin değil!

Susup gelme sakın duymazdan!

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler