Sizin de sözünüz olsun!

Sizin de sözünüz olsun!

Sizin de sözünüz olsun! Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının 3. Dönemi için istişare süreci anket çalışmasına 19 Mart’a kadar katılabilirsiniz.

Ankete katılmak için: bit.ly/2O01Wf7

Bağımsız bir araştırma firması olan XSIGHTS, WEglobal ile anlaşması çerçevesinde, söz konusu süreci Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına AB Katılım Öncesi Mali Yardım 3. Dönem (IPA III) için yürütmektedir. Bu çalışmada vereceğiniz tüm yanıtlar, Kişisel Verilerin Korunması ilkesine uygun olarak değerlendirilecek ve sadece analiz amaçlı kullanılacaktır. Değerli paydaşlarımız, bu danışma sürecine katkınız ne derece fazla olursa proje fikirlerinizin Stratejik Cevap dokümanında yer alma ihtimali o denli artacaktır. Şimdi soracağımız sorular iki etaplı istişare sürecinin ilk bölümünü oluşturacak olup, Stratejik Cevap dokümanı için bilgi mahiyetindedir. İstişare sürecinin bu ilk etabı tamamlandığında, buradan çıkan verilerin çıktıları ile tematik alanlarda çalıştaylar düzenlenecek ve Stratejik Cevap dokümanı bu çalıştayların çıktıları ile de zenginleştirilecektir.

Bu istişare çalışması sadece IPA III Programı Pencere 4’de açıklanan ‘’Rekabetçilik ve Kapsayıcı Büyüme’’ bölümünün altındaki “ 2. Tematik Öncelik Alanı; ‘’özel sektörün gelişmesi, ticaret, araştırma ve inovasyon’’ konuları ile sınırlıdır. Bu istişare sürecinde yer alan bütün sorular sadece bu değinilen konuya ilişkin maddeler ve onların açılımları ile ilgilidir. IPA III Çerçeve dokümanı hakkındaki genel sorularınız ve / ve ya bu sürece yönelik soru ve yorumlarınız [email protected] adresine yazabilirsiniz.

‘Rekabetçilik ve Kapsayıcı Büyüme’, AB üyeliği için gerekli ekonomik kriterlerin tamamlanması üzerine odaklanmaktadır. Bu pencerenin desteklediği projeler, işleyen bir pazar ekonomisi oluşturma ve tek pazar olarak işleyen AB içindeki rekabetçi baskılara dayanma gücü geliştirmeye yöneliktir. “Tematik öncelik alanı 2: Özel sektörün gelişmesi, ticaret, araştırma ve inovasyon”, özellikle iş yaşamı, paydaşların inovasyon, ekosistem ve yatırım ikliminin iyileştirilmesi yanında COVID-19 pandemi sonrası sosyo-ekonomik düzelmenin desteklenmesi ve söz konusu ekonomilerin rekabet kapasitesinin artırılması bakışıyla AB’deki endüstriyel değer zincirlerine entegrasyona odaklanmaktadır.

Ankete katılmak için: bit.ly/2O01Wf7

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler