STK Master, Dernekler ile ilgili yeni denetleme uygulamasının detaylarını sizin için hazırladı!

STK Master, Dernekler ile ilgili yeni denetleme uygulamasının detaylarını sizin için hazırladı!

5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda değişiklik yapan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun 31.12.2020 tarihinde resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, tüm dernekler bu kanun gereğince her sene devlet kurumları tarafından incelemeye tabi tutulacaklar.

Hem yukarıda bahsettiğimiz kanun hem de Nisan 2019’da çıkan denetim yönetmeliği uyarınca derneklerin her sene incelenmesi uygulaması artarak devam etmektedir. Mevcut denetim uygulaması kapsamında bulunduğunuz şehirdeki İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü denetmenleri, Kaymakamlık denetmenleri veya Ankara’dan görevlendirilen Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü başmüfettişleri tarafından derneğiniz denetime tabi tutulabilir. Bu denetimlerin diğer denetimlere nazaran (Maliye, SGK, Vakıflar Genel Müdürlüğü vs.) en sıkıntılı tarafı, dernekler kanunu gereği derneğe 24 saat önce tebliğ ediliyor olmasıdır. Bu kadar kısa sürede derneklerin denetime hazırlanması sorunlara sebep olabilmektedir.  Süre kısıtlı olduğundan dolayı defter ve belgelerimizi mümkün olduğunca güncel takip etmenizi tavsiye ederiz. 

Dernek Nasıl Kurulur?

Denetim hangi kurumdan gelirse gelsin bir derneğin hazırlaması gerekenleri aşağıda özetliyoruz;

  • Derneğin tutmakla mükellef olduğu defterler (Karar Defteri, Evrak Kayıt Defteri, İşletme/Yevmiye Defteri, Üye Kayıt Defteri) 
  • Derneklerin Demirbaş Defteri, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Envanter Defteri ve Büyük Defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır,
  • Bitmiş yılların özet olarak hazırlanmış faaliyet raporları,
  • Dernek işletme defteri tutuyor ise, bitmiş yılların hesap özeti tablosu, yevmiye defteri tutuyor ise bilanço, gelir tablosu ve detay mizan,
  • Derneğin tüm banka hesaplarının banka şubesinden onaylı olarak alınmış hesap özetleri,
  • Derneğin sigortalı çalışanlarının ücret bordroları ve sigorta bildirgeleri ile muhtasar beyannameleri,
  • Derneğin tüm gider ve gelir belgeleri, (Faturalar, fişler, gider pusulaları, alındı belgeleri, ayni alındı belgeleri, ayni teslim belgeleri)
  • Genel kurul dosyaları,
  • Üyelere ilişkin dosyalar.

Derneğinizin denetime hazır olup olmadığı konusunda STK Master’dan destek alabilirsiniz. [button href=”http://stkmaster.com/” type=”btn-primary” size=”btn-lg”]stkmaster.com[/button]

sivilalan.com'u Telegram'da Takip Edin!sivilalan.com'u Linkedin'de Takip Edin!

Sürdürülebilirliğimizi sağlamak için bize buradan kahve ısmarlayarak destek olabilirsiniz!

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Haberler